O GOVERNO DINAMARQUÉS TAMÉN SABIA

O GOVERNO DINAMARQUÉS TAMÉN SABIA

Segundo informa Democracy Now na sua edición de 14 de Novembro, dous xornalistas dinamarqueses foron xulgados por publicaren vários artigos en que revelavan partes de un relatório reservado do governo que afirmava a inexisténcia de armas de destruición masiva no Iraque.

Os artigos foron publicados un ano despois de comezada a invasión e agora os xornalistas se enfrentan a unha eventual condena de dous anos de prisión.

Esta é a primeira vez na história moderna de Dinamarca que se procesa xornalistas por divulgaren segredos de estado.

Ler mais...

PENA DE MORTE: SADDAM HUSSEIN

PENA DE MORTE: SADDAM HUSSEIN

A confirmación, o pasado dia 26, da condena a pena de morte imposta a Saddan Hussein suscitou numerosas protestas de diversos organismos internacionais e asociacións de defensa dos direitos humanos, entre elas Amnistia Internacional.

Na denúncia destes colectivos, à que EsCULcA adere, critica-se a vulneración de dous direitos fundamentais: o direito à vida e o direito a un xuízo xusto. Por outra parte, dada a natureza dos delitos imputados, Saddan Hussein deveria ter sido xulgado por un tribunal internacional que garantise a transparéncia do proceso e a sua própria imparcialidade.

Ler mais...

TERRORISMO TELEVISIVO

TERRORISMO TELEVISIVO

Os cidadáns estado-unidenses Javed Iqbal y Saleh Elahwal foron detidos polo FBI o 1º de Agosto e o 20 de Novembro respectivamente por teren instalado antenas parabólicas que lles permitian captar o canal de TV Al-Manar, ligado a Hezbollah. Os dous deverán facer frente agora a un proceso en que se solicita para eles 110 anos de prisión.

Al-Manar foi clasificado polo Departamento de Estado dos EUA como “organización terrorista”, o que permite saltar a primeira emenda da constituición norte-americana e implica que ver ou contribuir à difusión do canal pode ser considerado como delito de cumplicidade con organización terrorista.

Ler mais...

PERFIL DE ALTO RISCO

PERFIL DE ALTO RISCO

O pasado 19 de Decembro, Electronic Frontier Foundation (EFF) iniciou acción xudicial contra o Departamento de Seguranza Interior do governo dos EUA con o fin de que este organismo forneza imediatamente información sobre o sistema de obtención e procesamento de dados que leva anos utilizando en segredo.

Ler mais...

DIA ACEDO

DIA ACEDO

“Dia acedo para os direitos dos nenos, aos que se aplicará un rexime penal e penitenciário de adultos”, asi califican a APDH-Andalucia e a Coordenadoras de Bairros de Madrid a decisión do Tribunal Supremo de desestimar o recurso interposto por mais de douscentos colectivos de defensa da infáncia contra o regulamento da lei penal do menor.

“Con esta sentenza, o Tribunal Supremo consagra para os menores de idade un rexime penitenciário que vacias absolutamente de contido educativo o princípio do interese superior do menor contemplado na Lei Penal do Menor e a Convención dos Direitos da Crianza”, afirman, salientando que, paradoxalmente, a sentenza foi notificada o 18 de Novembro, Dia Internacional da Infáncia.

Pode ver-se a nota de prensa completa na páxina da APDHA (www.apdha.org).

Ler mais...

EXCEPCIONALISMO E DIREITOS HUMANOS

EXCEPCIONALISMO E DIREITOS HUMANOS

No cadro do proxecto europeu The Changing andscape of European Liberty and Security (CHALLENGE), os dias 14 e 15 de Decembro terán lugar na Faculdade de Direito da Universidade de Barcelona as Xornadas Internacionais “Excepcionalismo e Direitos Humanos”.

O proxecto CHALLENGE, que conta con a participación de 21 universidades e centros de investigación de toda Europa, pretende contribuir a que a nova estrutura de seguranza que se construi nestes momentos incorpore o devido respeito às liberdades públicas e os direitos fundamentais.

As Xornadas contarán con a participación de persoas do ámbito académico, asociacións e profisionais expertas en migración, terrorismo, prisión e direitos humanos, entre elas Fernando Blanco Arce, responsável da Comisión Penitenciária de EsCULcA.

Ler mais...

DENÚNCIA POR DETENCIÓN ILEGAL E TORTURA

DENÚNCIA POR DETENCIÓN ILEGAL E TORTURA

Aurélio L. e Iago B., denucian ter sido detidos ilegalmente e torturados por membros da polícia anti-distúrbios cando participavan nunha concentración en Compostela convocada contra a presenza do ex-ministro de Asuntos Estranxeiros de Israel, Shalom Ben-Ami.

Ler mais...

OS DD.HH. NON PODEN AGUARDAR

OS DD.HH. NON PODEN AGUARDAR

Amnistia Internacional salienta nun comunicado feito público o pasado dia 14 de Novembro que no proceso de negociación do governo español con ETA, “os direitos humanos non poden aguardar”.

Nese sentido, AI lembra que xa nunha anterior entrevista con o Sr. Zapatero, pedira, entre outras cousas “a derrogación da detención en rexime de incomunicación, o aceso imediato dos detidos a asisténcia letrada efectiva, o direito dos reclusos a cumpriren as suas condenas perto dos seus familiares –o que pasa pola revisión e inversión da politica penitenciária de dispersión de presos ou detidos por terrorismo- e a eliminación de toda ambiguidade da Lei de Partidos Políticos que pudese vulnerar os direitos à liberdade de pensamento, expresión, asociación ou reunión.”

Ler aqui o texto completo.

Ler mais...

ZONAS SEN DIREITO

ZONAS SEN DIREITO

Asi califican a situación que se vive nas fronteiras de Europa as asociacións que organizan o Colóquio europeu “Fronteiras de Europa. Zonas sen direito”. O encontro terá lugar os dias 20 e 21 do presente mes no Coléxio de Advogados de Barcelona e a sua finalidade é pór en evidéncia as contradicións manifestas que existen entre o direito de toda persoa a circular libremente e fixar a sua residéncia noutro estado, direito recollido na Declaración Universal dos Direitos Humanos, e as políticas sobre imigración na UE.

Mais información: | www.aed-edl.net |
www.acddh.org | www.icab.cat | www.ejdm.de

Ler mais...

EN DESTAQUE

OPINIÓN

  • Mulher, negra, pobre, da favela e defensora de direitos humanos. A morte da vereadora Marielle Franco (PSOL), na noite da quarta 14, no bairro do Estácio, centro do Rio de Janeiro, e do motorista Anderson Pedro Gomes, reforça as estatísticas que tornam o Brasil um dos países mais perigosos para negros e defensores de direitos humanos.

  • Semella que o núcleo duro do establishment español (que integra, dende logo, aos maxistrados dos Tribunais Supremo e Constitucional e ás directivas dos partidos do tripartito do 155) acredita que para defender a unidade de España cómpre limitar, reducir ou mesmo desmontar o Estado de Dereito. A decisión do maxistrado Llarena denegándolle a Jordi Sánchez

  • Durante meses, unha persoa ou grupo de persoas usaron o nome da Garda Civil para manter unha conta no twitter (@forogc) desde a que defendían posicións fascistas, xenófobas, racistas, de machismo ranzoso, anticatalás, violentas e onde facían propaganda dun partido político extraparlamentar que é como a cebola, aparece en todos os pratos xudiciais. Un par de exemplos para situar a cousa:

  • Recorrín os cen kilómetros de Teixeiro a Ferrol nun continuo salouco. E estou escribindo e chorando. Que triste morrer no cárcere. “Ninguén a quería e decidiu acabar”, dixo con moita pena unha compañeira.

  • O suicidio en prisión non é senón a aplicación extraxudicial da pena de morte posto que é o resultado directo da imposibilidade de soportar o sufrimento exercido polas condicións de encarceramento a que se somete a persoa presa.