HENRIQUE DEL BOSQUE ZAPATA

O odio é para os parias

 No momento que inicio esta reflexión dous concelleiros da CUP, do concello de Reus, son detidos por orde xudicial por mor dun escrache de protesta, e acusados de odio, diante do hotel onde se aloxaban membros da policía durante os días do proceso soberanista. Doce...

A voltas coa tortura no Reino de España

A persistencia no Reino de España de prácticas asimilabeis á tortura e aos tratos ou penas inhumanos ou degradantes é un tema que mexe desde hai décadas. En 2015, nas súas últimas observacións ao relatorio que periodicamente debe presentar o Reino de España, o Comité...