CEUTA E MELILLA

CEUTA E MELILLA

Con a participación de un elevado número de persoas de ambas as beiras do Mediterráneo, o pasado fin de semana tiveron lugar en Larache as Xornadas organizadas por Chabaka e a Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) sobre o tema “Migración e Direitos Humanos”, onde se aprovou, entre outras resolucións, unha Declaración conxunta sobre os graves acontecimentos de Ceuta e Melilla.

As organizacións asinantes requeren agora o apoio a esta Declaración doutros colectivos europeus e marroquinos para posteriormente a apresentaren perante os respectivos parlamentos.

Podes ler e asinar aqui a Declaración Ler mais...


EMIGRACIÓN E VIOLÉNCIA

EMIGRACIÓN E VIOLÉNCIA

Médicos Sen Fronteiras acaba de facer público un estremecedor relatório sobre a situación de emigrantes e solicitantes de asilo en Marrocos: Violencia e Inmigración. Neste documentado traballo descreven-se as atroces condicións en que se encontran as persoas que foxen da fame e as guerras ao chegar a Marrocos onde, vítimas da violéncia institucional e social, son submetidas a todo tipo de maus tratos e condenadas as mais das veces a unha morte certa.

Ler mais...

RETENCIÓN NON É SOLUCIÓN

RETENCIÓN NON É SOLUCIÓN

As organizacións IRIS (Franza),IRIS, France, BIT Internet B.V. (Holanda) Bits of Freedom, (Holanda), FifF( Alemaña), Electronic Frontier Finland ry (Finlándia), Netzwerk Neue Medien (Alemaña), Luna.nl,(Holanda), SIUG (Suíza), Stop1984 (Alemaña), CPSR-ES (Estado Español), Privacy International (Reino Unido), Statewatch (Reino Unido), GreenNet (Reino Unido) Digital Rights (Dinamarca) están recollendo asinaturas contra o proxecto de retención obrigatória de todos os dados relacionados con as nosas comuncicacións telefónicas, por fax e através da rede que prepara a UE.

Ler mais...

IMIGRACIÓN E DIREITOS HUMANOS

IMIGRACIÓN E DIREITOS HUMANOS

SETe importantes asociacións europeas que traballan no ámbito da defensa dos direitos humanos, suscreveron onte un contundente manifesto conxunto urxindo às autoridades do EE, da UE e de Marrocos a pór termo de imediato à violéncia que exercen contra as persoas que chegan à fronteira fuxindo da fame e os conflitos políticos de África. Lembran estas asociacións que os direitos recoñecidos pola lexislación internacional son indivisíveis e de aplicación universal.

Ler mais...

28 SETEMBRO: DIA INTERNACIONAL DO DIREITO A SABER

28 SETEMBRO: DIA INTERNACIONAL DO DIREITO A SABER

No ano 1776, despois de un período politicamente convulso, o polifacético padre sueco-filandés Anders Chydenius (deputado, economista, taberneiro, viaxeiro) impulsionou a primeira lei de aceso à información de que o mundo ten memória: a “Lei para a Liberdade de Prensa e do Direito de Aceso às Actas Públicas”.

Ler mais...

SAÚDE E PRISIÓN

SAÚDE E PRISIÓN

A Coordenadora Estatal de Solidariedade coas Persoas Presas realiza este ano en Galiza o seu encontro anual os dias 29 e 30 de Outubro.

No decurso deste encontro terán lugar duas Xornadas de análise e debate sobre Formación e Estratéxias en relación coa SAÚDE e o CÁRCERE.

Ler mais...

NOVOS APOIOS AO PROTOCOLO

NOVOS APOIOS AO PROTOCOLO

Nos últimos meses foron vários os estados que ratificaron o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura: Croácia (25 de Abril), Máli (12 de Maio), Maurício (21 de Xuño), Xeórxia (9 de Agosto), Polónia e Suécia (14 de SETembro).

Nestes momentos son 46 os estados que asinaron e 13 os que xa ratificaron o Protocolo. O Estado español, que asinou o pasado 13 de Abril, ainda non o ratificou.

Mais información: www.apt.ch

Ler mais...

CHARTER DESTINO CABUL

CHARTER DESTINO CABUL

Várias decenas de exilados afgáns que chegaron a Franza e Gran-Bretaña en procura de asilo serán “reenviados” a Cabul en breve. As asociacións de defensa dos refuxiados adverten que a expulsión é iminente e recordan que os ministros de interior do G5 (Alemaña, o Estado español, Franza, Itália e o Reino Unido) xa anunciaran na reunión de Evian (4-5 de Xullo) a sua intención de mutualizar as forzas e organizar vóos charters para expulsións en grande escala de estranxeiros.

Quen quixer sumar-se à denúncia, pode facé-lo en La démagogie des charters. Un renvoi imminent d’exilés Afghans vers Kaboul?

Ler mais...

EN DESTAQUE

OPINIÓN