REFLEXIONS CO GALLO DOS CASOS RODRÍGUEZ MENÉNDEZ E BORJA JIMÉNEZ

A triste quimera dunha reclusión que non remate

Nos meses pasados temos sido espectador*s dun feito profusamente publicitado, en tanto que fenómeno que hibrida códigos do relato de sucesos coa gramática da comunicación rosa: o quebrantamento dun permiso de saida e posterior fuga ao bairro de Palermo, en Buenos Aires, do coñecido avogado J.E. RODRÍGUEZ MENÉNDEZ, recluso entón na prisión de Teixeiro.


EN ISRAEL 41.000 XURISTAS FECHAN OS OLHOS

O silencio dos xuristas

The silence of the jurists

One silence, of all the shameful silences, has thus far roared especially loud – the silence of the jurists. The 41,000 attorneys in the State of Israel are entrusted with protecting its image as a lawful state, and this large and grand army has once again strayed from its function. There is a deep suspicion throughout the world that Israel carried out a series of war crimes, and the jurists of our country are holding their peace.


XOSÉ LUÍS BARREIRO

Se asesinó a si mismo

Más que suicidarse, como dicen los periódicos, Maximino Couto Durán se asesinó a sí mismo. Porque lejos de buscar un escape para sus frustraciones y desesperanzas, se castigó con la misma saña enloquecida con la que había matado a su compañera y con la que hubiese matado a su ex esposa en el supuesto de haberla encontrado.


A indefensión dos reclusos perante a administración penitenciária.

 A execución dunha pena privativa de liberdade implica a entrada do penado no universo carcerário, rexido polo Direito Penitenciário. Neste contexto nace a relación xurídica penitenciária, cualificada polo Tribunal Constitucional como unha “relación especial de  suxeición”, quer dicer, o interno ve modificado o seu estatus xeral de cidadán para adquirir unha posición de especial submetimento à Administración.