Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation –  Eyal Weizman

TERRA VACIA: A ARQUITECTURA DA OCUPACIÓN ISRAELITA

Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation – Eyal Weizman

Durante os ataques que tiveron lugar na última década contra cidades palestina, o exército israelita utilizou e desenvolveu unha táctica absolutamente inédita: en lugar de progresar polas tortuosas rúas dos diferentes barrios ou campos de refuxiados, os soldados avanzaban de casa en casa, atravesando muros, teitos, salóns, dormitorios e cuartos de baño, sen pisaren nunca a rúa. Deste xeito protexíanse dos combatentes palestinos e convertían as vivendas civis em campos de batalla.


Terrorismo humanitário

DANILO ZOLO

Terrorismo humanitário

“Creo que convén acrescentar unhas liñas para actualizar esta colección de ensaios que foi publicada en 2009, en primeira edición italiana. Como verán os leitores, a tese central que defendo é a seguinte: as guerras que desencadearon as poténcias ocidentais nos últimos vinte anos -da Guerra do Golfo de 1991 à guerra contra o Afeganistán, que ainda continua- non foron lexitimadas polo direitos nen polas instituicións internacionais.


José K torturado

JAVIER ORTIZ

José K torturado

José K é un terrorista. Un despiadado criminal que puxo unha bomba nunha praza ateigada de xente, que foi detido pola policía –que sabe da existencia das bomba mais non da sua ubicación. A única forma de que non se produza unha matanza brutal é que José K explique onde está a bomba e que o faga logo. Ese é o dilema moral que trata Javier Ortiz no seu monólogo teatral. É o que lle serve de medidor da oposición á tortura.


Alén de lealdades tribais

AVIGAL ABARBANEL

Alén de lealdades tribais

Existe a crenza, moi estendida, de que todas as persoas de relixión xudaica adheren ao sionismo e prestan o seu apoio a Israel, confundíndose deliberadamente identidade relixiosa e ideoloxía politica. Por iso os xudeus e as xudías que critican Israel ou cuestionan o sionismo son a miúdo vítimas de exclusión, insultos e mesmo ameazas. Se expresan simpatia polas reivindicacións do pobo palestino, esas persoas corren o risco de ser consideradas traidoras e acusadas de apoiar os inimigos de Israel.