As castas na sociedade israelita

O proceso de colonialismo de asentamento estableceu unha complexa hierarquía social baseándose nas diferentes procedencias. A comunidade palestina autóctone sitúase no punto máis baixo da pirámide. O estado de Israel é considerado un caso de colonialismo de...

A desasistencia sanitaria dos enfermos reclusos

Onte, día internacional contra a tortura, ouvimos en datos e cifras a realidade das torturas en Euskal Herria. Con todo hoxe cabería lembrar que o Comité para a prevención da Tortura e os tratos ou penas inhumanos ou degradantes do Consello de Europa, no seu relatorio...

Os sumidoiros do estado

Téñome por persoa de lei. Ou, como diría a finada da miña aboa Antonia, por un home de orde. Velaí que cando foi o 11-M, no xa lonxano 2004, acreditase no relato do Ministro do Interior polo menos durante as primeiras tres ou catro horas, até que ben clariño ficou que...