AMNISTIA INTERNACIONAL DENUNCIA TORTURAS NO ESTADO ESPAÑOL

AMNISTIA INTERNACIONAL DENUNCIA TORTURAS NO ESTADO ESPAÑOL

Non hai reparación satisfatória para as vítimas de tortura e maus tratos.

Amnistia Internacional denuncia impunidade de facto para os funcionários responsáveis destes delitos.

A Sección Española de Amnistia Internacional (AI) fixo público o pasado dia 3 de Decembro o seu relatório “España, acabar con a dobre inxustiza. As vítimas de tortura e maus tratos non son indemnizadas.” Neste documento AI denuncia a impunidade de que parecen gozar os funcionários responsáveis de tortura e maus tratos asi como a auséncia de medidas eficaces para resarcir as vítimas.

Ler mais...

LIBERDADE DE INFORMACIÓN

LIBERDADE DE INFORMACIÓN

O 7 de Outubro de 2003, a ACLU (American Civil Liberties Union), xunto con outras organizacións civis (Physicians for Human Rights, Veterans for Common Sense, Veterans For Peace…) iniciou unha acción xudicial para reclamar, ao amparo do disposto na Lei de Liberdade de Información (Freedom of Information Act – FOIA), a desclasificación da información relativa aos prisioneiros dos EE.UU.

Mais de 600 documentos que o governo pretendia substrair ao coñecimento público, incluído un memorando do FBI en que se descreve como funcionários do Departamento de Defensa interrogan un prisioneiro de Guantánamo simulando ser axentes do FBI e utilizando “técnicas de tortura”, poden agora ser consultados en www.aclu.org.

“Unha leitura atenta destes textos demostra que ainda falta por desclasificar muitos outros documentos importantes” –afirma ACLU-. “Continuaremos luitando por defender o direito da sociedade a coñecer a actuación do governo e a saber por que se permitiron estes abusos e quen son os responsáveis.”

Ler mais...

GALIZA

Denúncia contra Fran del Buey

Denúncia contra Fran del Buey

O pasado 27 de Outubro celebrou-se a vista oral contra Fran del Buey, Presidente de PreSOS-Galiza, imputado por un delito de denúncia falsa e outro de falso testemuño a raiz da denúncia apresentada contra el por axentes da polícia municipal de Compostela.

Como informamos no seu dia, a denúncia tivo a sua orixe nos feitos acontecidos na Rua de San Pedro desa cidade a noite do 30 de Decembro de 2004, cando unha discusión entre o condutor dun veículo e un viandante deu lugar a unha actuación policial que Fran del Buey e outras persoas ali presentes consideraron inxustificadamente violenta.

Ao responderen os axentes con ameazas às palabras do Presidente de PreSOS-Galiza que os instava a deteren a agresión, o Sr. del Buey decidiu apresentar queixa no Xulgado de Instrución de Compostela. Despois de un xuízo que a Comisión de Denúncia de Galiza calificou de irregular, os axentes resultaron absolvidos e entenderon que era à sua vez de denunciar Fran del Buey.

A vista oral

Por parte da Fiscalia e a acusación particular, foron chamados a declarar catro axentes e unha testemuña presencial, que ofereceron versións contraditórias sobre o desenvolvimento dos feitos. O xuiz viu-e obrigado a chamar à orde un dos axentes pola atitude sobranceira que adoptava perante as perguntas do advogado defensor. Quen non pudo declarar foi o cidadán agredido aquel 30 de Decembro, Francisco J. Rey González, que non pudo chegar a tempo a audiéncia por un problema de tráfico.

Tampouco puderon prestar declaración os membros de diferentes colectivos cívicos convocados pola defensa (EsCULcA, Nais en Loita, PreSOS-Galiza, Comisión de Denúncia, Coléxio de Advogados de Ourense, etc.). Neste caso, por o xuiz ter decidido non aceitar outros testemuños que non fosen os das persoas presentes no momento de aconteceren os feitos.

Ler mais...

RECOMENDACIÓNS AO GOVERNO ESPAÑOL

RECOMENDACIÓNS AO GOVERNO ESPAÑOL

Human Rights Watch acaba de publicar un extenso relatório sobre a situación das persoas que foron presas no Estado Español a seguir os atentados do 11-M: “Sentando ejemplo? Las medidas anti-terroristas en España.”

A coñecida organización de direitos humanos mostra neste documento a sua preocupación polas condicións en que se encontran estas persoas e os abusos a que presumivelmente foron submetidas durante o tempo de detención incomunicada e posterior reclusión en celas de isolamento.
A asociación humanitária lembra que a vulneración dos direitos das persoas presas en aplicación da lexislación anti-terrorista española foi xa denunciada en numerosas ocasións polos mais importantes organismos internacionais (Comité de Direitos Humanso e Relator das Nacións Unidas) e por prestixiosas organizacións non governamentais (Amnistia Internacional, Organización Mundial contra a Tortura, etc.), e fai unha série de Recomendacións ao governo español, instando-o a tomar medidas urxentes para evitar que eses direitos continuen sendo vulnerados nas comisarias e cárceres do estado.

Neste mui documentado relatório, Human Rights Watch descobre o lado oculto das actuacións policiais e judiciárias. Descreve a desinformación –cando non aberta cumplicidade con os aspectos mais obscuros destas actuacións- dos advogados do turno de ofício, a indiferenza dos organismos encarregados de velar polo respeito dos direitos fundamentais (Oficina del Defensor del Pueblo), a negativa dos máximos responsáveis do estado a admitir as reiteradas denúncias dos organismos internacionais (Fiscal Xeral do Estado), etc. etc.

O relatório completo pode ler-se en: www.hrw.org

Ler mais...

DETIDOS EN BELMARSH: NOVO ESCÁNDALO

DETIDOS EN BELMARSH: NOVO ESCÁNDALO

Ao amparo da nova lei de Liberdade de Información (FOI Act), o xornal Independent reclamou e obtivo das autoridades británicas documentos que demonstran existéncia de erros e falsidades nas causas que se seguen contra os detidos en Belmarsh.

Os documentos que agora son públicos revelan, entre outras cousas, que a investigación do M15 se baseou en dados falsos ou pouco fiáveis:

Ler mais...

PENA DE MORTE EN EUROPA?

PENA DE MORTE EN EUROPA?

Nun comunicado recentemente difundido, a ACAT (Acciò dels critiáns per l’aboliciò de la tortura) mostra a sua preocupación por no Tratado Constitucional da UE se admitir subrepticiamente a posibilidade de os Estados membros aplicaren a pena de morte.

Ler mais...

INDULTO PARA TRES SINDICALISTAS

INDULTO PARA TRES SINDICALISTAS

As organizacións e o Movemento polos Dereitos Civís, Xustiza e Socidade de Galiza e EsCULcA (Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades) apresentaron o pasado 12 de Xaneiro, perante o Ministério de Xustiza, a petición de indulto para os traballadores de Lugo sentenciados a máis de 13 anos de cárcere e a multas que se achegan aos 20.000 euros por participaren nun piquete na greve xeral do 20 de Xuño de 2002.

Ler mais...

ALARMA NA FRONTEIRA HISPANO-MARROQUINA

ALARMA NA FRONTEIRA HISPANO-MARROQUINA

SOS Racismo, a Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) e Chabaka (Rede de Asociacións do Norte de Marrocos) alertan a opinión pública sobre a situación de extrema penúria en que sobreviven centenares de persoas que se amontoan na fronteira de Ceuta cercadas, roubadas e hostilizadas por efectivos do exército marroquino.

As asociacións solidárias chaman a unha acción urxente para evitar a morte das persoas que permanecen expostas ao frio e a fame, ao tempo que esixen das autoridades medidas imediatas que impidan a consumación de unha catástrofe humanitária.

Ler mais...

NOVAS DENÚNCIAS DE TORTURA

NOVAS DENÚNCIAS DE TORTURA

No seu último boletin, Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos) publica os dados provisórios de 2004 sobre detencións incomunicadas e denúncias de tortura en Euskalherria. O balanzo non pode ser mais elocuente: de un total de 125 persoas detidas polas forzas de seguranza (Ertzantza 6, Policia Francesa 52, Policia Nacional 43 e Guarda Civil 24), 54 apresentaron denúncias por tortura. Todas elas contra a Policia Nacional (32) e a Guarda Civil (22). Non houvo denúncia nengunha contra a Ertzantza e a Polícia Francesa.

“Destes dados parece decorrer que o governo español de Rodríguez Zapatero continua obtendo rendimento policial da dinámica de detención, incomunicación e tortura, en contra de todas as recomendacións internacionais. Cumpre ter en conta que a maior percentaxe de persoas detidas que despois ingresaron en prisión son as persoas detidas pola polícia francesa. Este grupo de persoas detidas non denunciou torturas, polo que se esvaen os argumentos amiúde esgrimidos polo Estado español canto à suposta consigna dos detidos en denunciar torturas”, salienta-se no relatório. “Aliás, é importante notar a inexisténcia de denúncias de tortura por parte da Ertzantza, o cal, en si mesmo e sen baixar a guarda pola experiéncia cumulada por este Behatokia, é unha boa notícia.”

Asi mesmo, o Observatório vasco publica os estremecedores testemuños de algunhas das persoas que denuncian ter sido vítimas de tortura nas dependéncias Guarda Civil. “Testemuños desgarradores que non podemos ignorar nen permitir que continuen sendo ignorados. Todas estas persoas foron transladadas perante un xuiz instrutor despois de pasaren por este inferno, mais da metade foron postas en liberdade. Todas elas denunciaron no seu momento o calvário polo que pasaran e nengunha delas recebeu resposta do xuiz instrutor, nen unha pergunta, nen nención de abrir unha investigación para esclarecer a situación, tal e como é a sua obrigación perante o coñecimento da posível comisión de un delito de torturas”, afirma-se no relatório.

A sofisticación dos métodos de tortura que se descreven, pensados para causar o maior dano físico posível sen deixar pegadas visíveis (golpes con paus recobertos de goma espuma, saltos sobre a vítima deitada no chao enrolada nun colchón, a bolsa, a bañeira…) e o maior sofrimento psicolóxico (utilización humillante do corpo da vítima acompañada de insultos e alusións soeces, obrigación de permanecer nua e cegada con un capucho facendo exercícios extenuantes durante os interrogatórios, ameazas de morte, de tortura a familiares e amigos…), evocan con forza as terríveis imaxes de Abu Ghraib.E a perversa filosofia que pretende lexitimar esta prática vil.

O texto completo pode ver-se en www.behatokia.info

Ler mais...

EN DESTAQUE

  • Anatomía da desobediencia

    Determinados partidos políticos, xuíces e medios acusan de practicaren a violencia líderes independentistas e sociais así como os CDR. Diante deste intento de criminalización repasamos diferentes métodos non violentos que foron empregados ao longo da historia.

OPINIÓN