O fin de América. Carta a xoven patriota

NAOMI WOLF

O fin de América. Carta a xoven patriota

The End of America: Letter of Warning to a Young Patriot

A autora argumenta no seu libro que a liberdade política nos EUA está sendo seriamente atacada e adverte -con a mesma urxéncia que os panfletos revolucionários que Thomas Paine dirixira aos seus concidadáns- da necesidade de tomar medidas urxentes se se quer conservar a democracia nos EUA.


O lado obscuro.

JANE MAYER

O lado obscuro.

The Dark Side. The Inside Story of How the War on Terror Turned Into a War on American Ideals. Mayer dá a coñecer un relatório que a Cruz Vermella Internacional enviou à administración Bush para alertar da forma como a CIA trata os prisioneiros. Este tratamento, afirma-se no relatório que Mayer fixo público, só pode ser considerado tortura e, consecuentemente, os funcionários que aprovan estes métodos poden ser condenados por crimes de guerra.


Sarkozy, Israël et les juifs

PAUL-ERIC BLANRUE

Sarkozy, Israël et les juifs

Lo que resulta sobre todo estupefaciente no son las dificultades encontradas por [Paul-Eric] Blanrue para ser publicado en Francia (Sarkozy, Israël et les juifs), sino que esas dificultades las haya suscitado un libro harto moderado. Decir que su libro no es antisemita es un eufemismo; ni siquiera es antisionista.

No denuncia “lobby” alguno, pues lo que describe es más bien una multitud de redes proisraelitas; y a la vista de la documentación aportada, resulta difícil no coincidir con él.


A ameaza interior. História da oposición xudia ao sionismo

YAKOV M. RABKIN

A ameaza interior. História da oposición xudia ao sionismo

A asociación dos xudeus con o Estado de Israel é fácil, case que automática. ‘Estado xudeu’ e ‘Estado hebraico’ converteron-se en termos de uso corrente. No entanto, entre os partidários incondicionais de Israel hai menos xudeus do que cristáns. Esta obra explica este aparente parodoxo e evidencia a oposicón ao sionismo articulado en nome da tradición xudia.


Un inimigo apropriado

LIZ FEKETE

Un inimigo apropriado

A Suitable Enemy é o resultado de dezaseis anos de investigación sobre racismo, islamofobia e lexislación securitária na UE. A autora, Liz Felkete, explora as diferentes vias através das cais a lexislación anti-terrorista é utilizada para expulsar migrantes non desexados, como as políticas de deportación desumanizan as persoas mais vulneráveis e como este proceso vai acompañado de formas cada vez mais desenvolvidas de racismo, nomeadamente islamofóbico.