QUE PASOU NAQUELA CEA?

QUE PASOU NAQUELA CEA?

Statewatch acaba de facer público a transcrición da resposta dada pola Presidéncia do Consello o pasado 10 de Outubro à pergunta formulada polo grupo ALDE.

Segundo o documento, ALDE pretendia averiguar se o bloqueo a unha resolución formal contra as actividades ilegais da CIA en Europa na reunión do dia 15 de SETembro está relacionada con os posíveis acordos a que terian chegado os membros do Consello que o 7 de Decembro de 2005 cearon con Condoleezza Rice para tratar as chamadas “entregas extraordinárias” aos USA. Nesta cea, segundo o xornal italiano L’Unità, estiveron presentes todos os estados membros da UE mais os señores Solana e de Vries.

Ler aqui o documento completo.

Ler mais...

RUA REAL DA CORUÑA

RUA REAL DA CORUÑA

O Grupo de Estranxeiros do Corpo Nacional de Polícia da Coruña iniciou expediente sancionador de expulsión contra 14 dos 16 vendedores subsaarianos detidos o 29 de Agosto na Rua Real desta cidade tras unha operación policial unanimemente calificada de brutal polas persoas que a presenciaron. Segundo as testemuñas, os axentes –despois de bloquearen os extremos da rua- arremeteron contra os imigrantes agredindo-os de maneira inxustificada e sen estes ofereceren resisténcia algunha.

Ler mais...

ESTUDANTES BAIXO SUSPEITA

ESTUDANTES BAIXO SUSPEITA

Despois que hai uns dias o FBI obrigase a sair da aula unha aluna de apenas 14 anos (Laura Wilson) para a interrogar sobre as críticas expresadas contra a política Bush nun foro da rede, agora é o governo Blair quen arremete contra os estudantes. Neste caso contra os de “aspecto asiático” ou de confisón musulmana, que –segundo proposta do Departamento de Educación difundida por The Guardian– deverian ser vixiados de perto. De prosperar a proposta, os docentes terán que pór en coñecimento das autoridades calquer indício de relación con grupos extremistas que observen nas aulas.

Ler mais...

PLANO DE DIREITOS HUMANOS

PLANO DE DIREITOS HUMANOS

Perante o anúncio feito pola Sra. Fernández de la Vega da iintención do governo español de elaborar e aprovar de imediato un chamado Plano Nacional de Direitos Humanos, várias asociacións civis asinan un escrito solicitando a criación de un espazo en que “os diversos actores involucrados na defensa dos direitos humanos podan contribuir con propostas e medidas” para entre todos se deseñar unha politica de direitos mais acorde con as necesidades sociais.

Ler mais...

MENORES ESTRANXEIROS

MENORES ESTRANXEIROS

Várias organizacións europeas acaban de facer público un Manifesto contra as práticas ilegais de numerosos governos da UE que encerran e expulsan menores estranxeiros, vulnerando os direitos que a lexislación internacional recoñece a estas persoas.

Ler mais...

IMIGRACION E MORTE NAS FRONTEIRAS EUROPEAS

IMIGRACION E MORTE NAS FRONTEIRAS EUROPEAS

Fortress Europe, publica, e revisa diariamente, as notícias aparecidas na prensa europea sobre persoas que morren tentando entrar en Europa através de algunhas das suas fronteiras. O resultado desta revista de prensa diária non pode ser mais estremecedor: desde 1988 o número de mortes eleva-se xa a 5.511 persoas, delas 1.782 desaparecidas no mar.

Ler mais...

VITÓRIAS PACIFISTAS NA GUERRA LEGAL

VITÓRIAS PACIFISTAS NA GUERRA LEGAL

Segundo informa George Monbiot (The Guardian 17.10.2006) “os tribunais comezan a recoñecer que a guerra contra o Iraque é ilegal”.

O xornalista basea a sua afirmación en várias resolucións ditadas por tribunais europeus (ingleses, irlandeses e escoceses) en que se recoñecen como non ilegais accións de sabotaxe realizadas por militantes pacifistas en bases militares con o fin de inutilizar avións e armamento destinado a guerra contra o Iraque.

Asi mesmo, informa Monbiot, un tribunal alemán declarou legal a negativa de un comandante do exército deste país a obedecer ordes que poderian significar unha colaboración indirecta con as tropas invasoras.

Ler mais...

O MUNDO NON PODE AGUARDAR

O MUNDO NON PODE AGUARDAR

Frente à legalización da tortura e a anulación de direitos constitucionais sob a lei recentemente aprovada polo Congreso dos EUA e promovida polo governo de George W. Busch, un elevado número de persoas do mundo da cultura, a política e a defensa dos direitos e liberdades públicas, denuncian o que consideran un paso en dirección ao estado tiránico e a urxéncia de resgatar a democracia neste país e convocan numerosos actos de protesta.

O seu lema: O mundo non pode aguardar (www.worldcantwait.net)

Ler mais...

DOUTRINA PAROT E TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DOUTRINA PAROT E TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En aplicación da doutrina sentada a partir do 28 de Febreiro de 2006 no caso de Henri Parot, que especifica que cando unha persoa tiver sido condenada por vários delitos o modo de cumprimento das penas será “sucesivo”, Gustavo Romero Tercero, condenado por tres asasinatos e várias agresións, cometidos antes da aprovacióndo novo código penal, deverá permanecer en prisión até ao ano 2033, segundo acaba de resolver o Tribunal Supremo.

Mas a validez da polémica «doutrina Parot» está nestes momentos en mans do Tribunal Constitucional e todo parece indicar que trás o cesamento do fogo declarado por ETA as cousas voltarán à situación anterior à discutida sentenza.

Ver aqui a análise do Consello da Advogacia Galega.

Ler mais...

EN DESTAQUE

OPINIÓN

  • Mulher, negra, pobre, da favela e defensora de direitos humanos. A morte da vereadora Marielle Franco (PSOL), na noite da quarta 14, no bairro do Estácio, centro do Rio de Janeiro, e do motorista Anderson Pedro Gomes, reforça as estatísticas que tornam o Brasil um dos países mais perigosos para negros e defensores de direitos humanos.

  • Semella que o núcleo duro do establishment español (que integra, dende logo, aos maxistrados dos Tribunais Supremo e Constitucional e ás directivas dos partidos do tripartito do 155) acredita que para defender a unidade de España cómpre limitar, reducir ou mesmo desmontar o Estado de Dereito. A decisión do maxistrado Llarena denegándolle a Jordi Sánchez

  • Durante meses, unha persoa ou grupo de persoas usaron o nome da Garda Civil para manter unha conta no twitter (@forogc) desde a que defendían posicións fascistas, xenófobas, racistas, de machismo ranzoso, anticatalás, violentas e onde facían propaganda dun partido político extraparlamentar que é como a cebola, aparece en todos os pratos xudiciais. Un par de exemplos para situar a cousa:

  • Recorrín os cen kilómetros de Teixeiro a Ferrol nun continuo salouco. E estou escribindo e chorando. Que triste morrer no cárcere. “Ninguén a quería e decidiu acabar”, dixo con moita pena unha compañeira.

  • O suicidio en prisión non é senón a aplicación extraxudicial da pena de morte posto que é o resultado directo da imposibilidade de soportar o sufrimento exercido polas condicións de encarceramento a que se somete a persoa presa.