GALIZA

Denúncia contra Fran del Buey

Denúncia contra Fran del Buey

O pasado 27 de Outubro celebrou-se a vista oral contra Fran del Buey, Presidente de PreSOS-Galiza, imputado por un delito de denúncia falsa e outro de falso testemuño a raiz da denúncia apresentada contra el por axentes da polícia municipal de Compostela.

Como informamos no seu dia, a denúncia tivo a sua orixe nos feitos acontecidos na Rua de San Pedro desa cidade a noite do 30 de Decembro de 2004, cando unha discusión entre o condutor dun veículo e un viandante deu lugar a unha actuación policial que Fran del Buey e outras persoas ali presentes consideraron inxustificadamente violenta.

Ao responderen os axentes con ameazas às palabras do Presidente de PreSOS-Galiza que os instava a deteren a agresión, o Sr. del Buey decidiu apresentar queixa no Xulgado de Instrución de Compostela. Despois de un xuízo que a Comisión de Denúncia de Galiza calificou de irregular, os axentes resultaron absolvidos e entenderon que era à sua vez de denunciar Fran del Buey.

A vista oral

Por parte da Fiscalia e a acusación particular, foron chamados a declarar catro axentes e unha testemuña presencial, que ofereceron versións contraditórias sobre o desenvolvimento dos feitos. O xuiz viu-e obrigado a chamar à orde un dos axentes pola atitude sobranceira que adoptava perante as perguntas do advogado defensor. Quen non pudo declarar foi o cidadán agredido aquel 30 de Decembro, Francisco J. Rey González, que non pudo chegar a tempo a audiéncia por un problema de tráfico.

Tampouco puderon prestar declaración os membros de diferentes colectivos cívicos convocados pola defensa (EsCULcA, Nais en Loita, PreSOS-Galiza, Comisión de Denúncia, Coléxio de Advogados de Ourense, etc.). Neste caso, por o xuiz ter decidido non aceitar outros testemuños que non fosen os das persoas presentes no momento de aconteceren os feitos.

Ler mais...

RECOMENDACIÓNS AO GOVERNO ESPAÑOL

RECOMENDACIÓNS AO GOVERNO ESPAÑOL

Human Rights Watch acaba de publicar un extenso relatório sobre a situación das persoas que foron presas no Estado Español a seguir os atentados do 11-M: “Sentando ejemplo? Las medidas anti-terroristas en España.”

A coñecida organización de direitos humanos mostra neste documento a sua preocupación polas condicións en que se encontran estas persoas e os abusos a que presumivelmente foron submetidas durante o tempo de detención incomunicada e posterior reclusión en celas de isolamento.
A asociación humanitária lembra que a vulneración dos direitos das persoas presas en aplicación da lexislación anti-terrorista española foi xa denunciada en numerosas ocasións polos mais importantes organismos internacionais (Comité de Direitos Humanso e Relator das Nacións Unidas) e por prestixiosas organizacións non governamentais (Amnistia Internacional, Organización Mundial contra a Tortura, etc.), e fai unha série de Recomendacións ao governo español, instando-o a tomar medidas urxentes para evitar que eses direitos continuen sendo vulnerados nas comisarias e cárceres do estado.

Neste mui documentado relatório, Human Rights Watch descobre o lado oculto das actuacións policiais e judiciárias. Descreve a desinformación –cando non aberta cumplicidade con os aspectos mais obscuros destas actuacións- dos advogados do turno de ofício, a indiferenza dos organismos encarregados de velar polo respeito dos direitos fundamentais (Oficina del Defensor del Pueblo), a negativa dos máximos responsáveis do estado a admitir as reiteradas denúncias dos organismos internacionais (Fiscal Xeral do Estado), etc. etc.

O relatório completo pode ler-se en: www.hrw.org

Ler mais...

DETIDOS EN BELMARSH: NOVO ESCÁNDALO

DETIDOS EN BELMARSH: NOVO ESCÁNDALO

Ao amparo da nova lei de Liberdade de Información (FOI Act), o xornal Independent reclamou e obtivo das autoridades británicas documentos que demonstran existéncia de erros e falsidades nas causas que se seguen contra os detidos en Belmarsh.

Os documentos que agora son públicos revelan, entre outras cousas, que a investigación do M15 se baseou en dados falsos ou pouco fiáveis:

Ler mais...

PENA DE MORTE EN EUROPA?

PENA DE MORTE EN EUROPA?

Nun comunicado recentemente difundido, a ACAT (Acciò dels critiáns per l’aboliciò de la tortura) mostra a sua preocupación por no Tratado Constitucional da UE se admitir subrepticiamente a posibilidade de os Estados membros aplicaren a pena de morte.

Ler mais...

INDULTO PARA TRES SINDICALISTAS

INDULTO PARA TRES SINDICALISTAS

As organizacións e o Movemento polos Dereitos Civís, Xustiza e Socidade de Galiza e EsCULcA (Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades) apresentaron o pasado 12 de Xaneiro, perante o Ministério de Xustiza, a petición de indulto para os traballadores de Lugo sentenciados a máis de 13 anos de cárcere e a multas que se achegan aos 20.000 euros por participaren nun piquete na greve xeral do 20 de Xuño de 2002.

Ler mais...

ALARMA NA FRONTEIRA HISPANO-MARROQUINA

ALARMA NA FRONTEIRA HISPANO-MARROQUINA

SOS Racismo, a Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) e Chabaka (Rede de Asociacións do Norte de Marrocos) alertan a opinión pública sobre a situación de extrema penúria en que sobreviven centenares de persoas que se amontoan na fronteira de Ceuta cercadas, roubadas e hostilizadas por efectivos do exército marroquino.

As asociacións solidárias chaman a unha acción urxente para evitar a morte das persoas que permanecen expostas ao frio e a fame, ao tempo que esixen das autoridades medidas imediatas que impidan a consumación de unha catástrofe humanitária.

Ler mais...

NOVAS DENÚNCIAS DE TORTURA

NOVAS DENÚNCIAS DE TORTURA

No seu último boletin, Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos) publica os dados provisórios de 2004 sobre detencións incomunicadas e denúncias de tortura en Euskalherria. O balanzo non pode ser mais elocuente: de un total de 125 persoas detidas polas forzas de seguranza (Ertzantza 6, Policia Francesa 52, Policia Nacional 43 e Guarda Civil 24), 54 apresentaron denúncias por tortura. Todas elas contra a Policia Nacional (32) e a Guarda Civil (22). Non houvo denúncia nengunha contra a Ertzantza e a Polícia Francesa.

“Destes dados parece decorrer que o governo español de Rodríguez Zapatero continua obtendo rendimento policial da dinámica de detención, incomunicación e tortura, en contra de todas as recomendacións internacionais. Cumpre ter en conta que a maior percentaxe de persoas detidas que despois ingresaron en prisión son as persoas detidas pola polícia francesa. Este grupo de persoas detidas non denunciou torturas, polo que se esvaen os argumentos amiúde esgrimidos polo Estado español canto à suposta consigna dos detidos en denunciar torturas”, salienta-se no relatório. “Aliás, é importante notar a inexisténcia de denúncias de tortura por parte da Ertzantza, o cal, en si mesmo e sen baixar a guarda pola experiéncia cumulada por este Behatokia, é unha boa notícia.”

Asi mesmo, o Observatório vasco publica os estremecedores testemuños de algunhas das persoas que denuncian ter sido vítimas de tortura nas dependéncias Guarda Civil. “Testemuños desgarradores que non podemos ignorar nen permitir que continuen sendo ignorados. Todas estas persoas foron transladadas perante un xuiz instrutor despois de pasaren por este inferno, mais da metade foron postas en liberdade. Todas elas denunciaron no seu momento o calvário polo que pasaran e nengunha delas recebeu resposta do xuiz instrutor, nen unha pergunta, nen nención de abrir unha investigación para esclarecer a situación, tal e como é a sua obrigación perante o coñecimento da posível comisión de un delito de torturas”, afirma-se no relatório.

A sofisticación dos métodos de tortura que se descreven, pensados para causar o maior dano físico posível sen deixar pegadas visíveis (golpes con paus recobertos de goma espuma, saltos sobre a vítima deitada no chao enrolada nun colchón, a bolsa, a bañeira…) e o maior sofrimento psicolóxico (utilización humillante do corpo da vítima acompañada de insultos e alusións soeces, obrigación de permanecer nua e cegada con un capucho facendo exercícios extenuantes durante os interrogatórios, ameazas de morte, de tortura a familiares e amigos…), evocan con forza as terríveis imaxes de Abu Ghraib.E a perversa filosofia que pretende lexitimar esta prática vil.

O texto completo pode ver-se en www.behatokia.info

Ler mais...

CONTRA A CRIMINALIZACIÓN DE IDEAS

CONTRA A CRIMINALIZACIÓN DE IDEAS

Ante a grande alarma que provoca en meios xurídicos o iminente início das vistas orais dos procesos coñecidos como 18/98 e posteriores, instruídos contra persoas e organizacións sociais e políticas vascas, un nutrido grupo de xuristas de diferentes países constituiu-se o pasado 15 de Febreiro en Comisión Internacional de Xuristas contra a Criminalización de Ideas en Euskal Herria.

O elevado número de persoas afectadas (mais duascentas cincuenta), o volume dos sumários (centenares de tomos), a gravidade das penas que se solicitan asi como os direitos, liberdades e garantias procesuais afectadas, as implicacións político-sociais dos mesmos e os preocupantes indícios de se teren vulnerado direitos fundamentais nas actuacions praticadas até o momento (direitos de asociación, de opinión e expresión, de libre designación de advogado, de inviolabilidade do domicílio, etc.etc.), están na base desa alarma a que fai referéncia o grupo de xuristas que agora se constitui en comisión para velar polo respeito dos direitos e liberdades fundamentais das persoas procesadas.

Ler mais...

APRESENTADA EN GALIZA A CAMPAÑA DA CPT

APRESENTADA EN GALIZA A CAMPAÑA DA CPT

APRESENTADA EN GALIZA A CAMPAÑA DA CPT

O 17 de Febreiro, foi apresentada aos meios de comunicación galegos a campaña que a COORDENADORA PARA A PREVENCIÓN DA TORTURA pon en marcha con o fin de conseguir que o Estado Español ratifique e execute o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura das Nacións Unidas.

A COORDENADORA, apoiada xa por mais de trinta asociacións de defensa dos direitos fundamentais e as liberdades públicas, ten previsto realizar actividades orientadas a sensibilizar a opinión pública sobre a importáncia da ratificación deste Protocolo e recoller apoios à campaña.

Neste sentido, os próximos dias 22 e 23, unha delegación da Coordenadora manterá entrevistas con representantes dos tres grupos do Parlamento a fin de estudar conxuntamente a posibilidade de a Cámara Galega apoiar activamente esta iniciativa.

Ler mais...

EN DESTAQUE

OPINIÓN

 • Cárcere a perpetuidade

  Non. Non o direi eu mellor, nin con máis autoridade, nin con máis coñecemento de causa do que Xoán Antón Pérez Lema no artigo publicado en Galicia Confidencial. “Se é permanente non é revisábel. Se revisábel non é permanente. A PPR é un xeito de branquear semánticamente o que non é senón cárcere a perpetuidade”.

 • Infancia ocupada: crecer na Palestina

  Cando cada aspecto da vida cotiá está sometido á ocupación sionista, cada acción e decisión significa unha resistencia por reconquistar esa vida Oh pícaros, nenos e nenas de Gaza que sempre me incomodábades berrando baixo a miña xanela que enchíades cada mañá con présas e caos. Vós, que rompestes o meu testo e roubastes a

 • A razón instrumental capitalista e o seu poder destrutivo

  Non só hai solucións correctas e equivocadas aos problemas, tamén hai problemas correctos e erróneos. O papel dos intelectuais orgánicos das clases dominantes a ese respecto é indubidable, xa que son eles quen pensan e dan significado aos intereses da súa clase. No caso da academia norteamericana a relación é tan estreita como evidente. Sempre

 • Exercicio do cargo representativo vs. “dereito procesual penal do inimigo”

  O 12 de xaneiro de 2018 fíxose público o auto do maxistrado instrutor D. Pablo Llarena a propósito da petición do preso preventivo D. Oriol Junqueras solicitando a súa transferencia a unha prisión situada en Cataluña e a autorización para asistir aos dous primeiros plenos da presente lexislatura do Parlament de Cataluña. O auto resulta

 • Dereito penal do inimigo

  Unha corte de apelación do Tribunal Supremo (TS) constituída para resolver o recurso de Oriol Junqueras contra a prisión preventiva acordada polo maxistrado instrutor do mesmo Tribunal, Pablo Llarena, rexeitou o recurso do líder catalán, por considerar que existía risco fundado de reiteración delictiva, malia o compromiso de respecto á legalidade expresado polo preso político. Porén, o verdadeiramente grave