PROTESTAN MÉDICOS FORENSES DA A.N.

PROTESTAN MÉDICOS FORENSES DA A.N.

A Coordenadora para a Prevención da Tortura emitiu un comunicado sobre a insólita atitude dos médicos forenses da Audiéncia Nacinal que apresentaron queixa perante o Consello Xeral do Poder Xudicial e o Decanato da Audiéncia Nacional por teren sido autorizadas algunhas persoas detidas sob rexime de incomunicación a ser examinadas por médicos da sua confianza.


Ler mais...

4.320 EUROS POR SUPOSTAS INXÚRIAS AOS BORBÓNS

4.320 EUROS POR SUPOSTAS INXÚRIAS AOS BORBÓNS

“A Audiéncia Nacional xulga hoxe Moisés Rivas Leyva, membro do grupo de rock “Poetas de la calle” que chamou “parásitos” aos Reis de España e ao Príncipe de Astúrias e “forzas de represión” à Polícia Nacional e a Guarda Civil durante un concerto celebrado o 19 de Marzo de 2005 na praza da Paz de Puerto del Rosario, na illa de Fuerteventura (Las Palmas)”, informa La Opinión.


Ler mais...

AFONDAR NAS TRADICIÓNS RELIXIOSAS

AFONDAR NAS TRADICIÓNS RELIXIOSAS

Fiel às promesas feitas no seu primeiro discurso como alcalde (“A cidade de Toledo afondará nas suas tradicións relixiosas”) Emiliano García Page, acaba de vetar a celebración do I Concílio Ateu organizado pola FIDA (Federación Internacional De Ateus).

Sobre as tradicións relixiosas de Toledo baste lembrar as diatribes Monseñor Gomá e, xa no século XXI, os recentes via crucis de desagravo organizados pola igrexa católica, con a participación de non poucos membros da corporación municipal.


Ler mais...

AXUDAS A PERSOAS PERSEGUIDAS

AXUDAS A PERSOAS PERSEGUIDAS

No BOE n. 238 de 4/10/2007 publica-se o o Real Decreto 1257/2007, de 21 de SETembro, polo que se aprovan as normas reguladoras da concesión directa de axudas a persoas ameazadas ou perseguidas pola sua actividade en defensa dos direitos humanos, nos seus países de residéncia habitual fora do Estado español.

As actuacións de atención humanitária obxecto destas axudas irán dirixidas a facilitar a saída do país en que residan e o seu acollimento temporal no Estado español, daquelas persoas, sexa cal for a sua nacionalidade, que devan confrontar situacións de ameaza ou persecución e serán outorgadas en rexime de concesión directa, en virtude do intere público, social e humanitário, derivado das singulares circunstáncias que motivan a sua concesión.


Ler mais...

DIREITO A SABER

DIREITO A SABER

O pasado 28 de SETembro, Dia Internacional do Direito a Saber, ARTICLE1 e Justice Initiative publicaron un documento conxunto en que analisan os avances –e alguns retrocesos- lexislativos en países dos cinco continentes. No documento, dedica-se un apartado ao acordo que prepara nestes momentos o Consello de Europa e que está chamado a converter-se no primeiro tratado multilateral para garantir o direito xeral de aceso à información en poder dos governos.

Access Info Europa, ARTICLE19 e Justitce Initiative, observadoras no proceso de redacción, xa manifestaron as suas “graves inquietudes” polas restricións previstas. Inquietudes compartilladas por mais de 180 asociacións europeas que asinaron un documento en que se insta a subsanar estas eivas antes de dar por concluída a redacción do tratado, o que acontecerá na próxima semana.


Ler mais...

REINO UNIDO: LIBERDADES PÚBLICAS

REINO UNIDO: LIBERDADES PÚBLICAS

O pasado 13 de SETembro, a asociación británica Liberty fixo público un relatório (Overlooked: Surveillance and personal privacy in Britain”) en que se analisa a situación das liberdades públicas no Reino Unido. No documento catalogan-se as numerosas maneiras en que, desde o comezo da chamada luita anti-terrorista, calquer persoa pode converter-se en suspeitosa e ser obxecto de intensa vixiláncia. Liberty denuncia neste relatório a orientación desta política de controlo e as suas desastrosas consecuéncias, alertando sobre a proliferación de cámaras de vídeo-vixiláncia, a retención de amostras de ADN de persoas provadamente inocentes e o carácter racista destes procediments.

“A base nacional de datos de ADN é a maior do mundo, con 3.9 millons de amostras. A prática de tomar amostras de ADN no momento do arresto, e non da condena, afecta desproporcionadamente os indivíduos de raza negra: 40%- frente ao 13 % de indivíduos asiáticos e 9% de indivíduos de raza branca.”, afirman.


Ler mais...

CEUTA E MELILLA: 2º CABODANO

CEUTA E MELILLA: 2º CABODANO

TelQuel entrevista no seu último número o Presidente da Asociación do Rif para os Direitos Humanos, Chakib Al Khayari sobre a marcha que parte hoxe, 21 de SETembro, de Tánxer e que chegará, despois de pasar por Tetuán e Larache, a Ceuta o próximo dia 26. A marcha, organizada por várias asociacións humanitárias, ten por obxectivo lembrar a morte de 15 persoas subsaarianas nos valados de Ceuta e Melilla no 2055.

As asociacións convocantes estudan apresentar unha demanda no Tribunal Internacional de Xustiza de La Haye para forzar unha investigación, ainda pendente, sobre aqueles lutuosos acontecimentos.


Ler mais...

TRATADO EUROPEU DE ACESO À INFORMACIÓN

TRATADO EUROPEU DE ACESO À INFORMACIÓN

Representantes de 245 asociacións de defensa das liberdades públicas –entre eles Fernando Martínez Randulfe, Presidente de EsCULcA- reclaman ao Consello de Europa que a futura Convención Europea de Aceso a Documentos Oficiais non fique por debaixo do nível das leis existentes na actualidade en vários estados europeus.

Nunha carta aberta dirixida ao Consello de Europa con data 8 de Outubro de 2007 celebran a promulgación do que será o primeiro tratado internacional de aceso à información ao tempo que apontan a sua preocupación polas sérias restricións que observan na proposta en que traballa o Grupo de Especialistas dos 15 estados membros que participan na redacción do proxecto, nomeadamente por:


Ler mais...

EN DESTAQUE

  • Anatomía da desobediencia

    Determinados partidos políticos, xuíces e medios acusan de practicaren a violencia líderes independentistas e sociais así como os CDR. Diante deste intento de criminalización repasamos diferentes métodos non violentos que foron empregados ao longo da historia.

OPINIÓN