26/01/2007

O Pleno da Sala do Penal da Audiéncia Nacional decidiu manter a situación de prisión para Iñaki de Juana por entender que continua existindo «risco de fuga e reiteración delitiva”, pesar da extrema gravidade do seu estado de saúde despois de case tres meses en folga de fame. Na resolución afirma-se asi mesmo que de Juana é o “único responsável” do perigo que corre a sua vida, o que resulta contraditório con a decisión de o alimentar contra a sua vontade.

Fernández de Prado, Hurtado e Pastor, os tres xuíces a quen correspondia decidir neste caso, votaron en contra da resolución, voto a que se sumou a xuíza Bayarri, por entenderen que o estado de saúde de De Juana non é compatível con unha medida cautelar como é a prisión preventiva. Pola sua parte o advogado, Álvaro Reizabal, opina que «las posibilidade de que o Tribunal supremo absolva” a De Juana “son reais”. Seria terrível, afirma, “que morrese polo que creo non é tan sequer delito”.

Ler o artigo completo


22/01/2007

En resposta à pergunta formulada polo grupo do BNG no Congreso, o governo afirma que a candidatura do ex-fiscal xeral do estado, Leopoldo Torres Boursault, ao Subcomité de Prevención da Tortura da ONU foi “idónea”, apesar das críticas que suscitou de asociacións contra a tortura e grupos parlamentares, que censuraron o Executivo por promever unha persoa que “tivo unha actuación nada belixerante con os crimes dos GAL” e destacou pola sua atitude indulxente con o governo español daquel momento.

Ler o artigo completo


21/01/2007

A delegación do Comité Europeu para a Prevención da Tortura do Consello de Europa que mantivo entrevistas con José Ignacio de Juana Chaos os dias 14 e 15 de Xaneiro acaba de facer pública unha nota.

As entrevistas tiveron lugar no Hospital Doce de Octubre onde o preso vasco é alimentado contra a sua vontade en aplicación de unha decisión xudicial.

Ler o artigo completo


21/01/2007

No seu ensaio "A Shrinking Realm: Freedom of Expression since 9/11", publicado no Relatório Mundial 2007 de Human Rights Watch, Dinha PoKempner analisa a involución do direito à liberdade de expresión -“real, catastrófica e en proceso de aceleración”- que se verifica en grande parte do mundo, do Iraque a Rúsia e as Filipinas.

“A guerra contra o terrorismo deu novo vigor a algunhas vellas formas de censura e criou outras novas”, afirma a autora, que revisa a situación en numerosos países.

Ler o artigo completo


19/01/2007

A Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía apresentou o pasado dia 16 o seu Relatório anual sobre Vulneración de Direitos Humanos na Fronteira sul. Segundo este relatório, o número de persoas que perderon a vida ao longo deste ano tentando emigrar ao Estado Español triplicou a cifra do ano 2005.

Ler o artigo completo


19/01/2007

Onte, 18 de Xaneiro, O Departamento de Defensa dos EUA fixo públicos os pormenores da nova normativa que regulará os xuízos contra supostos terroristas.

Dar validez a testemuños indirectos e declaracións obtidas por meios ilegais (tratamentos cruéis e desumanos) ou non permitir o aceso directo dos acusados às provas que se apresentan contra eles, son algunhas destas normas, informa R. Jeffrey Smith.

Ler o artigo completo


19/01/2007

Unha das consecuéncias mais óbvias da reacción dos governos ocidentais aos atentados do 11-S é o imparável desenvolvimento da indústria de seguranza. Nos EUA Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, Ericsson, Seisint, Accenture and Unisys, son as empresas mais favorecidas polos xenerosos contratos e subsídios que o governo Bush financia para facer frente a ameazas, reais ou inventadas, de novos atentados. No ranking europeu Thales, EADS, Finmeccanica, Sageme e o grupo de presión ASD situan-se nos primeiros postos.

Sobre este importante asunto Ben Hayes e Roch Tassé acaban de publicar un documentado e mui interesante traballo: “Control Freaks: Homeland Security and Interoperability”.

Ler o artigo completo


15/01/2007

Paulo Pinto de Albuquerque, profesor de direito penitenciário na Universidade Católica en Lisboa, que divulga newsletters sobre asuntos referentes a Direitos Fundamentais, inclui na sua páxina información precisa sobre transferência de información bancária europea para os EUA sen controlo xudicial.

Ler o artigo completo


15/01/2007

O Movemento polos Dereitos Civis informa da decisión do Xulgado do Penal número 1 de Compostela de condenar o axente da policia local J.A.S. e o próprio concello a pagar 1.250 euros mais un mes de multas, a razón de 3 euros diários, ao viciño que en Febreiro de 2005 denunciara ter sido agredido por ese axente durante a celebración de entruido na Praza Roxa.

O Movemento lembra que esta prática non é infrecuente e revisa alguns dos casos mais importantes acontecidos nos últimos tempos.

Ler o artigo completo


14/01/2007

O Movemento polos Dereitos Civis informa que o Concello da Coruña recoñece, en escrito remetido a esta asociación, a necesidade de contar con autorización prévia da Comisión de Garantias da Vídeo Vixiláncia para a instalación de cámaras en lugares públicos.

No entanto, afirman, o concello coruñés non desiste do seu proxecto de dotar o Forum Metropolitano da cidade de un circuito fechado de vídeo vixiláncia, como xa fixera anteriormente con a estación de autocarros, apesar de non ter solicitado esa autorización.

Ler o artigo completo