You are hereDireito Internacional

Direito Internacional


Adoptada a 13 de Dezembro de 2006 (resolução A/RES/61/106)

PARLAMENTO EUROPEU, CONSELLO DA UE, COMISIÓN EUROPEA
Nice, 7 de Decembro de 2000

CARTA AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS

DIREITOS HUMANOS NO ISLAM
05/06/09

CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS

CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS

CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS

CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS

CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS

CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS

CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS

CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS