You are hereAos

Aos


Resposta de Xerome Calero

"Se a verdade é a primeira vítima de toda guerra, para Israel é unha prioridade absoluta asasinala. Antes, durante e despois de cada conflito.A nosa tarefa como activistas, e mais en xeral como seres humanos que buscan a liberdade e a xustiza, é ofrecela como un banquete, o mais indixesto posíbel, à opinión pública mundial”. Vittorio Arrigoni(activista italiano do" Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM) de 36 anos,  asesinado na Franxa de Gaza. Colaborou co xornal italiano Il Manifesto enviando crónicas da masacre. Do seu blog naceu o libro Restiamo umani , publicado en España co título:" Gaza. Seguimos siendo humanos").
.
O presidente da Asociación Galega de Amizade con Israel, Pedro G.-Valadés, ven de sinalar nun artigo, que o boicot contra Israel que promove a organización BDS(Boicot, Desenvestimentos e Sancións contra Israel), é destrutivo, porque non promove a paz, nin consegue que as partes en conflito sexan mais flexibeis e divídeas aínda mais. Segundo di, culpa e sanciona a unha soa das partes, non mellora a calidade de vida dos palestinos, non contribúe a construír o seu Estado, nin a desenvolver as indispensábeis institucións democráticas palestinas,engade tamén que a esquerda de salón europea, ignora a ameaza terrorista permanente contra Israel, por parte dos grupos islamofascistas durante sesenta anos, o perigoso horizonte nuclear iraniano, e denuncia o silenzo dos promotores cos réximes como o cubano para os que non se pide boicot.
O anterior é un extracto feito con boa vontade, da letanía argumentaria dos "amigos de Israel". Ademais de mala propaganda, terxiversadora e sesgada. Tan sesgada que esquece que Cuba leva soportado o bloqueo ianqui durante anos. Como non chega, a maiores pide boicot. Escoitar a palabra Cuba en moitas bocas é un atentado contra a dignidade humana.
Antes de proseguir convén clarexar que o que isto subscribe non é antixudeo, nin ten nada en contra dos xudeus, así como non é antialemán pero si  antinazi e antisionista, non convén misturar as cousas, porque non son iguais, e xa sei do que me poden acusar.
Dito isto quero expresar claramente:
-O Estado de Israel non promove a paz xa que leva incumpridas ducias de resolucións da ONU. Un exemplo: resolución 465 de 1 de marzo de 1980, na que exhortaba a Israel " a desmantelar os asentamentos existentes e particularmente a cesar con urxencia, o establecemento, construción e planificación de asentamentos nos territorios árabes ocupados desde 1967, incluíndo Xerusalén". Pasaron 44 anos e os novos asentamentos e colonias continúan como parte da política sionista de ocupación e expulsión dos palestinos da súa terra. Israel é unha das maiores potencias armamentísticas do planeta, tamén nuclear. Falar dun perigoso horizonte nuclear iraniano esquecendo o presente nuclear sionista, é faltar a verdade.
-A violación sistemática das leis internacionais e humanitarias, por parte de Israel, coa construción dun muro-verxa, non por política defensiva, porque dito muro non está en territorio de Israel, o 90% está en Cisxordania, territorio palestino, separando pobos e familias, senón deseñado para crear continuidade territorial directa entre Israel e 65 asentamentos israelíes, nos que viven 320.000 colonos, o 80% dos que están en territorios ocupados.
-A denegación de Israel do dereito de retorno dos refuxiados palestinos.
-A política de asasinatos selectivos extraxudiciais.
-O xenocidio constante, a limpeza étnica e graves violacións do IV Convenio de Xenebra.
-A discriminación racial como expresión dunha ocupación que baixo a aparencia dun proceso de paz, persegue a expulsión dos palestinos, e illalos en territorios-prisión, dándolle o eufemístico nome de Estado Palestino.(Gaza é un territorio de apenas 40 quilómetros de largo por 14 de ancho na maior das distancias. Un dato concreto: o campo de refuxiados de Shati recolle a 80.000 persoas, e ten un so quilómetro cadrado de extensión. Gaza é o territorio con mais poboación por quilómetro cadrado do mundo, en total hai un millón e medio de persoas).
Por outra parte outra falsidade, xa que cada vez que hai un intento de recoñecemento do Estado Palestino, Israel resposta, como ultimamente fixo:
. Ameazan ata a ONU e a UE.
Como non estiven en Palestina, e poden poñerme na "esquerda de salón", doulles voz a quenes, polos seus apelidos ou ascendencia, non son tan perigosos:
-A Coalición contra o Racismo e o Mossawa Centre, que traballa na promoción da equidade en Israel, acusan ao actual Knesset (parlamento unicameral) de ser o "máis racista desde a fundación do país". No último ano presentáronse 21 proxectos de lei dirixidos a discriminar a cidadáns árabes, alegan. Por exemplo, unha proposta para encarcerar por un ano a calquera que publique ou diga algo que cause"desprezo ou malestar ao país". Outros proxectos apuntan a que só os xudeus poidan adquirir terras ou a nomear a todas as rúas do país exclusivamente en lingua hebrea.
-Web de la organización israelí Machsom Watch.“La inmensa mayoría de los palestinos no tiene absolutamente ninguna relación con actividades terroristas, y lo único que quiere es tener una vida normal; pero la absoluta dependencia de permisos para moverse ha convertido sus vidas en una pesadilla. La administración israelí decide si uno puede salir de su casa, visitar a sus parientes, ir a trabajar o a estudiar, plantar en su propia tierra (que quedó detrás de la cerca electrónica), recibir tratamiento médico, o dar a luz en un hospital (en lugar de hacerlo en un checkpoint).”
-Nurit Péled Elhanán é activista pacifista de Xerusalén, profesora de Educación da Linguaxe (Rebelíon.org). Escrito con motivo da caravana de axuda a Gaza o 26 de xaneiro de 2008. Foi enviado ao presidente do Parlamento Europeo e todos os seus membros o 15 de decembro de 2008]
< A voz de alarma, emitida hoxe dende todos os lugares da terra para auxiliar os habitantes da Franxa de Gaza, no medio do pogrom perpetrado polas crueis tropas do exército-de-ocupación, resoa temiblemente, facéndose eco dunha voz de aviso, lanzada ao aire do mundo impasible dende fai xa máis de cen años...E que lle contaremos a ese neno, que nos esixe contas a nós, xa extenuados, de pé á entrada de Gaza?
Que lles explicaremos a el e ao resto de nenos famentos e enfermos, encarcerados neste terrible gueto, rodeados de aramados de pugas, asasinados. Y que se pode dicir aos recén nacidos que se asfixían dentro das incubadoras, antes de comezar as súas vidas, porque o Estado hebreo lles cortou a subministración de osíxeno?
Que podemos dicirlles a todas as nais que buscan o pan para os seus cativos nas rúas da cidade, ou aquelas que están sentadas xunto aos seus pequenos cadáveres? Que nos diremos a nós mesmos acerca do que está a acontecer? Só isto: sesenta anos despois do holocausto xudeu, o "Estado dos xudeus" encerra a xente en guetos, matándoa de fame, privación e enfermidades.
E unha vez debilitados, bombardéalles con todos os medios ao seu alcance...non sabía que se trataría dun neno gazatí, e os seus verdugos serían uns soldados hebreos da Terra de Israel. Non obstante, hoxe o Estado-Xudeu-e-Democrático utiliza como pretexto a expresión "sangue sobre as súas mans" para xustificar a súa negativa a liberar do seu cativerio a combatentes pola liberdade, líderes pacifistas e mesmo nenos secuestrados das súas camas pola noite...non tería imaxinado que estas serían as fundacións de Eretz Israel.
Tampouco podería nunca imaxinar que ese mesmo Estado nos inundaría de sangue infantil ata o colo, ata os narices, tanta como para botar, con cada respiro, tinguidas burbullas sanguinolentas ao aire da Terra Santa>.
-Ilan Pappé, cidadán israelí, profesor da Facultade de Ciencias Sociais e Estudos Internacionais da Universidade de Exeter, Reino Unido, e activista político:
definitivamente Israel no es una democracia. Un país que ocupa a otro pueblo durante más de 40 años y que conculca sus derechos civiles y humanos más elementales no puede ser una democracia. Un país que aplica una política discriminatoria contra una quinta parte de sus ciudadanos palestinos dentro de las fronteras del 67 no puede ser una democracia. De hecho, Israel es lo que en ciencias políticas solemos llamar una democracia Herrenvolk, una democracia sólo para los amos. El hecho de que se permita a la gente participar en el aspecto formal de la democracia, a saber, en el acto de votar y ser votado, es inútil y sin sentido si no se permite a esa misma gente participar del bien común o de los recursos comunes del Estado, o si se la discrimina aunque se le permita participar en las elecciones. Prácticamente a todos los niveles, desde la legislación oficial pasando por las prácticas gubernamentales, hasta las actitudes sociales y culturales, Israel es una democracia sólo para un grupo, un solo grupo étnico, que, dado el territorio que Israel controla en estos momentos, ni siquiera es ya el grupo mayoritario, así que sospecho que le será a usted muy difícil encontrar una definición aceptada de democracia que sea aplicable al caso de Israel.Tengo una ciudadanía, la ciudadanía israelí...
No, no, definitivamente no. El conflicto no tiene que ver con el Holocausto. El Holocausto está siendo manipulado por los israelíes para mantener vivo el conflicto en beneficio de sus propios intereses. El conflicto es una simple historia de colonos europeos que llegan a finales del siglo XIX movidos por todo tipo de ideas, siendo la idea dominante aquella que decía que necesitaban un refugio seguro porque Europa no era segura y que aquí estaba su antigua patria. Ya sucedió antes, este no es el único lugar donde la gente ha abrazado ese tipo de ideas excéntricas que les llevan a creerse que pueden presentarse en un lugar después de 2000 años y reclamar algo que supuestamente les perteneció. Es porque hubo el suficiente número de potencias imperiales dispuestas a apoyar este proyecto de colonización por lo que consiguieron asentarse con éxito. Primero comenzaron a comprar tierras y luego instauraron un régimen de explotación de la tierra en virtud del cual se podía comprar tierra a gente a la que realmente no le pertenecía y expulsar a la gente que realmente la cultivaba. Pero ni siquiera en eso obtuvieron un éxito completo. Como usted probablemente sabe, para cuando expiró el Mandato Británico el movimiento sionista había conseguido adquirir menos del 7% de Palestina y solo pudo atraer a una cantidad de refugiados —incluso después del Holocausto—, que distaba de ser impresionante. Absolutamente toda la comunidad judía del mundo prefiere emigrar a Gran Bretaña, Estados Unidos o permanecer en Europa, a pesar del Holocausto. Una minoría muy pequeña llegó a Israel y por eso, en contra de sus deseos iniciales, el movimiento sionista decidió traer judíos desde el mundo árabe y desarabizarlos para que se transformaran en judíos y no se identificaran con la población árabe. De modo que el conflicto es sobre un movimiento colonial que gracias al Holocausto consigue disfrazar su naturaleza colonialista en un mundo en que el colonialismo ya no está bien visto y que utiliza todo tipo de medios y alianzas para seguir colonizando, ocupando y practicando la limpieza étnica. Es una atrocidad incompleta. El sionismo es una atrocidad incompleta contra el pueblo palestino. Si se hubiera completado, como hicieron los blancos en Australia y en Nueva Zelanda, probablemente hoy en día no habría conflicto. Conviene entender por qué es incompleta. Ello se debe a la constancia y resistencia palestina. Eso lo resume todo. Un proyecto colonialista que intenta completar su plan, una población indígena que se resiste, ése sería el conflicto, a menos que se descolonice Palestina y se avance hacia una etapa poscolonial en la historia de este lugar.
Creo que debemos cambiar el diccionario. Deberíamos dejar de hablar del proceso de paz, deberíamos abandonar la idea de la solución de los dos Estados, en mi opinión deberíamos volver a hablar de colonialismo, de anti-colonialismo, de cambio de régimen, de limpieza étnica, de reparaciones a largo plazo. Todo ese repertorio de frases conocidas que son perfectamente aplicables a la situación de Palestina y que, no obstante, por efecto de la propaganda israelí y del apoyo estadounidense a esa propaganda, no nos atrevemos a emplear. Tenemos que hacer que sean utilizadas incluso por los medios de comunicación mayoritarios, por el mundo académico y, desde luego, por los políticos>.
-En 1973, a Asamblea Xeral de Nacións Unidas definíu o crimen de apartheid como “actos inhumanos cometidos co  propósito de establecer e manter a dominación dun grupo racial de persoas sobre calquera outro grupo racial de persoas e de oprimilo sistemáticamente”. O arzobispo Desmond Tutu escribiu:“ Apesaroume moi fondamente a miña visita a Terra Santa; recordoume moito o que nos pasou a nós, o pobo negro de Sudáfrica”.
Segundo Noam Chomsky(fillo de inmigrantes xudeo-ucranianos),Ben-Gurion afirmou que "calquera que se preocupe por algún aspecto moral da cuestión sionista non é un sionista".
"Amigos de Israel": Combatide o xenocidio, loitade contra o apartheid, e ocupádevos de todas as violacións humanitarias que no nome de Israel e da súa democracia, cométense,  ainda que isto conleve denunciar moralmente un so aspecto do sionismo. O día que o fagades poderedes ter un mínimo de credibilidade moral. Por certo xa tivéchedes unha oportunidade, perdida, para denuncialo na vosa visita ao Parlamento de Israel.

(Se queredes coñecer a realidade cotiá en Cisxordania,visitade:
http://mariaenpalestina.wordpress.com/ )