SECRETISMO POLICIAL

SECRETISMO POLICIAL

O Movemento polos Dereitos Civis denuncia que as Polícias Nacional e Local negan existir constáncia documental algunha sobre os feitos acontecidos o dia 25 de Xullo de 2006 cando unidades antidistúrbios procederon à identificación e cacheo de un número elevado de persoas nunha intervención motivada pola agresión a un mozo.

A actuación policial fora xa calificada no seu dia de desproporcionada e os responsáveis do MpDP entenden agora que o incumprimento do dever de proporcionar información a quen a solicita permite suspeitar que as forzas de seguranza tentan de responsabilidades.

Ler mais...

CANDIDATO IDÓNEO

CANDIDATO IDÓNEO

En resposta à pergunta formulada polo grupo do BNG no Congreso, o governo afirma que a candidatura do ex-fiscal xeral do estado, Leopoldo Torres Boursault, ao Subcomité de Prevención da Tortura da ONU foi “idónea”, apesar das críticas que suscitou de asociacións contra a tortura e grupos parlamentares, que censuraron o Executivo por promever unha persoa que “tivo unha actuación nada belixerante con os crimes dos GAL” e destacou pola sua atitude indulxente con o governo español daquel momento.

Ler mais...

DEVER AUTOIMPOSTO

DEVER AUTOIMPOSTO

A decisión do Tribunal Constitucional de manter Iñaki de Juana en prisión poderia ser ilegal.

O relatório dos facultativos encarregados do caso, emitido o 22 de Xaneiro, conclui que o proceso de deterioramento do recluso, consecuéncia da folga de fame de case tres meses, poderia derivar, en breve prazo, na sua morte ou na produción de graves secuelas irreversíveis e que a alimentación forzosa non só será incapaz de impedir ese evento senón que mesmo poderia incentivá-lo, polo que o Estado estaria actuando ilegalmente de o manter en prisión.

Ler mais...

O ÚNICO RESPONSÁVEL

O ÚNICO RESPONSÁVEL

O Pleno da Sala do Penal da Audiéncia Nacional decidiu manter a situación de prisión para Iñaki de Juana por entender que continua existindo «risco de fuga e reiteración delitiva”, pesar da extrema gravidade do seu estado de saúde despois de case tres meses en folga de fame. Na resolución afirma-se asi mesmo que de Juana é o “único responsável” do perigo que corre a sua vida, o que resulta contraditório con a decisión de o alimentar contra a sua vontade.

Fernández de Prado, Hurtado e Pastor, os tres xuíces a quen correspondia decidir neste caso, votaron en contra da resolución, voto a que se sumou a xuíza Bayarri, por entenderen que o estado de saúde de De Juana non é compatível con unha medida cautelar como é a prisión preventiva. Pola sua parte o advogado, Álvaro Reizabal, opina que «las posibilidade de que o Tribunal supremo absolva” a De Juana “son reais”. Seria terrível, afirma, “que morrese polo que creo non é tan sequer delito”.

Ler mais...

QUE PASOU NAQUELA CEA?

QUE PASOU NAQUELA CEA?

Polo seu renovado interese, reproducimos a nota publicada no Boletin nº 15 de EsCULcA (Decembro 2006), aparecida anteriormente na nosa páxina, que recollia a pergunta do Grupo ALDE do Parlamento Europeu sobre eventuais acordos secretos en relación con os vóos da CIA entre membros do Consello e Condoleeza Rice, no decurso da cea do 7 de Decembro de 2005. Non se esqueza que naquela cea estiveron tamén presentes Javier Solana e o Sr. de Vries.

Ler mais...

CONFUSIÓN NO CONSELLO

CONFUSIÓN NO CONSELLO

A Presidéncia alemá admite que existe confusión no Consello a propósito do proxecto de Decisión Cadro para a protección de dados en matéria policial e xudicial. E, ainda mais curioso, vai pedir à Comisión Europea dar marcha atrás e preparar unha proposta “revisada”.

Ler mais...

SEPI, CIA E CONSELLARIA

SEPI, CIA E CONSELLARIA

Mente o Sr. Martínez Robles, presidente da SEPI, ou hai acordos secretos que impeden dedicar à construción naval de ámbito civil os activos ociosos de Navantia? E se os hai, por qué ninguén o sabia?

Autorizou o governo español o uso de aeroportos do estado para actividades ilegais da CIA? Foi cúmplice de “entregas extraordinárias”?

Por qué a Consellaria de Educación e Ordenación Universitária mantén en segredo o proxecto de aplicación e desenvolvimento da nova lei educativa?

NOTA: sobre os vóos ilegais da CIA e a cumplicidade dos governos europeus poden consultar-se os numerosos e mui interesantes documentos publicados no Observatório de Statewatch.

Ler mais...

CONDENADO AXENTE DA POLÍCIA LOCAL

CONDENADO AXENTE DA POLÍCIA LOCAL

O Movemento polos Dereitos Civis informa da decisión do Xulgado do Penal número 1 de Compostela de condenar o axente da policia local J.A.S. e o próprio concello a pagar 1.250 euros mais un mes de multas, a razón de 3 euros diários, ao viciño que en Febreiro de 2005 denunciara ter sido agredido por ese axente durante a celebración de entruido na Praza Roxa.

O Movemento lembra que esta prática non é infrecuente e revisa alguns dos casos mais importantes acontecidos nos últimos tempos.

Ler mais...

DENÚNCIA POR CRIMES DE GUERRA

DENÚNCIA POR CRIMES DE GUERRA

O pasado 14 de Novembro, catro cidadáns iraquianos, vítimas de tortura, apresentaron denúncia perante a Generalbundesanwalt de Karlsruhe (Alemaña) contra 14 altos cargos do governo dos EUA: Rumsfeld, Tenet, González, etc. Solicitan os denunciantes a abertura de investigacións e, no seu caso, o procesamento destes funcionários aos que acusan de crimes de guerra no contexto da chamada luita anti-terrorista.

Como acusación particular figuran várias asociacións (Center for Constitutional Rights, International Federation for Human Rights, Republican Attorneys’ Association) e persoas (Pérez Esquivel, Martin Almada, Theo van Boven e Diana Ortiz). A queixa é apoiada tamén por numerosas organizacións de todo o mundo.

Ler mais...

EN DESTAQUE

OPINIÓN

  • Mulher, negra, pobre, da favela e defensora de direitos humanos. A morte da vereadora Marielle Franco (PSOL), na noite da quarta 14, no bairro do Estácio, centro do Rio de Janeiro, e do motorista Anderson Pedro Gomes, reforça as estatísticas que tornam o Brasil um dos países mais perigosos para negros e defensores de direitos humanos.

  • Semella que o núcleo duro do establishment español (que integra, dende logo, aos maxistrados dos Tribunais Supremo e Constitucional e ás directivas dos partidos do tripartito do 155) acredita que para defender a unidade de España cómpre limitar, reducir ou mesmo desmontar o Estado de Dereito. A decisión do maxistrado Llarena denegándolle a Jordi Sánchez

  • Durante meses, unha persoa ou grupo de persoas usaron o nome da Garda Civil para manter unha conta no twitter (@forogc) desde a que defendían posicións fascistas, xenófobas, racistas, de machismo ranzoso, anticatalás, violentas e onde facían propaganda dun partido político extraparlamentar que é como a cebola, aparece en todos os pratos xudiciais. Un par de exemplos para situar a cousa:

  • Recorrín os cen kilómetros de Teixeiro a Ferrol nun continuo salouco. E estou escribindo e chorando. Que triste morrer no cárcere. “Ninguén a quería e decidiu acabar”, dixo con moita pena unha compañeira.

  • O suicidio en prisión non é senón a aplicación extraxudicial da pena de morte posto que é o resultado directo da imposibilidade de soportar o sufrimento exercido polas condicións de encarceramento a que se somete a persoa presa.