FERNANDO BLANCO

Vítima propiciatoria

Semella que institucións sociais como o coñecido “chibo expiatorio” deberían ser obxecto de estudo da historia e a antropoloxía, sen ter cabimento na análise da actualidade na Galiza. O chibo expiatorio ten orixe na tradición xudaica. Era a un destes animais que a...

Cando a liberdade humana se esvae fronte a lei

A autora* describe a precaria situación de desamparo sociosanitario que padece o preso vasco Ibon Iparragirre, que ten diagnosticado VIH en grao 3 e un tumor cerebral, nun contorno carcerario que motexa de “lugar hostil, desoacializante e regresivo” (Gari...