AI: A POLÍTICA DE DD.HH. DO GOVERNO ESPAÑOL

AI: A POLÍTICA DE DD.HH. DO GOVERNO ESPAÑOL

No seu Relatório de Política Exterior e Direitos Humanos do Governo Español 2006-2007, Amnistia Internacional conclui que –apesar de o governo español manter o seu apoio à legalidade internacional esta política positiva continua sen ter unha tradución efectiva dentro do estado nen nas relacións con outros países en que se vulneran estes direitos.

A falta dun Plano de Direitos Humanos (que figurava nos compromisos eleitorais), a falta de cumprimento das recomendacións do Relator sobre a cuestión da tortura, a violación dos direitos das persoas migrantes e solicitantes de asilo, a política de “refoulement” (mesmo de menores) expresamente proibida pola lexislación internacional, a venda fraudulenta de armas, a cumplicidade con os secuestros e vóos ilegais da CIA, etc. son algunhas das mais graves eivas salientadas por AI.


Ler mais...

PORTUGAL SOB ESCUTA

PORTUGAL SOB ESCUTA

”Eu vou dizer uma coisa com toda a clareza, que talvez não devesse dizer: acho que as escutas em Portugal são feitas exageradamente. Eu próprio tenho muitas dúvidas que não tenha telefones sob escuta. Como é que vou lidar com isso? Não sei. Como vou controlar isto? Não sei. Penso que tenho um telemóvel sob escuta. Às vezes faz uns barulhos esquisitos”, declarou ao semanário Sol o pasado 20 de Outubro Pinto Monteiro, Procurador Geral da República, provocando con as suas palabras unha tormenta política en Portugal.


Ler mais...

LEI DE ESTRANXARIA: VULNERACIÓN DIREITOS EMIGRANTES

LEI DE ESTRANXARIA: VULNERACIÓN DIREITOS EMIGRANTES

“O Tribunal Constitucional decidiu declarar inconstitucionais vários artigos da Lei de Estranxaria que aprovou o governo de José Mª Aznar. A razón está en que eses artigos restrinxen direitos fundamentais dos imigrantes “sen papéis””, informa Xornal.com, facendo-se eco duna información da Cadea SER, que salienta que o Constitucional tomou a decisión esta mesma mañá ainda que por agora non se redactou a sentenza.


Ler mais...

PNR: NOVA PROPOSTA

PNR: NOVA PROPOSTA

“Como non o paremos de imediato, é cuestión de tempo que o proxecto da UE sobre retención dos dados de todos os pasaxeiros (PNR) acabe por estender-se a todas as viaxes, entre os estados membros e as domésticas, quer sexan por terra, mar ou camiño-de-ferro”, afirma Tony Bunyan, director de Statewatch en relación à última proposta da Comisión Europea e o seu impacto sobre a protección de dados.


Ler mais...

AMARGA VERDADE

AMARGA VERDADE

“A Guarda grega maltrata sistematicamente as persoas que chegan às suas costas, bloquea as suas embarcacións e obriga-as a sair das águas territoriais gregas, abandonando-as en illas desbitadas ou en mar aberto, sen preocupar-se da sorte que podan correr. Nalguns casos os maus tratos converten-se en torturas (malleiras, shocks eléctricos, a bañeira, simulacros de execucións). A polícia grega deten todas as persoas refuxidas ou migrantes, incluídas as menores de idade”, denuncian PRO ASYL e o Grupo Grego de Advogados polos Direitos das Perosas Refuxidas e Migrantes no relatório “The truth may be bitter, but it must be told”, onde descreven a situación das persoas que chegan às fronteiras da UE no mar Exeu, despois das duas visitas realizadas nos meses de xullo/Agosto e Outubro desta ano.


Ler mais...

GALIZA 2006: RELATÓRIO DO MpDC

GALIZA 2006: RELATÓRIO DO MpDC

O Movemento polos Dereitos Civís presentou hoxe (8.11.2007) na Coruña o informe do ano 2006 onde se recollen as vulneracións dos dereitos fundamentais en Galiza durante este período. Segundo afirmou o seu voceiro, Renato Núñez, o dereito á intimidade, a liberdade de expresión e o dereito de petición foron os máis vulnerados, xunto coas actuacións desmesuradas das Forzas e Corpos de Seguridade e do Estado”, informa o MpDC.


Ler mais...

DOCUMENTAR O CUMPRIMENTO DA LEI

DOCUMENTAR  O CUMPRIMENTO DA LEI

“O Xulgado da Coruña aceptou recentemente un contencioso administrativo do Movemento polos Dereitos Civís contra a Delegación do Goberno por defender a operación da Policía Nacional de Monforte contra dous membros de Galiza Nova. A institución estatal xustificaba tal actuación sen aportar ningún documento nin informe que avalara a mesma.

Agora, baixo petición do xulgado, terá que presentar estes documentos que acrediten que os axentes actuaron en todo momento baixo a lei. Os feitos ocorreron en SETembro do 2006 cando dous membros do asociación xuvenil Galiza Nova repartían panfletos á entrada dun instituto na vila lucense de Monforte de Lemos. Dous axentes da Policía Nacional retiveron aos dous mozos e leváronos á comisaría para a súa identificación”, informa o Movemento polos Dereitos Civís.


Ler mais...

A DIRECTIVA DA VERGOÑA

A DIRECTIVA DA VERGOÑA

O 9 de Novembro será apresentado ao Parlamento Europeu o Proxecto de Directiva sobre detención e expulsión de persoas estranxeiras (Directiva de Retorno) que, por primeira vez neste ámbito, será xestionado con un procedimento de co-decisión entre o Parlamento Europeu e o Consello de Ministros.

Por iniciativa de CIMADE, numerosas asociacións europeas propuxemos no seu dia unha série de “princípios comuns sobre o afastamento das persoas migrantes en situación irregular e das solicitantes de asilo denegado”, que non foron incorporadas. A Comisión de Liberdades aprovou finalmente un texto que permite a detención de até 18 meses, mesmo para menores. Agora solicita-se apoio à carta que estas asociacións dirixen aos membros do Parlamento Europeu para que asuman a sua responsabilidade e rexeiten esta Directiva.


Ler mais...

3 ANOS DE DEMORA

3 ANOS DE DEMORA

O pasado 20 de SETembro EsCULcA soliciou unha entrevista con a Conselleira de Sanidade, Sra. Rubio Vidal, para tratar o cumprimento da Disposición Adicional Sexta da Lei de Coesión do Sistema Nacional de Saúde de 2003, que estabelece o seguinte:

“Os servizos sanitários dependentes de instituicións penitenciárias serán transferidos às comunidades autónomas para a sua plena integración nos correspondentes servizos autonómicos de saúde.

Para tal efeito, no prazo de 18 meses desde a entrada en vigor desta lei e mediante o correspondente real decreto, procederá-se à integración dos servizos sanitários penitenciários no sistema Nacional de Saúde, conforme o sistema de traspasos estabelecidos polos estatutos de autonomia.”

Na resposta recebida hoxe, 5 de Novembro, a Consellaria denega a entrevista alegando que “se trata dun proceso que leva mais dun ano en discusión entre o Goberno de España e as Comunidades Autónomas, e polo momento non existen novas ao respecto”. É importante lembrar que a transferéncia deveria ter-se producido hai agora 3 anos.


Ler mais...

EN DESTAQUE

  • Anatomía da desobediencia

    Determinados partidos políticos, xuíces e medios acusan de practicaren a violencia líderes independentistas e sociais así como os CDR. Diante deste intento de criminalización repasamos diferentes métodos non violentos que foron empregados ao longo da historia.

OPINIÓN

  • Un xuízo á disidencia política encadrado nun acto de rebelión e cuxos deputados teñen acima das cabezas a decisión última que adopte o Parlament. Así de sinxelo e así de cruel. E así de difícil. Europa déixaos en liberdade, e o Parlament ten que suspendelos?

  • Había trece días que o Llarena Solitario ou Cid Llaneador (dito con moito amor e respecto, como non podería ser doutro xeito) estaba reunido consigo mesmo moi forte meditando que día o diría. Trece días pensando: “Mañá? Non, mellor pasadomañá! Ai non, definitivamente que sexa o outro…”. Total, que ao final díxoo hoxe.

  • O concepto de lawfare foi gerado pelo general estadunidense Charles Dunlap, assessor do Pentágono, que o definiu como a tática para utilizar a lei como meio para alcançar um objetivo militar. O lawfare é menos letal, mais económico, e – em muitas oportunidades – mais efetivo que ações militares planificadas. Também é baseado na ideia de dar uma aparência de legalidade à excepcionalidade, à perseguição e à hostilidade.

  • O rapero Valtònyc fica en Bélxica e en liberdade. Tampouco no seu caso a xustiza española conseguiu, por agora, que a euroorde emitida pola Audiencia Nacional teña efecto algún. No caso do cantor, ademais, a euroorde de extradición era por terrorismo, algo do todo estrafalario cando do que se está falando é do texto dunhas cancións.

  • Se falamos de campos de concentración, baixo terminoloxía nacionalsocialista tamén podemos falar de “campos de internamento” ou “campos de tránsito”.