A era do guerreiro

ROBERT FISK

A era do guerreiro

“Precisamos a guerra? Precisamo-la tal como precisamos ar, amor, fillos e seguranza? pergunto-me”. Robert Fisk propón esta e outras interrogantes desde a trincheira do Próximo Oriente, onde exerce como correrspondente de prensa desde hai mais de trinta anos.


A alianza de Europa con Israel

DAVID CRONIN

A alianza de Europa con Israel

No seu libro, o xornalista David Cronin descreve de maneira pormenorizada as relacións do Estado de Israel con a Unión Europea e a OTAN e pon ao descoberto a hipocrisia da Europa, que afirma ser unha forza neutral favorável aos direitos mais elementares do povo palestiniano encanto aceita e apoia implicitamente a ocupación dos territórios de Palestina.


El judío errado

ALBERTO PRADILLA

El judío errado

Alberto Pradilla conxuga no seu libro a investigación, o rigor xornalístico e a experiéncia persoal para chamar a atención sobre un dos pilares do conflito arabo-israelita: o próprio Estado de Israel.


Enterrade as cadeas

ADAM HOCHSCHILD

Enterrade as cadeas

A história que Adams Hochschild narra no seu libro arranca o 22 de maio de 1787, cando unha dúcia de persoas reunidas nunha imprenta de Londres decidiron convencer a sociedade británica da imoralidade da escravatura. A reunión marcou o início do movimento abolicionista, a primeira campaña a favor de direitos humanos en sentido estrito e o modelo das que virian despois.