PÉSIMA NOTÍCIA

PÉSIMA NOTÍCIA

No dia de hoxe, Leopoldo Torres Boursault foi eleito, a proposta do Governo español, membro do Subcomité Internacional previsto no Protocolo Facultativo da Convención das Nacións Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (OPCAT).

Esta eleición pon en causa a independéncia dos organismos que deverán fixar as normas reais de funcionamento do Protocolo e supón unha quebra nas expectativas xeradas pola aprovación na Asemblea das Nacións Unidas en 2002 e a ratificación do mesmo polo Governo español en Abril deste ano.

Ler mais...

DADOS DESPROTEXIDOS

DADOS DESPROTEXIDOS

Apesar de a lexislación española e europea esixiren garantias na protección de dados persoais no país receptor para autorizar o envio deste tipo de información fora do ámbito da UE, a Axéncia de Protección de Dados española autorizou en 105 ocasións a transferéncia de dados persoais dos clientes das empresas Repsol, Amena, Retevisión, Ibéria, Telefónica, Ono, Vodafone, Citibank, Jazztel, Transmediterránea, etc. a países sen lexislación que garanta esa protección (Colómbia, Peru, Marrocos, China, Panamá, Chile, etc.), denuncia a CGT.

Ler mais...

MARCHA AO CÁRCERE DE TEIXEIRO

MARCHA AO CÁRCERE DE TEIXEIRO

O dia 23 de Decembro de 2006, sábado , vai celebrar-se un ano mais a
marcha à macrocadea de Teixeiro, con hora de reunión às doce da mañá na
esplanada frente à gasolineira que hai na nacional a tres quilómetros do
desvio que dá aceso à cadea.

Como xa ven sendo costume doutros anos, a marcha transcorrerá pola
estrada chamada nacional até o aceso ao cárcere, onde haverá unha concentración en
solidariedade con as persoas recluídas no CP de TEIXEIRO.

A marcha convoca-se baixo o lema “SE HAI UN MOTIN HAI MIL MOTIVOS”, en
alusión ao mediático “motin” acontecido no mes de Xullo no módulo de
isolamento e que , segundo as denúncias dos presos formuladas perante o
xulgado de instrución de Betanzos non foi senón un novo episódio de
rigor desnecesario e tortura no CP de TEIXEIRO.

Ler mais...

DIREITOS E LIBERDADES VULNERADOS

DIREITOS E LIBERDADES VULNERADOS

No seu Relatório Mundial 2007, Human Rights Watch denuncia o tratamento que receben os menores imigrantes e os solicitantes de asilo que chegan às costas españolas. Manifesta igualmente a sua preocupación polos numerosos casos de restrición dos direitos de liberdade de expresión e asociación de que son vítimas colectivos e publicacións vascos de ideoloxia nacionalista.

Ler mais...

DENÚNCIA POR DETENCIÓN ILEGAL E TORTURA

DENÚNCIA POR DETENCIÓN ILEGAL E TORTURA

Aurélio L. e Iago B., denucian ter sido detidos ilegalmente e torturados por membros da polícia anti-distúrbios cando participavan nunha concentración en Compostela convocada contra a presenza do ex-ministro de Asuntos Estranxeiros de Israel, Shalom Ben-Ami.

Ler mais...

DIA ACEDO

DIA ACEDO

“Dia acedo para os direitos dos nenos, aos que se aplicará un rexime penal e penitenciário de adultos”, asi califican a APDH-Andalucia e a Coordenadoras de Bairros de Madrid a decisión do Tribunal Supremo de desestimar o recurso interposto por mais de douscentos colectivos de defensa da infáncia contra o regulamento da lei penal do menor.

“Con esta sentenza, o Tribunal Supremo consagra para os menores de idade un rexime penitenciário que vacias absolutamente de contido educativo o princípio do interese superior do menor contemplado na Lei Penal do Menor e a Convención dos Direitos da Crianza”, afirman, salientando que, paradoxalmente, a sentenza foi notificada o 18 de Novembro, Dia Internacional da Infáncia.

Pode ver-se a nota de prensa completa na páxina da APDHA (www.apdha.org).

Ler mais...

EXCEPCIONALISMO E DIREITOS HUMANOS

EXCEPCIONALISMO E DIREITOS HUMANOS

No cadro do proxecto europeu The Changing andscape of European Liberty and Security (CHALLENGE), os dias 14 e 15 de Decembro terán lugar na Faculdade de Direito da Universidade de Barcelona as Xornadas Internacionais “Excepcionalismo e Direitos Humanos”.

O proxecto CHALLENGE, que conta con a participación de 21 universidades e centros de investigación de toda Europa, pretende contribuir a que a nova estrutura de seguranza que se construi nestes momentos incorpore o devido respeito às liberdades públicas e os direitos fundamentais.

As Xornadas contarán con a participación de persoas do ámbito académico, asociacións e profisionais expertas en migración, terrorismo, prisión e direitos humanos, entre elas Fernando Blanco Arce, responsável da Comisión Penitenciária de EsCULcA.

Ler mais...

O MUNDO NON PODE AGUARDAR

O MUNDO NON PODE AGUARDAR

Frente à legalización da tortura e a anulación de direitos constitucionais sob a lei recentemente aprovada polo Congreso dos EUA e promovida polo governo de George W. Busch, un elevado número de persoas do mundo da cultura, a política e a defensa dos direitos e liberdades públicas, denuncian o que consideran un paso en dirección ao estado tiránico e a urxéncia de resgatar a democracia neste país e convocan numerosos actos de protesta.

O seu lema: O mundo non pode aguardar (www.worldcantwait.net)

Ler mais...

DOUTRINA PAROT E TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DOUTRINA PAROT E TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En aplicación da doutrina sentada a partir do 28 de Febreiro de 2006 no caso de Henri Parot, que especifica que cando unha persoa tiver sido condenada por vários delitos o modo de cumprimento das penas será “sucesivo”, Gustavo Romero Tercero, condenado por tres asasinatos e várias agresións, cometidos antes da aprovacióndo novo código penal, deverá permanecer en prisión até ao ano 2033, segundo acaba de resolver o Tribunal Supremo.

Mas a validez da polémica «doutrina Parot» está nestes momentos en mans do Tribunal Constitucional e todo parece indicar que trás o cesamento do fogo declarado por ETA as cousas voltarán à situación anterior à discutida sentenza.

Ver aqui a análise do Consello da Advogacia Galega.

Ler mais...

EN DESTAQUE

  • Anatomía da desobediencia

    Determinados partidos políticos, xuíces e medios acusan de practicaren a violencia líderes independentistas e sociais así como os CDR. Diante deste intento de criminalización repasamos diferentes métodos non violentos que foron empregados ao longo da historia.

OPINIÓN