Xurisdición e execución penal. O cárcere: unha contradición institucional (Luigi Ferrajoli.)

Publicamos o ensaio de Luigi Ferrajoli Xurisdición e execución penal. O cárcere: unha contradición institucional.

O traballo examina en primeiro lugar a natureza da chamada “xurisdición de vixilancia penitenciaria” para cuestionar o verdadeiro estatuto da mesma ao non se pronunciar sobre actos concretos das persoas privadas de liberdade, senón sobre formas de ser de carácter subxectivo. En segundo lugar, o artigo cuestiona a posibilidade de no interior do cárcere poder darse un respecto efectivo dos dereitos fundamentais das persoas privadas de liberdade. Así, o ensaio propón algunhas medidas concretas para avanzar cara unha paulatina superación da opción custodial coa fin de a reducir e ser substituída por outras menos lesivas da dignidade das persoas.


NOAM CHOMSKY

Resolução 2334 do Conselho de Segurança da ONU: o isolamento dos EUA

A 23 de dezembro de 2016, o Conselho de Segurança da ONU passou a Resolução 2334 por unanimidade, com a abstenção doa EUA. A Resolução reafirmou "que a política e práticas de Israel em estabelecer colonatos na Palestina e outros territórios Árabes ocupados desde 1967 não tem legitimidade legal e constitui uma séria obstrução para para alcançar uma paz justa e compreensiva no médio oriente.


XOAN ANTÓN PÉREZ-LEMA

Respectarmos as garantías democráticas

Nunha democracia a loita contra o crime, a loita contra o terrorismo, está suxeita a regras, ha respectar as garantías democráticas.  As democracias non poden usar do maltrato fisico nin psicolóxico aos detidos e presos. Os detidos e presos seguen a ter dereitos e compre sexan tratados co respecto debido á súa dignidade de persoas. ISIS gaña cando renunciamos á liberdade por unha hipotética seguranza.