PROTOCOLO FACULTATIVO

PROTOCOLO FACULTATIVO

O 10 de Decembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, eran 49 os estados que tiñan asinado o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura e 16 os que xa o ratificaran. Tendo en conta que con 50 estados asinantes e 20 ratificantes, comeza a conta atrás para o Protocolo iniciar os trámites da sua posta en funcionamento, é de esperar que a inícios do próximo 2006 se poda pór en marcha o proceso con a participación activa das persoas e asociacións que levan anos traballando pola eliminación desta lacra social.

Ler mais...

LIBERDADES PÚBLICAS – REDE EUROPEA

LIBERDADES PÚBLICAS – REDE EUROPEA

O próximo dia 19 terá lugar en Bruxelas o lanzamento da Rede Europea de Liberdades Civis (European Civil Liberties Network). Esta plataforma, fundada por oito grandes asociacións europeas e un nutrido grupo de persoas de recoñecida traxectória na defensa dos direitos e as liberdades, nasce con o propósito de documentar e analisar a situación das liberdades democráticas en Europa, oferecer información à sociedade e converter-se nun espazo de troca de experiéncias e colaboración entre os colectivos que traballan no ámbito das liberdades públicas.

Constituen a rede, para alén das persoas e grupos fundadores, un elevado número de asociacións europeas, entre elas Esculca.

Podes ler aqui o Manifesto.

Ler mais...

II ENCONTRO (O DIREITO DE ACESO À INFORMACIÓN)

II ENCONTRO (O DIREITO DE ACESO À INFORMACIÓN)

O II Encontro en Defensa dos Direitos e Liberdades organizado por EsCULcA, que se celebrará en Vigo os dias 16, 17 e 18 de Novembro, contará con a participación de representantes de Statewatch (Ben Hayes), Open Society (Helen Darbishire), Instituto Prensa y Sociedad (Javier Casas) e Sustentia (Juan José Cordero).

Participarán tamén Marc Carrillo (profesor do Departamento de Direito da Universidade Pompeu Fabra), Anxo Quintela (Director de Vieiros) e Fernando Martínez Randulfe (Presidente de EsCULcA).

As conferências públicas terán lugar às 19,30 no Centro Cultural Caixanova, de acordo con o seguinte PROGRAMA.

Ler mais...

O QUE É UNHA LEI DE ACESO À INFORMACIÓN?

O QUE É UNHA LEI DE ACESO À INFORMACIÓN?

Unha Lei de aceso à Información (LAI) é unha lei que outorga aos cidadáns (ou aos residentes ou partes interesadas) o direito de obteren información dos poderes públicos sen necesidade de demonstraren interese legal. Nas LAI os documentos governamentais asumen-se como públicos, a non ser que a própria lei especifique o contrário, e as persoas poden conseguir esa información sen explicaren por qué o para qué a precisan. En resumo, as LAI implican a troca do princípo de aceso à información governamental desde a base dunha “necesidade de coñecer” ao princípio dun “direito a coñecer”.

Ler mais...

EMIGRACIÓN E DIREITOS HUMANOS (II)

EMIGRACIÓN E DIREITOS HUMANOS (II)

As organizacións europeas de defensa dos direitos humanos, alarmadas pola actuación dos governos español e marroquino contra centos de persoas africanas que tentan entrar en Europa, alertan a opinión pública da extrema gravidade da situación e solicitan apoio ao Manifesto “APELO EUROPEU POLA DIGNIDADE – A EUROPA-FORTALEZA VAI DIRECTA CONTRA O MURO DA VERGOÑA”.

Ler mais...

RETENCIÓN DE DADOS

RETENCIÓN DE DADOS

O pasado dia 26 Privacy International e European Digital Rights, fixeron chegar a todos os membros do Parlamento Europeu un resumo das duas propostas (Comisión e Consello) que sobre Retención de Dados terán de ser debatidas en breve nesta cámara. Embora as duas sexan similares e os problemas que apresentan sexan igualmente graves, o resumo deita luz sobre alguns aspectos importantes a ter en conta en cada una delas.

Ler mais...

XORNALISMO, DIREITOS, LIBERDADES

XORNALISMO, DIREITOS, LIBERDADES

Con o gallo da celebración do Dia Internacional do Direito a Saber (28 de SETembro), Esculca mantivo entrevistas con representantes do Colexio Profesional e o Sindicato de Xornalistas para comentar a intención do noso observatório de promover a promulgación de unha Lei de Aceso à Información, informá-los da celebración –o próximo mes de Novembro- de II Encontro en Defensa dos Direitos e Liberdades, que este ano será dedicado a analisar este importante mecanismo de participación democrática na xestión dos asuntos públicos, e estudar posíveis vias de colaboración.

Tanto o Sindicato como o Colexio mostraron o seu interese por esta iniciativa e manifestaron a sua disponibilidade para contribuir ao seu desenvolvimento.

Ler mais...

10 OUTUBRO: CONTRA A PENA DE MORTE

10 OUTUBRO: CONTRA A PENA DE MORTE

La Coalición Mundial Contra a Pena de Morte organiza cada 10 de Outubro o Dia Mundial contra a Pena de Morte con o propósito de mobilizar persoas de todo o mundo a favor da supresión deste tipo de condenas. Este ano, o dia será dedicado à abolición en África.

Ler mais...

EN DESTAQUE

OPINIÓN

 • A razón instrumental capitalista e o seu poder destrutivo

  Non só hai solucións correctas e equivocadas aos problemas, tamén hai problemas correctos e erróneos. O papel dos intelectuais orgánicos das clases dominantes a ese respecto é indubidable, xa que son eles quen pensan e dan significado aos intereses da súa clase. No caso da academia norteamericana a relación é tan estreita como evidente. Sempre

 • Exercicio do cargo representativo vs. “dereito procesual penal do inimigo”

  O 12 de xaneiro de 2018 fíxose público o auto do maxistrado instrutor D. Pablo Llarena a propósito da petición do preso preventivo D. Oriol Junqueras solicitando a súa transferencia a unha prisión situada en Cataluña e a autorización para asistir aos dous primeiros plenos da presente lexislatura do Parlament de Cataluña. O auto resulta

 • Dereito penal do inimigo

  Unha corte de apelación do Tribunal Supremo (TS) constituída para resolver o recurso de Oriol Junqueras contra a prisión preventiva acordada polo maxistrado instrutor do mesmo Tribunal, Pablo Llarena, rexeitou o recurso do líder catalán, por considerar que existía risco fundado de reiteración delictiva, malia o compromiso de respecto á legalidade expresado polo preso político. Porén, o verdadeiramente grave

 • Direito a morrer com dignidade

  Será um dos temas de 2018 e espero que isso signifique mais um passo em frente no nosso país. Depois de anos de debates, este é o ano em que a lei deve ser mudada para que a despenalização da morte assistida seja uma realidade. Dignidade. Esta é uma enorme virtude que não pode ser

 • Laicidade e descentralização

  No Salão Nobre dos Paços do Concelho em Viseu encontra-se colocado um crucifixo. Ora, os Paços do Concelho acolhem a Câmara Municipal e parte dos seus serviços, sendo certo que a Câmara Municipal de Viseu emana da vontade da comunidade local, expressa periodicamente através dos sufrágio directo, universal e secreto da comunidade. Em Portugal, a