”UNHA PEQUENA XANELA”

”UNHA PEQUENA XANELA”

Asi califica Victoria Brittain no relato publicado o 1º de Marzo en The Guardian a arrepiante experiéncia de Shahajan Janjua. Este xoven británico de orixe asiática, ao igual que xa acontecera aos tres mozos de Tipton que foran a Paquistán asistir à boda de un amigo e acabaron en Guantánamo, foi preso en Somália onde tamén pretendia participar na boda de un amigo e, despois de sofrer torturas e interrogatórios en que participaron funcionários británicos, acabou por ser posto en liberdade sen cargos. Sen cargos, mais con importantes secuelas psicolóxicas.

“A história de Shahajan Janjua’s non é mais que un atisbo do que significa para os xovens británicos de orixe asiática a chamada guerra contra o terror”, afirma Brittain.

Ler mais...

MENORES EN EUROPA

MENORES EN EUROPA

O Institute of Race Relations (IRR) acaba de publicar o estudo de Liz Fekete They are children too (Tamén son nenos), en que a autora mostra, através da análise de 150 casos, o duro tratamento que receben en Europa as crianzas non acompañadas, os fillas de famílias solicitantes de asilo e aquelas cuxos proxenitores carecen de papéis.

Muitos estados europeus, asinantes da Convención de Direitos do Neno, vulneran sistematicamente os seus direitos sen ter en conta a sua condición de menores.

Ler mais...

CIA: PRISIONEIROS FANTASMAS

CIA: PRISIONEIROS FANTASMAS

Human Rights Watch acaba de facer público un Relatório de 50 páxinas: Ghost Prisoner: Two Years in Secret CIA Detention, que contén unha descrición detallada das prisións secretas da CIA e dos prisioneiros desaparecidos.

A asociación humanitária enviou tamén unha Carta a Bush requerendo información sobre a situación dos prisioneiros que se encontran en paradeiro descoñecido.

Ler mais...

CARLO GIULIANI

CARLO GIULIANI

O 12 de Marzo o Tribunal Europeu de Direitos Humanos emitiu Resolución admitindo a trámite o recurso da família Giuliani pola morte do xoven de 23 anos Carlo Giuliani, acontecida en Xénova o 20 de Xullo de 2001 nunha manifestación anti-globalización durante a celebración da cimeira do G8. O xoven, morto a consecuéncia dos disparos da policia e as agresións de que foi obxecto posteriormente, non recebeu auxílio nengun por parte das forzas da orde.

Ler mais...

HABEAS CORPUS

HABEAS CORPUS

A Sala Primeira do Tribunal Constitucional estimou, na sua sentenza de 24.07.06 (BOE 197, 18.08.06), o recurso de amparo formalizado polo cidadán vigués Pablo Álvarez Rodríguez contra o auto de 4 de Novembro de 2005 dictado polo Xulgado de Instrución nº 1 de Vigo que decidiu a inadmisión ad liminem da súa solicitude de habeas corpus.

Ler mais...

BOLETIN Nº 16

BOLETIN Nº 16

Pode ler-se aqui o novo número do noso Boletin, que aparece cando xa van cinco anos decorridos desde a abertura dese centro de detención ilegal que acabou por converter-se en símbolo internacional de arbitrariedade, violación dos mais elementares direitos das persoas, inxustiza e infámia, praticadas todas en nome da defensa da nosa seguranza e as nosas liberdades: GUANTÁNAMO. A Raquel Blanco, Valentín García e José Luís Torrente havemos de agradecer ter-nos cedido desinteresadamente as imaxes que ilustran este número do Boletin e à Fundació Signes a sua magnifica iniciativa de reunir unha tan interesante amostra do que a arte pode facer contra a infámia.

Ler mais...

A MORTE DE DIEGO VIÑAS

A MORTE DE DIEGO VIÑAS

A Audiéncia Provincial da Coruña, Sec. 2, acaba de ditar Auto desestimando a pretensión de os responsáveis do Posto da Guarda Civil de Arteixo seren procesados como autores dun delito de homicídio doloso no caso da morte de Diego Viña, o xoven de 23 anos que aparecera pendurado na sua cela despois de ter sido detido por unha denúncia falsa do pai (vexa-se Boletin nº 12, pp. 7-8).

Ler mais...

CONCENTRACIÓN PROIBIDA

CONCENTRACIÓN PROIBIDA

A Subdelegación do Governo na Coruña comunicou esta mañá à Comisión de Denúncia de Galiza a proibición da concentración/marcha que esta plataforma tiña previsto realizar o dia 24 diante do Hospital Juan Canalejo (às 12 horas) e diante da própria Subdelegación do Governo (às 16.30 horas) para reclamar o esclarecimento das circunstáncias en que hai agora dous anos morreu Xosé Tarrio.

“Xosé Tarrío morreu no cárcere o 2-1-2005. Entrou a cumprir condena de 2 anos e medio. Tivérono 14 anos na cadea, 12 deles en AILLAMENTO. Sendo portador i enfermo do VIH desde 1989, Xosé non recibiu tratamento axeitado con medio corpo paralizado. Os servicios médicos do Centro Penitenciario de Teixeiro recéitanlle unha aspirina “dicindo que era gripe”. Varios meses despois, o ingresan no Hospital Xoán Canalexo de A Coruña onde outro erro máis no diagnóstico, provocou e acelerou a súa morte.”

Ler mais...

BLOGS CENSURADOS

BLOGS CENSURADOS

Electronic Frontier Foundation (EFF) solicitou informaicón ao Departamento de Defensa sobre as actividades da unidade Army Web Risk Assessment Cell (AWRAC), supostamente encarregada de controlar centos de millares de sítios web editados por soldados do exército estadounidense na procura de información “inapropriada”.

“Os soldados han de ter direito a expresar libremente a sua opinión no debate nacional sobre a guerra do Iraque” -argumenta Marcia Hofmann, advogada de EFF- ”E nós temos direito a saber se o exército manipula a sua opinón”.

Ler mais...

EN DESTAQUE

  • Anatomía da desobediencia

    Determinados partidos políticos, xuíces e medios acusan de practicaren a violencia líderes independentistas e sociais así como os CDR. Diante deste intento de criminalización repasamos diferentes métodos non violentos que foron empregados ao longo da historia.

OPINIÓN