DETIDOS EN BELMARSH: NOVO ESCÁNDALO

DETIDOS EN BELMARSH: NOVO ESCÁNDALO

Ao amparo da nova lei de Liberdade de Información (FOI Act), o xornal Independent reclamou e obtivo das autoridades británicas documentos que demonstran existéncia de erros e falsidades nas causas que se seguen contra os detidos en Belmarsh.

Os documentos que agora son públicos revelan, entre outras cousas, que a investigación do M15 se baseou en dados falsos ou pouco fiáveis:

Ler mais...

PENA DE MORTE EN EUROPA?

PENA DE MORTE EN EUROPA?

Nun comunicado recentemente difundido, a ACAT (Acciò dels critiáns per l’aboliciò de la tortura) mostra a sua preocupación por no Tratado Constitucional da UE se admitir subrepticiamente a posibilidade de os Estados membros aplicaren a pena de morte.

Ler mais...

INDULTO PARA TRES SINDICALISTAS

INDULTO PARA TRES SINDICALISTAS

As organizacións e o Movemento polos Dereitos Civís, Xustiza e Socidade de Galiza e EsCULcA (Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades) apresentaron o pasado 12 de Xaneiro, perante o Ministério de Xustiza, a petición de indulto para os traballadores de Lugo sentenciados a máis de 13 anos de cárcere e a multas que se achegan aos 20.000 euros por participaren nun piquete na greve xeral do 20 de Xuño de 2002.

Ler mais...

ALARMA NA FRONTEIRA HISPANO-MARROQUINA

ALARMA NA FRONTEIRA HISPANO-MARROQUINA

SOS Racismo, a Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) e Chabaka (Rede de Asociacións do Norte de Marrocos) alertan a opinión pública sobre a situación de extrema penúria en que sobreviven centenares de persoas que se amontoan na fronteira de Ceuta cercadas, roubadas e hostilizadas por efectivos do exército marroquino.

As asociacións solidárias chaman a unha acción urxente para evitar a morte das persoas que permanecen expostas ao frio e a fame, ao tempo que esixen das autoridades medidas imediatas que impidan a consumación de unha catástrofe humanitária.

Ler mais...

NOVAS DENÚNCIAS DE TORTURA

NOVAS DENÚNCIAS DE TORTURA

No seu último boletin, Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos) publica os dados provisórios de 2004 sobre detencións incomunicadas e denúncias de tortura en Euskalherria. O balanzo non pode ser mais elocuente: de un total de 125 persoas detidas polas forzas de seguranza (Ertzantza 6, Policia Francesa 52, Policia Nacional 43 e Guarda Civil 24), 54 apresentaron denúncias por tortura. Todas elas contra a Policia Nacional (32) e a Guarda Civil (22). Non houvo denúncia nengunha contra a Ertzantza e a Polícia Francesa.

“Destes dados parece decorrer que o governo español de Rodríguez Zapatero continua obtendo rendimento policial da dinámica de detención, incomunicación e tortura, en contra de todas as recomendacións internacionais. Cumpre ter en conta que a maior percentaxe de persoas detidas que despois ingresaron en prisión son as persoas detidas pola polícia francesa. Este grupo de persoas detidas non denunciou torturas, polo que se esvaen os argumentos amiúde esgrimidos polo Estado español canto à suposta consigna dos detidos en denunciar torturas”, salienta-se no relatório. “Aliás, é importante notar a inexisténcia de denúncias de tortura por parte da Ertzantza, o cal, en si mesmo e sen baixar a guarda pola experiéncia cumulada por este Behatokia, é unha boa notícia.”

Asi mesmo, o Observatório vasco publica os estremecedores testemuños de algunhas das persoas que denuncian ter sido vítimas de tortura nas dependéncias Guarda Civil. “Testemuños desgarradores que non podemos ignorar nen permitir que continuen sendo ignorados. Todas estas persoas foron transladadas perante un xuiz instrutor despois de pasaren por este inferno, mais da metade foron postas en liberdade. Todas elas denunciaron no seu momento o calvário polo que pasaran e nengunha delas recebeu resposta do xuiz instrutor, nen unha pergunta, nen nención de abrir unha investigación para esclarecer a situación, tal e como é a sua obrigación perante o coñecimento da posível comisión de un delito de torturas”, afirma-se no relatório.

A sofisticación dos métodos de tortura que se descreven, pensados para causar o maior dano físico posível sen deixar pegadas visíveis (golpes con paus recobertos de goma espuma, saltos sobre a vítima deitada no chao enrolada nun colchón, a bolsa, a bañeira…) e o maior sofrimento psicolóxico (utilización humillante do corpo da vítima acompañada de insultos e alusións soeces, obrigación de permanecer nua e cegada con un capucho facendo exercícios extenuantes durante os interrogatórios, ameazas de morte, de tortura a familiares e amigos…), evocan con forza as terríveis imaxes de Abu Ghraib.E a perversa filosofia que pretende lexitimar esta prática vil.

O texto completo pode ver-se en www.behatokia.info

Ler mais...

CONTRA A CRIMINALIZACIÓN DE IDEAS

CONTRA A CRIMINALIZACIÓN DE IDEAS

Ante a grande alarma que provoca en meios xurídicos o iminente início das vistas orais dos procesos coñecidos como 18/98 e posteriores, instruídos contra persoas e organizacións sociais e políticas vascas, un nutrido grupo de xuristas de diferentes países constituiu-se o pasado 15 de Febreiro en Comisión Internacional de Xuristas contra a Criminalización de Ideas en Euskal Herria.

O elevado número de persoas afectadas (mais duascentas cincuenta), o volume dos sumários (centenares de tomos), a gravidade das penas que se solicitan asi como os direitos, liberdades e garantias procesuais afectadas, as implicacións político-sociais dos mesmos e os preocupantes indícios de se teren vulnerado direitos fundamentais nas actuacions praticadas até o momento (direitos de asociación, de opinión e expresión, de libre designación de advogado, de inviolabilidade do domicílio, etc.etc.), están na base desa alarma a que fai referéncia o grupo de xuristas que agora se constitui en comisión para velar polo respeito dos direitos e liberdades fundamentais das persoas procesadas.

Ler mais...

APRESENTADA EN GALIZA A CAMPAÑA DA CPT

APRESENTADA EN GALIZA A CAMPAÑA DA CPT

APRESENTADA EN GALIZA A CAMPAÑA DA CPT

O 17 de Febreiro, foi apresentada aos meios de comunicación galegos a campaña que a COORDENADORA PARA A PREVENCIÓN DA TORTURA pon en marcha con o fin de conseguir que o Estado Español ratifique e execute o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura das Nacións Unidas.

A COORDENADORA, apoiada xa por mais de trinta asociacións de defensa dos direitos fundamentais e as liberdades públicas, ten previsto realizar actividades orientadas a sensibilizar a opinión pública sobre a importáncia da ratificación deste Protocolo e recoller apoios à campaña.

Neste sentido, os próximos dias 22 e 23, unha delegación da Coordenadora manterá entrevistas con representantes dos tres grupos do Parlamento a fin de estudar conxuntamente a posibilidade de a Cámara Galega apoiar activamente esta iniciativa.

Ler mais...

McDONALD’S, BLAIR E McLIBEL2

McDONALD’S, BLAIR E McLIBEL2

“A lexislación e os procedimentos procesuais anti-libelo ingleses son incompatíveis con a Convención Europea de Direitos Humanos”, afirman Helen Steel e Dave Morris (McLibel2), militantes de London Greenpeace (organización non vinculada a Greenpeace Internacional) a quen McDonald’s demandara en 1990 por difamación para os impedir de distribuíren panfletos onde se criticavan algunhas das práticas empresariais da corporación.

Agora, despois de 15 anos de duro enfrentamento, incluído o xuízo mais longo da história británica (313 dias) en que Steel e Morris, por falta de meios, tiveron de se representar a si próprios contra à poderosa multinacional, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos dá-lles a razón: a complexidade e dureza da lexislación anti-libelo inglesa (que non garante adecuadamente o direito a criticar as grandes corporacións), a falta de asisténcia letrada e a abisal diferença de recursos entre unha e outra parte violan o direito a un xuízo xusto e o direito à liberdade de expresión recoñecidos na Convención Europea de Direitos Humanos (Arts. 10º e 6º respectivamente).

Ler mais...

PORTUGAL: CAMPAÑA A FAVOR DO PROTOCOLO DAS NN.UU.

PORTUGAL: CAMPAÑA A FAVOR DO PROTOCOLO DAS NN.UU.

A iniciativa da Associaçao contra a Exclusao e o Desenvolvimento (ACED), várias organizacións portuguesas iniciaron recentemente unha campaña para conseguir que Portugal ratifique e poña en marcha o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura.

Na sua páxina http://www.sociofonia.net/aced, a ACED responde a algunhas das perguntas mais frecuentes sobre o protocolo. Aqui reproducimos o texto.

Ler mais...

EN DESTAQUE

OPINIÓN

 • Derrotar a impunidade

  Nas pátrias da América Latina que há poucas décadas atrás sofreram atrozes ditaduras – das quais nenhum país pode se sentir livre de repetições –, também foram travadas verdadeiras batalhas em busca da verdade e da justiça, indispensáveis para uma plena reconquista de democracia. Os resultados alcançados variam entre um e outro país. São lutas que continuamos enfrentando, mesmo depois de tanto tempo.

 • O sexo e o Tribunal Constitucional alemán

  Cento setenta e nove anos despois do nacemento de Herculine Barbin (8 de novembro de 1838-febreiro de 1868), o 8 de novembro deste ano, data conmemorativa do Día pola Solidariedade Intersex, o Tribunal Constitucional de Alemaña publicou a sentenza de 10 de outubro do presente en que insta o Estado alemán a recoñecer xuridicamente un

 • O banditismo à solta e a hipocrisia internacional

  Os seres humanos retornados da Líbia voltarão de certeza à Líbia para serem novamente comercializados e tentarem chegar à Europa através do Mediterrâneo ou por outras fronteiras. Emmanuel Macron, o presidente francês, sempre com esse olhar iluminado em direcçao ao céu, anunciou em Abidjan, na Cimeira EU-Africa na Costa do Marfim, que tinha sido encontrada

 • Se a Comissão de Comunicações de Trump revogar a neutralidade da rede, as elites governarão a internet – e o futuro

  A neutralidade da rede é a Primeira Emenda da Internet. Ela garante a igualdade das falas na rede de redes, quer as palavras venham do Walmart, o gigante corporativo que diz ser o maior varejista do mundo, ou do WalmartWatch, movimento que “busca fazer o Walmart responder plenamente por seu impacto sobre as comunidades, a força de trabalho dos Estados Unidos, o setor varejista, o meio ambiente e a economia”.

 • Clinton, Assange e a guerra à verdade

    Em 16 de Outubro a Australian Broadcasting Corporation (ABC) divulgou uma entrevista com Hillary Clinton: uma das muitas destinadas a promover o seu livro-de-ajuste-de-contas sobre o porquê de não ter sido eleita Presidente dos EUA. Folhear o livro da Clinton, What Happened (O que aconteceu), é uma experiência desagradável, como uma dor de barriga. Calúnias e lágrimas.