NOVA REPRIMENDA DA ONU AO ESTADO ESPAÑOL

NOVA REPRIMENDA DA ONU AO ESTADO ESPAÑOL

A Coordenadora para a Prevención da Tortura (CPT) acaba de facer público un comunicado en que denuncia a atitude de non colaboración do Governo español en relación às Recomendacións do Relator Especial da ONU para a Tortura.

“Consolidado no ponto de mira do Comité para a Prevención da Tortura do Consello de Europa, nesta ocasión o Relator Especial eleva o ton das críticas ao Estado español lamentando explicitamente no seu recente relatório o seguimento feito das recomendacións do seu predecesor, Sr. Theo van Boven”, seguimento que a CPT califica de nulo.


Ler mais...

LIBERDADE DE INFORMACIÓN

LIBERDADE DE INFORMACIÓN

Con o apoio da Fundación Heinrich Böll, catro asociacións que traballan no ámbito da defensa das liberdades públicas (Servizo de Acción Cidadán Europeu, Statewatch, a Federación Internacional de Xornalistas e a Oficina Europea de Meio-ambiente) organizan un seminário sobre o aceso a documentos e liberdade de información en Europa. A Comisión europea ten previsto publicar un libro verde sobre este asunto prévia consulta pública.

Main información aqui.


Ler mais...

RACISMO

RACISMO

SOS Racismo apresentou o seu relatório anual sobre as múltiplas dimensións do fenómeno do racismo no Estado español.

O Relatório denuncia as políticas europeas de deslocamento de fronteiras para o sul e a vulneración de direitos humanos nesas fronteiras, as numerosas mortes de persoas que tentan chegar às costas canárias (6.000 no 2006), as fronteiras sociais que impeden a integración das persoas migrantes, a situación dos menores e da comunidade cigana, asi como a visión alarmista que transmiten muitos meios de comunicación e a impunidade que rodea os abusos policiais.

O Relatório completo poder ver-se aqui.


Ler mais...

CEUTA E MELILLA

CEUTA E MELILLA

A A Associaction du Rif pour les droits de l’Homme (ARDH) critica o Relatório apresentado o 12 de Marzo polo Consello Consultivo de Direitos Humanos (CCDH) sobre os acontecimentos de Ceuta e Melilla de 2005 por non “recoller devidamente as violacións de que foron vítimas os subsaharianos”, informa Le Reporter.

A ARDH cifra en mais de 17 o número de vítimais mortais (14 segundo o relatório do CCDH) e reprocha à comisión ter demorado dous meses en visitar a zona do conflito.


Ler mais...

DENÚNCIA POR CRIMES DE GUERRA

DENÚNCIA POR CRIMES DE GUERRA

O Partido Comunista de Andalucía apresentou na fiscalia da Audiéncia Provincial de Sevilla denúncia contra José María Aznar por presumíveis crimes de guerra, como fixera anteriormente na fiscalia de Málaga.

“Pedimos que se abra unha investigación xudicial e un proceso a D. José María Aznar López, ex-Presidnete do Governo, pola sua participación, desde o primeiro momento, na declaración de guerra feita nas illas dos Azores, até à sua saída do Governo, con envio de forzas militares españolas ao Iraque e por autorizar o uso aos EUA das bases que este país ten no Estado Español no seu camiño à invasión do Iraque”, argumentase na denúncia.


Ler mais...

DISCRIMINACION E ISLAMOFOBIA

DISCRIMINACION E ISLAMOFOBIA

O Relatório “Musulmanos na Unión Europea: Discriminación e Islamofobia”, publicado polo Centro Europeu de Vixiláncia do Racismo e a Xenofobia, mostra a discriminación de que é vítima a comunidade mulsulmana na UE no terreno laboral, educativo e habitacional. Discriminación cuxa expresión vai da mera ameaza verbal até graves ataques físicos a persoas e propriedades. Por outra parte, o Relatório denuncia tamén a escasa atención que se presta a esta situación, tanto no que ao seu estudo e recoñecimento di respeito, canto à información que dela facilitan os meios de comunicación.


Ler mais...

CONCELLO DE VIGO

CONCELLO DE VIGO

A Axéncia Española de Protección de Dados investiga se a Polícia Local de Vigo vulnerou o direito à intimidade das persoas que o 19 de Maio de 2005 se viron obrigadas a permanecer na entrada do Concello por falta de espazo no salón de plenos, onde foron fotografadas por axentes municipais, informa o Movemento polos Dereitos Civis.

Na sua defensa, o Concello afirma agora que se tratava apenas dun “simulacro sen carrete”, mais “na opinión do MpDC existíu unha conculcación do dereito á propia imaxe e vulnerouse a lexislación en materia de tratamento de datos persoais, entre os que se inclúen as fotografías. Ademáis, no caso de tratar as imaxes tería que contar co consentimento inequívoco dos/as afectados/as. O organismo de defensa dos dereitos civís solicita da Axencia de Protección de Datos que investigue o feito e sancione ao Concello de Vigo de confirmarse a violación da lexislación.”


Ler mais...

VOAR CON ESCOLTA ARMADA

VOAR CON ESCOLTA ARMADA

Na UE discute-se unha Proposta da Comisión Europea que poderia autorizar os membros do persoal técnico e/ou “axentes de seguranza aérea” levaren armas nos vóos comerciais, iso si: “de acordo con a lexislación nacional”.

Como no Tratado de Prum contempla-se a posibilidade de os 15 estados asinantes levaren axentes armados nos avións, mais non asi os 12 estados restantes, falta por esclarecer que acontecerá nos vóos entre os estados dun e outro grupo. Que devemols intender neste caso por “lexislación nacional”?, pergunta-se Tony Bunyan, Director de Statewatch.


Ler mais...

EN DESTAQUE

  • Anatomía da desobediencia

    Determinados partidos políticos, xuíces e medios acusan de practicaren a violencia líderes independentistas e sociais así como os CDR. Diante deste intento de criminalización repasamos diferentes métodos non violentos que foron empregados ao longo da historia.

OPINIÓN