Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation –  Eyal Weizman

TERRA VACIA: A ARQUITECTURA DA OCUPACIÓN ISRAELITA

Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation – Eyal Weizman

Durante os ataques que tiveron lugar na última década contra cidades palestina, o exército israelita utilizou e desenvolveu unha táctica absolutamente inédita: en lugar de progresar polas tortuosas rúas dos diferentes barrios ou campos de refuxiados, os soldados avanzaban de casa en casa, atravesando muros, teitos, salóns, dormitorios e cuartos de baño, sen pisaren nunca a rúa. Deste xeito protexíanse dos combatentes palestinos e convertían as vivendas civis em campos de batalla.


José K torturado

JAVIER ORTIZ

José K torturado

José K é un terrorista. Un despiadado criminal que puxo unha bomba nunha praza ateigada de xente, que foi detido pola policía –que sabe da existencia das bomba mais non da sua ubicación. A única forma de que non se produza unha matanza brutal é que José K explique onde está a bomba e que o faga logo. Ese é o dilema moral que trata Javier Ortiz no seu monólogo teatral. É o que lle serve de medidor da oposición á tortura.


Alén de lealdades tribais

AVIGAL ABARBANEL

Alén de lealdades tribais

Existe a crenza, moi estendida, de que todas as persoas de relixión xudaica adheren ao sionismo e prestan o seu apoio a Israel, confundíndose deliberadamente identidade relixiosa e ideoloxía politica. Por iso os xudeus e as xudías que critican Israel ou cuestionan o sionismo son a miúdo vítimas de exclusión, insultos e mesmo ameazas. Se expresan simpatia polas reivindicacións do pobo palestino, esas persoas corren o risco de ser consideradas traidoras e acusadas de apoiar os inimigos de Israel.


Quando o Mundo Ilegalizou a Guerra

DAVID SWANSON

Quando o Mundo Ilegalizou a Guerra

No seu último livro, When the World Outlawed War, David Swanson conta a história de como o potente movimento pacifista dos anos 20 conseguiu umha vitória notável: a assinatura do Pacto Kellogg-Briand (também conhecido como Pacto de Paris) que estipulava a renúncia à guerra como instrumento de política nacional.


Manifiesto de Derechos Humanos

JULIE WARK

Manifiesto de Derechos Humanos

o Manifesto de direitos humanos recentemente publicado por Barataria nom podia chegar em melhor momento. Vivemos -é bem sabido-  num mundo em que a erosom das bases materiais e jurídicas da liberdade e a democracia, sob forma de cortes neo-liberais, golpes de estado tecnocrático-oligárquicos e injeêencias imperialistas de muito diversa índole, convive com as mais decididas proclamas em favor da liberdade, a democracia e os direitos humanos por parte dos seus próprios agressores.