LIBERDADE DE EXPRESIÓN

LIBERDADE DE EXPRESIÓN

Con motivo da próxima celebración do Dia Internacional da Liberdade de Prensa (3 de Maio), a IFEX (International Freedom Expresion eXchange), acaba de publicar un manual de 120 páxinas (Organización de campañas a favor da liberdade de expresión) que inclui a descrición de recursos e materiais de consulta, asi como o estudo de casos concretos e o deseño de campañas.

“Este manual proporciona exemplos ilustrativos de como utilizar unha ampla gama de técnicas para persuadir os governos a actuar de forma menos represiva”, afirma Luckson Chipare, representante de IFEX.

O texto, que está disponível en inglés, francés e español, será apresentado na conferéncia da UNESCO que terá lugar en Dacar do 1º ao 3 de Maio de 2005.

Ler mais...

ACESO À INFORMACIÓN

ACESO À INFORMACIÓN

Dezaseis organizacións europeas que traballan na defensa da liberdades públicas solicitaron ao Consello de Europa a redacción de un tratado vinculante pan-europeu sobre o aceso à información.

Un tratado destas características “deveria garantir o direito de todas as persoas ao aceso à información en poder dos organismos públicos, incluídos os poderes xudicial e lexislativo, asi como daqueles organismos que realicen funcións públicas e operen con fondos públicos”, afirman os grupos asinantes da solicitude, que recordan que xa en 2002 o Consello de Europa recomendava aos “estados membros faceren o maior esforzo para garantir a disponibilidade ao público da información contida en documentos oficiais, suxeito à protección de outros direitos e intereses lexítimos”.

Ler mais...

ONU: 13 NOVOS CASOS DE TORTURA NO EE

ONU: 13 NOVOS CASOS DE TORTURA NO EE

O Novo Relator Especial para a Tortura das Nacións Unidas, o austriaco Manfred Nowak, apresentou o último relatório perante a Comisión de Direitos Humanos no seu 61 período de sesións en Xenebra, Suiza. Na sua intervención Nowak asumiu o relatório do seu predecesor Theo van Boven de quen subliñou o “profisoinalismo e a capacidade de traballo”, afirmando que tenciona seguir os seus pasos.

Ler mais...

UN ANO DE POLÍTICA PENITENCIÁRIA

UN ANO DE POLÍTICA PENITENCIÁRIA

A Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) acaba de facer público o seu balanzo da política penitenciária do executivo Zapatero durante o primeiro ano de governo: Valoraciones de la APDHAde las cárceles tras un año de Mercedes Gallizo.

Nun comunicado breve e preciso, a APDHA analisa as condicións de vida no interior dos cárceres (as consecuéncias do ateigamento dos centros penitenciários, as posibilidades de aceso ao traballo e à formación, a lóxica do sistema punitivo, a invasión da intimidade das persoas reclusas, etc.), examina as medidas que se tomaron ou está previsto tomar (construción de novos centros) e estabelece as suas conclusións.

Ler mais...

A COORDENADORA CON O VALEDOR

A COORDENADORA CON O VALEDOR

O 17 de Marzo a Coordenadora para a Prevención da Tortura mantivo unha entrevista con o Valedor do Pobo para solicitar o seu apoio à iniciativa da plataforma a favor da asinatura, ratificación e execución do Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura das NN.UU.

A delegación da Coordenadora entregou ao Valedor diversos documentos en que se acredita a prática de tortura e maus tratos en comisarias e cárceres do Estado español, as recomendacións para prevenir esta prática elaboradas por Amnistia Internacional, Human Rights Watch, o Relator Especial da ONU, o proxecto Challenge, etc. asi como o texto íntegro do Protocolo cuxa execución se solicita, a relación de asociacións que apoian a campaña (mais de trinta nestes momentos) e a relación de estados que xa asinaron e/ou ratificaron o Protocolo.

O Valedor comprometeu-se a examinar detidamente a documentación entregada e estudar a posibilidade de realizar as xestións solicitadas pola Coordenadora:

-Instar o governo español a asinar, ratificar e executar o Protocolo.

-Prestar publicamente o seu apoio a esta iniciativa.

-Facer xestións con os valedores doutras comunidades para estudaren a posibilidade de unha actuación conxunta neste mesmo sentido.

Ler mais...

A TORTURA NO CONGRESO DE DEPUTADOS

A TORTURA NO CONGRESO DE DEPUTADOS

O pasado 26 de Abril, o grupo parlamentar de Esquerra Republicana de Catalunya apresentou no Congreso de Deputados unha interpelación urxente sobre a política xeral do governo en relación con a tortura e os maus tratos nos centros de detención do Estado Español e posteriormente unha moción, consecuéncia desta interpelación, sobre a necesidade de seren adoptadas sen demora accións, entre elas a ratificación e execución do Protocolo Facultativo, contra a tortura e os maus tratos.

Ler mais...

LIBERDADE DE INFORMACIÓN

LIBERDADE DE INFORMACIÓN

O 7 de Outubro de 2003, a ACLU (American Civil Liberties Union), xunto con outras organizacións civis (Physicians for Human Rights, Veterans for Common Sense, Veterans For Peace…) iniciou unha acción xudicial para reclamar, ao amparo do disposto na Lei de Liberdade de Información (Freedom of Information Act – FOIA), a desclasificación da información relativa aos prisioneiros dos EE.UU.

Mais de 600 documentos que o governo pretendia substrair ao coñecimento público, incluído un memorando do FBI en que se descreve como funcionários do Departamento de Defensa interrogan un prisioneiro de Guantánamo simulando ser axentes do FBI e utilizando “técnicas de tortura”, poden agora ser consultados en www.aclu.org.

“Unha leitura atenta destes textos demostra que ainda falta por desclasificar muitos outros documentos importantes” –afirma ACLU-. “Continuaremos luitando por defender o direito da sociedade a coñecer a actuación do governo e a saber por que se permitiron estes abusos e quen son os responsáveis.”

Ler mais...

GALIZA

Denúncia contra Fran del Buey

Denúncia contra Fran del Buey

O pasado 27 de Outubro celebrou-se a vista oral contra Fran del Buey, Presidente de PreSOS-Galiza, imputado por un delito de denúncia falsa e outro de falso testemuño a raiz da denúncia apresentada contra el por axentes da polícia municipal de Compostela.

Como informamos no seu dia, a denúncia tivo a sua orixe nos feitos acontecidos na Rua de San Pedro desa cidade a noite do 30 de Decembro de 2004, cando unha discusión entre o condutor dun veículo e un viandante deu lugar a unha actuación policial que Fran del Buey e outras persoas ali presentes consideraron inxustificadamente violenta.

Ao responderen os axentes con ameazas às palabras do Presidente de PreSOS-Galiza que os instava a deteren a agresión, o Sr. del Buey decidiu apresentar queixa no Xulgado de Instrución de Compostela. Despois de un xuízo que a Comisión de Denúncia de Galiza calificou de irregular, os axentes resultaron absolvidos e entenderon que era à sua vez de denunciar Fran del Buey.

A vista oral

Por parte da Fiscalia e a acusación particular, foron chamados a declarar catro axentes e unha testemuña presencial, que ofereceron versións contraditórias sobre o desenvolvimento dos feitos. O xuiz viu-e obrigado a chamar à orde un dos axentes pola atitude sobranceira que adoptava perante as perguntas do advogado defensor. Quen non pudo declarar foi o cidadán agredido aquel 30 de Decembro, Francisco J. Rey González, que non pudo chegar a tempo a audiéncia por un problema de tráfico.

Tampouco puderon prestar declaración os membros de diferentes colectivos cívicos convocados pola defensa (EsCULcA, Nais en Loita, PreSOS-Galiza, Comisión de Denúncia, Coléxio de Advogados de Ourense, etc.). Neste caso, por o xuiz ter decidido non aceitar outros testemuños que non fosen os das persoas presentes no momento de aconteceren os feitos.

Ler mais...

RECOMENDACIÓNS AO GOVERNO ESPAÑOL

RECOMENDACIÓNS AO GOVERNO ESPAÑOL

Human Rights Watch acaba de publicar un extenso relatório sobre a situación das persoas que foron presas no Estado Español a seguir os atentados do 11-M: “Sentando ejemplo? Las medidas anti-terroristas en España.”

A coñecida organización de direitos humanos mostra neste documento a sua preocupación polas condicións en que se encontran estas persoas e os abusos a que presumivelmente foron submetidas durante o tempo de detención incomunicada e posterior reclusión en celas de isolamento.
A asociación humanitária lembra que a vulneración dos direitos das persoas presas en aplicación da lexislación anti-terrorista española foi xa denunciada en numerosas ocasións polos mais importantes organismos internacionais (Comité de Direitos Humanso e Relator das Nacións Unidas) e por prestixiosas organizacións non governamentais (Amnistia Internacional, Organización Mundial contra a Tortura, etc.), e fai unha série de Recomendacións ao governo español, instando-o a tomar medidas urxentes para evitar que eses direitos continuen sendo vulnerados nas comisarias e cárceres do estado.

Neste mui documentado relatório, Human Rights Watch descobre o lado oculto das actuacións policiais e judiciárias. Descreve a desinformación –cando non aberta cumplicidade con os aspectos mais obscuros destas actuacións- dos advogados do turno de ofício, a indiferenza dos organismos encarregados de velar polo respeito dos direitos fundamentais (Oficina del Defensor del Pueblo), a negativa dos máximos responsáveis do estado a admitir as reiteradas denúncias dos organismos internacionais (Fiscal Xeral do Estado), etc. etc.

O relatório completo pode ler-se en: www.hrw.org

Ler mais...

EN DESTAQUE

OPINIÓN

 • A razón instrumental capitalista e o seu poder destrutivo

  Non só hai solucións correctas e equivocadas aos problemas, tamén hai problemas correctos e erróneos. O papel dos intelectuais orgánicos das clases dominantes a ese respecto é indubidable, xa que son eles quen pensan e dan significado aos intereses da súa clase. No caso da academia norteamericana a relación é tan estreita como evidente. Sempre

 • Exercicio do cargo representativo vs. “dereito procesual penal do inimigo”

  O 12 de xaneiro de 2018 fíxose público o auto do maxistrado instrutor D. Pablo Llarena a propósito da petición do preso preventivo D. Oriol Junqueras solicitando a súa transferencia a unha prisión situada en Cataluña e a autorización para asistir aos dous primeiros plenos da presente lexislatura do Parlament de Cataluña. O auto resulta

 • Dereito penal do inimigo

  Unha corte de apelación do Tribunal Supremo (TS) constituída para resolver o recurso de Oriol Junqueras contra a prisión preventiva acordada polo maxistrado instrutor do mesmo Tribunal, Pablo Llarena, rexeitou o recurso do líder catalán, por considerar que existía risco fundado de reiteración delictiva, malia o compromiso de respecto á legalidade expresado polo preso político. Porén, o verdadeiramente grave

 • Direito a morrer com dignidade

  Será um dos temas de 2018 e espero que isso signifique mais um passo em frente no nosso país. Depois de anos de debates, este é o ano em que a lei deve ser mudada para que a despenalização da morte assistida seja uma realidade. Dignidade. Esta é uma enorme virtude que não pode ser

 • Laicidade e descentralização

  No Salão Nobre dos Paços do Concelho em Viseu encontra-se colocado um crucifixo. Ora, os Paços do Concelho acolhem a Câmara Municipal e parte dos seus serviços, sendo certo que a Câmara Municipal de Viseu emana da vontade da comunidade local, expressa periodicamente através dos sufrágio directo, universal e secreto da comunidade. Em Portugal, a