You are hereDescarcelación. Principios para una política pública de reducción de la cárcel

Descarcelación. Principios para una política pública de reducción de la cárcel


Iñaki Rivera Beiras
EsCULcA

 

 

 Descarcelación formula un programa ambicioso: o dunha progresiva e constante superación do cárcere e, entretanto, o dunha drástica redución da pena de prisión baseándose nunha serie de principios e estratexias que deberían inspirar unha política penal racional e respectuosa dos dereitos humanos (...).

O cárcere funda a súa intacta supervivencia, xustamente na impunidade das violacións dos dereitos que acontecen dentro dos seus muros, e na indiferenza da opinión pública e dos medios de información. Non é soamente unha institución segregadora senón que é tamén unha institución segregada, é dicir marxinalizada polo interese, a visibilidade e a atención do mundo exterior (Prefacio, Luigi Ferrajoli).

Vivimos un proceso de bulimia penal que foi, e continúa a ser, o resultado dunha miopía política que sempre estivo orientado cara á frenética procura de consenso por parte da sociedade que, insegura a nivel social, proxecta os seus medos sobre potenciais agresores e pide máis penas, máis cárcere, case encerrando as súas contradicións atrás dunha parede infranqueábel.

O resultado concreto é a drástica redución de dereitos, até a exclusión social dos individuos máis problemáticos ou percibidos como perturbadores e o seu resultado cultural é a afi rmación dunha lóxica binaria do tipo "amigo/ inimigo" como analxésico para non ler os problemas complexos que requirirían focaxes multidisciplinares (Epílogo, Mauro Palma).

Unha decidida política de dereitos humanos, non pode seguir dando as costas a un amplo conxunto de Dereito internacional dos dereitos humanos que debe ser a auténtica guía que oriente a produción normativa e as prácticas institucionais. A falta de compromiso na execución das Recomendacións internacionais que emanan das Organizacións e Institucións cuxa competencia foi aceptada polos Estados membros, constitúe unha proba palmaria da desobediencia gobernamental á orde xurídica internacional. Fronte a eses Estados desobedientes, esta obra describe o empoderameinto dunha sociedade civil organizada que pode e debe empregar estratexias de des-carceración permanente que conten coas demandas dos propios afectados polo cárcere (Iñaki Rivera Beiras).

Etiquetas