You are hereUnha consulta antidemocrática

Unha consulta antidemocrática


17/11/2014

Conforme á lei que parece aplicable -o Título III da Lei Autonómica 10/2014, de 26 de setembro- a consulta do 9-N, se é que pode denominarse así, é simplemente un "proceso de participación cidadá", afastado da devandita lei que non foi suspendida polo Tribunal Constitucional. É un proceso, que quede claro, en que non se vota, senón en que "se recólle a opinión dos cidadáns". Por tanto, está a se manipular a conciencia cidadá, xa que se reclama a súa participación para un obxectivo, o de votar, que é manifestamente falso. Ademais, o Goberno da Generalitat está a obrar en conciencia de forma desleal coas propias leis autonómicas. É dicir, está a desobedecelas e a vulneralas.

O Goberno catalán non respecta en absoluto os principios que debesen presidir ese proceso: "neutralidade institucional, primacía do interese colectivo, pluralismo, igualdade e non discriminación". A 2actuación institucional" do Goberno incúmpreos abertamente. Basta constatar a propaganda, en forma de anuncio publicitario, publicada en todos os medios o pasado 25 de outubro, en que se empregou, maliciosamente, o ardil de ocultar cales son "os obxectivos do proceso". Trátase dunha publicidade financiada con fondos públicos procedentes de todos os cataláns, incluídos os que rexeitamos o obxectivo do proceso, que non é outro senón a secesión de Cataluña. De que espazos públicos "gratuítos" dispón esa gran parte da cidadanía que está situada contra unha consulta anticonstitucional e contra un proceso como o presente arbitrario e ilegal?

A actuación que pretende culminar o 9-N presenta carencias gravísimas nun Estado de dereito, gravidade acentuada porque o responsable da devandita actuación é un Goberno elixido democraticamente e obrigado, sen reserva algunha, a respectar a legalidade democrática no cadro da cal actúa. Segundo o Estatut, "a Generalitat é Estado" e iso obrígao a unha "lealdade institucional" que hai tempo está a quebrantar coa consecuente violación dos seus deberes estatutarios.

Por outra banda, salvo que a Generalitat estea a asumir que realmente o que leva a cabo é unha "enquisa", non resulta admisible que o proceso en curso pise abertamente as propias normas que regulan a súa actuación. Na medida en que o proceso ten a súa orixe nunha "actuación institucionalizada" do Goberno, a cuestión capital é como non se formalizou dita iniciativa nun acto administrativo nos termos esixidos pola Lei 26/2010, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas da Generalitat. Levantouse acta do acordo do Goberno decidindo impulsar este proceso? Por que, tal como está ordenado, non se publicou no DOGC e é substituído por unha cadea de actos publicitarios? Estamos nun Estado de dereito?

Non resulta admisible que o proceso do 9-N en curso pise abertamente as propias normas que regulan a súa actuación
A consecuencia da vulneración das devanditas obrigacións é que se negan ao cidadán dereitos fundamentais, entre outros, ante a ausencia de publicación do acordo, o de obter "unha información veraz e de calidade". E como, ademais, non consta un acordo formal e escrito, que debe estar debidamente motivado, o cidadán tamén é privado arbitrariamente do dereito a impugnar ou recorrer a decisión adoptada para expresar o seu desacordo, sobre todo, se ademais resulta prexudicado na súa condición de cidadán.

Todo iso describe un cadro en que o que o Goberno non obrou em conformidade coa lei, é dicir, con "boa fe", con "lealdade" e con "imparcialidade". O que constitúe unha violación gravísima da legalidade democrática, incluída a autonómica, que fai suscitar serias dúbidas sobre a validez formal e material do Goberno actual de Cataluña.

Ditas carencias non poden emendarse coa estrataxema de adoptar o acordo que convoque a participación cidadá en datas inmediatas ao 9-N. Impídeo, ademais da "boa fe" á que o President está legalmente obrigado. A disposición do artigo 48.1 da Lei de consultas ordena que ante unha convocatoria como a presente, "débese establecer un prazo para que as persoas que poden participar poidan efectuar as súas achegas e propostas", dereito cidadán unha vez máis vulnerado, dado que a brevidade do prazo entre a convocatoria e a emisión da opinión faríao totalmente inviable. Mais, sobre todo, porque dificultaría, posiblemente até facelo imposible, o dereito á impugnación da convocatoria.

E, por se alguén ten algunha dúbida, é máis que evidente que o 9-N non é un proceso electoral, pois están ausentes todos os requisitos legais do mesmo, particularmente o censo e unha Administración electoral independente. É un modo de saber que opinan os cataláns sobre a ruptura de Cataluña con España, a través dun procedemento infestado de ilegalidades e desacreditado pola súa parcialidade e o descarado dominio sobre o mesmo de organizacións cívicas partidistas que só fan que aumentar o descrédito da convocatoria e a necesidade de denunciar o que non é máis que unha expresión de intereses partidistas de quen convocou a xornada. Desde calquera vertente que se examine, o 9-N é incompatible coas esixencias dun Estado Democrático de Dereito.

Orixinal: El País