XORNALISMO, DIREITOS, LIBERDADES

XORNALISMO, DIREITOS, LIBERDADES

Con o gallo da celebración do Dia Internacional do Direito a Saber (28 de SETembro), Esculca mantivo entrevistas con representantes do Colexio Profesional e o Sindicato de Xornalistas para comentar a intención do noso observatório de promover a promulgación de unha Lei de Aceso à Información, informá-los da celebración –o próximo mes de Novembro- de II Encontro en Defensa dos Direitos e Liberdades, que este ano será dedicado a analisar este importante mecanismo de participación democrática na xestión dos asuntos públicos, e estudar posíveis vias de colaboración.

Tanto o Sindicato como o Colexio mostraron o seu interese por esta iniciativa e manifestaron a sua disponibilidade para contribuir ao seu desenvolvimento.

Ler mais...

10 OUTUBRO: CONTRA A PENA DE MORTE

10 OUTUBRO: CONTRA A PENA DE MORTE

La Coalición Mundial Contra a Pena de Morte organiza cada 10 de Outubro o Dia Mundial contra a Pena de Morte con o propósito de mobilizar persoas de todo o mundo a favor da supresión deste tipo de condenas. Este ano, o dia será dedicado à abolición en África.

Ler mais...

CEUTA E MELILLA

CEUTA E MELILLA

Con a participación de un elevado número de persoas de ambas as beiras do Mediterráneo, o pasado fin de semana tiveron lugar en Larache as Xornadas organizadas por Chabaka e a Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) sobre o tema “Migración e Direitos Humanos”, onde se aprovou, entre outras resolucións, unha Declaración conxunta sobre os graves acontecimentos de Ceuta e Melilla.

As organizacións asinantes requeren agora o apoio a esta Declaración doutros colectivos europeus e marroquinos para posteriormente a apresentaren perante os respectivos parlamentos.

Podes ler e asinar aqui a Declaración Ler mais...


EMIGRACIÓN E VIOLÉNCIA

EMIGRACIÓN E VIOLÉNCIA

Médicos Sen Fronteiras acaba de facer público un estremecedor relatório sobre a situación de emigrantes e solicitantes de asilo en Marrocos: Violencia e Inmigración. Neste documentado traballo descreven-se as atroces condicións en que se encontran as persoas que foxen da fame e as guerras ao chegar a Marrocos onde, vítimas da violéncia institucional e social, son submetidas a todo tipo de maus tratos e condenadas as mais das veces a unha morte certa.

Ler mais...

RETENCIÓN NON É SOLUCIÓN

RETENCIÓN NON É SOLUCIÓN

As organizacións IRIS (Franza),IRIS, France, BIT Internet B.V. (Holanda) Bits of Freedom, (Holanda), FifF( Alemaña), Electronic Frontier Finland ry (Finlándia), Netzwerk Neue Medien (Alemaña), Luna.nl,(Holanda), SIUG (Suíza), Stop1984 (Alemaña), CPSR-ES (Estado Español), Privacy International (Reino Unido), Statewatch (Reino Unido), GreenNet (Reino Unido) Digital Rights (Dinamarca) están recollendo asinaturas contra o proxecto de retención obrigatória de todos os dados relacionados con as nosas comuncicacións telefónicas, por fax e através da rede que prepara a UE.

Ler mais...

IMIGRACIÓN E DIREITOS HUMANOS

IMIGRACIÓN E DIREITOS HUMANOS

SETe importantes asociacións europeas que traballan no ámbito da defensa dos direitos humanos, suscreveron onte un contundente manifesto conxunto urxindo às autoridades do EE, da UE e de Marrocos a pór termo de imediato à violéncia que exercen contra as persoas que chegan à fronteira fuxindo da fame e os conflitos políticos de África. Lembran estas asociacións que os direitos recoñecidos pola lexislación internacional son indivisíveis e de aplicación universal.

Ler mais...

28 SETEMBRO: DIA INTERNACIONAL DO DIREITO A SABER

28 SETEMBRO: DIA INTERNACIONAL DO DIREITO A SABER

No ano 1776, despois de un período politicamente convulso, o polifacético padre sueco-filandés Anders Chydenius (deputado, economista, taberneiro, viaxeiro) impulsionou a primeira lei de aceso à información de que o mundo ten memória: a “Lei para a Liberdade de Prensa e do Direito de Aceso às Actas Públicas”.

Ler mais...

SAÚDE E PRISIÓN

SAÚDE E PRISIÓN

A Coordenadora Estatal de Solidariedade coas Persoas Presas realiza este ano en Galiza o seu encontro anual os dias 29 e 30 de Outubro.

No decurso deste encontro terán lugar duas Xornadas de análise e debate sobre Formación e Estratéxias en relación coa SAÚDE e o CÁRCERE.

Ler mais...

NOVOS APOIOS AO PROTOCOLO

NOVOS APOIOS AO PROTOCOLO

Nos últimos meses foron vários os estados que ratificaron o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura: Croácia (25 de Abril), Máli (12 de Maio), Maurício (21 de Xuño), Xeórxia (9 de Agosto), Polónia e Suécia (14 de SETembro).

Nestes momentos son 46 os estados que asinaron e 13 os que xa ratificaron o Protocolo. O Estado español, que asinou o pasado 13 de Abril, ainda non o ratificou.

Mais información: www.apt.ch

Ler mais...

EN DESTAQUE

OPINIÓN

 • Cárcere a perpetuidade

  Non. Non o direi eu mellor, nin con máis autoridade, nin con máis coñecemento de causa do que Xoán Antón Pérez Lema no artigo publicado en Galicia Confidencial. “Se é permanente non é revisábel. Se revisábel non é permanente. A PPR é un xeito de branquear semánticamente o que non é senón cárcere a perpetuidade”.

 • Infancia ocupada: crecer na Palestina

  Cando cada aspecto da vida cotiá está sometido á ocupación sionista, cada acción e decisión significa unha resistencia por reconquistar esa vida Oh pícaros, nenos e nenas de Gaza que sempre me incomodábades berrando baixo a miña xanela que enchíades cada mañá con présas e caos. Vós, que rompestes o meu testo e roubastes a

 • A razón instrumental capitalista e o seu poder destrutivo

  Non só hai solucións correctas e equivocadas aos problemas, tamén hai problemas correctos e erróneos. O papel dos intelectuais orgánicos das clases dominantes a ese respecto é indubidable, xa que son eles quen pensan e dan significado aos intereses da súa clase. No caso da academia norteamericana a relación é tan estreita como evidente. Sempre

 • Exercicio do cargo representativo vs. “dereito procesual penal do inimigo”

  O 12 de xaneiro de 2018 fíxose público o auto do maxistrado instrutor D. Pablo Llarena a propósito da petición do preso preventivo D. Oriol Junqueras solicitando a súa transferencia a unha prisión situada en Cataluña e a autorización para asistir aos dous primeiros plenos da presente lexislatura do Parlament de Cataluña. O auto resulta

 • Dereito penal do inimigo

  Unha corte de apelación do Tribunal Supremo (TS) constituída para resolver o recurso de Oriol Junqueras contra a prisión preventiva acordada polo maxistrado instrutor do mesmo Tribunal, Pablo Llarena, rexeitou o recurso do líder catalán, por considerar que existía risco fundado de reiteración delictiva, malia o compromiso de respecto á legalidade expresado polo preso político. Porén, o verdadeiramente grave