MORTES SOB CUSTÓDIA

MORTES SOB CUSTÓDIA

A Coordenadora de Solidariedade con as Persoas Presas (CSPP), formada por mais de vinte colectivos que traballan na defensa dos Direitos Humanos, elaborou un relatório sobre mortes acontecidas, e documentadas, nas prisións do estado español durante os últimos catro anos. O balanzo deste relatório é estremecedor: mais de 260 persoas mortas entre 2001 e 2004 e várias decenas no que vai de 2005.

Ler mais...

RELATÓRIO DA COORDENADORA

RELATÓRIO DA COORDENADORA

A Coordenadora para a Prevención da Tortura apresentou o pasado 13 de Maio, un extenso relatório intitulado A Tortura no Estado Español. 2004, do que se entregou cópia tanto à mesa do Congreso dos Deputados como ao Ministério do Interior. Neste relatório a Coordenadora documenta a existéncia de, polo menos, 793 denúncias por tortura e/ou maus tratos no ano 2004 en todo o estado español, 24 delas formuladas en Galiza.

Ler mais...

CONCENTRACIÓN PERMANENTE

CONCENTRACIÓN PERMANENTE

A Comisión de Denúncia de Galiza convoca unha Concentración Permanente diante da Audiéncia de Lugo para o 26 de Abril. Neste dia comezará o xuízo contra JOSÉ RAMÓN HIDALGO FERNÁNDEZ e JOAQUÍN ESCUDERO ÁLVAREZ, xefes de servizo, e MARIO LUIS ÁLVAREZ ÁLVAREZ, sub-director médico na cadea de Monterroso, Lugo, acusados dun delito de tortura e unha falta de lesións, cometidas sobre a persoa de Magdare Rabay, ali encadeado.

Ler mais...

EMIGRANTES NA UE

EMIGRANTES NA UE

Dous importantes relatórios sobre racismo acaban de ser feitos públicos: O Relatório anual de SOS Racismo, onde se documenta a situación de penúria en que son obrigadas a sobreviver no Estado Español as persoas migrantes e o incremento no número de mortes no Estreito de Xibraltar, e o Relatório do Observatório Europeu de Racismo e Xenofobia, correspondente aos anos 2001-2004. Neste extenso documento, que estuda vários aspectos da situación nos 15 estados que formavan a UE antes da última ampliación, o español aparece como un dos cinco estados (Grécia, Itália, Luxemburgo e Portugal son os outros catro) que pior información proporcionan sobre as condicións en que vive a populación emigrante.

Ler mais...

RELATÓRIO DE HUMAN RIGHTS WATCH

RELATÓRIO DE HUMAN RIGHTS WATCH

Human Rights Watchs acaba de publicar un documentado relatório, Still at Risk. Diplomatic Assurances don’t safeguard against torture, sobre a prática, cada vez mais estendida, de os governos europeus e norte-americanos (EE.UU. e Canadá) entregaren persoas suspeitosas de algun tipo de relación con grupos armados a países en que se pratica a tortura.

“Os governos que se xustifican alegando garantias diplomáticas saben perfeitamente que estas garantias non protexen contra a tortura… mais contra o terror, parece-lles unha solución prática. Só a presión pública en Europa e Norte América poderá frear esta tendéncia negativa”. Kenneth Roth, Director Executivo de Human Rights Watch

Ler mais...

LIBERDADE DE EXPRESIÓN

LIBERDADE DE EXPRESIÓN

Con motivo da próxima celebración do Dia Internacional da Liberdade de Prensa (3 de Maio), a IFEX (International Freedom Expresion eXchange), acaba de publicar un manual de 120 páxinas (Organización de campañas a favor da liberdade de expresión) que inclui a descrición de recursos e materiais de consulta, asi como o estudo de casos concretos e o deseño de campañas.

“Este manual proporciona exemplos ilustrativos de como utilizar unha ampla gama de técnicas para persuadir os governos a actuar de forma menos represiva”, afirma Luckson Chipare, representante de IFEX.

O texto, que está disponível en inglés, francés e español, será apresentado na conferéncia da UNESCO que terá lugar en Dacar do 1º ao 3 de Maio de 2005.

Ler mais...

ACESO À INFORMACIÓN

ACESO À INFORMACIÓN

Dezaseis organizacións europeas que traballan na defensa da liberdades públicas solicitaron ao Consello de Europa a redacción de un tratado vinculante pan-europeu sobre o aceso à información.

Un tratado destas características “deveria garantir o direito de todas as persoas ao aceso à información en poder dos organismos públicos, incluídos os poderes xudicial e lexislativo, asi como daqueles organismos que realicen funcións públicas e operen con fondos públicos”, afirman os grupos asinantes da solicitude, que recordan que xa en 2002 o Consello de Europa recomendava aos “estados membros faceren o maior esforzo para garantir a disponibilidade ao público da información contida en documentos oficiais, suxeito à protección de outros direitos e intereses lexítimos”.

Ler mais...

ONU: 13 NOVOS CASOS DE TORTURA NO EE

ONU: 13 NOVOS CASOS DE TORTURA NO EE

O Novo Relator Especial para a Tortura das Nacións Unidas, o austriaco Manfred Nowak, apresentou o último relatório perante a Comisión de Direitos Humanos no seu 61 período de sesións en Xenebra, Suiza. Na sua intervención Nowak asumiu o relatório do seu predecesor Theo van Boven de quen subliñou o “profisoinalismo e a capacidade de traballo”, afirmando que tenciona seguir os seus pasos.

Ler mais...

UN ANO DE POLÍTICA PENITENCIÁRIA

UN ANO DE POLÍTICA PENITENCIÁRIA

A Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) acaba de facer público o seu balanzo da política penitenciária do executivo Zapatero durante o primeiro ano de governo: Valoraciones de la APDHAde las cárceles tras un año de Mercedes Gallizo.

Nun comunicado breve e preciso, a APDHA analisa as condicións de vida no interior dos cárceres (as consecuéncias do ateigamento dos centros penitenciários, as posibilidades de aceso ao traballo e à formación, a lóxica do sistema punitivo, a invasión da intimidade das persoas reclusas, etc.), examina as medidas que se tomaron ou está previsto tomar (construción de novos centros) e estabelece as suas conclusións.

Ler mais...

EN DESTAQUE

OPINIÓN

 • A razón instrumental capitalista e o seu poder destrutivo

  Non só hai solucións correctas e equivocadas aos problemas, tamén hai problemas correctos e erróneos. O papel dos intelectuais orgánicos das clases dominantes a ese respecto é indubidable, xa que son eles quen pensan e dan significado aos intereses da súa clase. No caso da academia norteamericana a relación é tan estreita como evidente. Sempre

 • Exercicio do cargo representativo vs. “dereito procesual penal do inimigo”

  O 12 de xaneiro de 2018 fíxose público o auto do maxistrado instrutor D. Pablo Llarena a propósito da petición do preso preventivo D. Oriol Junqueras solicitando a súa transferencia a unha prisión situada en Cataluña e a autorización para asistir aos dous primeiros plenos da presente lexislatura do Parlament de Cataluña. O auto resulta

 • Dereito penal do inimigo

  Unha corte de apelación do Tribunal Supremo (TS) constituída para resolver o recurso de Oriol Junqueras contra a prisión preventiva acordada polo maxistrado instrutor do mesmo Tribunal, Pablo Llarena, rexeitou o recurso do líder catalán, por considerar que existía risco fundado de reiteración delictiva, malia o compromiso de respecto á legalidade expresado polo preso político. Porén, o verdadeiramente grave

 • Direito a morrer com dignidade

  Será um dos temas de 2018 e espero que isso signifique mais um passo em frente no nosso país. Depois de anos de debates, este é o ano em que a lei deve ser mudada para que a despenalização da morte assistida seja uma realidade. Dignidade. Esta é uma enorme virtude que não pode ser

 • Laicidade e descentralização

  No Salão Nobre dos Paços do Concelho em Viseu encontra-se colocado um crucifixo. Ora, os Paços do Concelho acolhem a Câmara Municipal e parte dos seus serviços, sendo certo que a Câmara Municipal de Viseu emana da vontade da comunidade local, expressa periodicamente através dos sufrágio directo, universal e secreto da comunidade. Em Portugal, a