15/10/2005

O II Encontro en Defensa dos Direitos e Liberdades organizado por EsCULcA, que se celebrará en Vigo os dias 16, 17 e 18 de Novembro, contará con a participación de representantes de Statewatch (Ben Hayes), Open Society (Helen Darbishire), Instituto Prensa y Sociedad (Javier Casas) e Sustentia (Juan José Cordero).

Participarán tamén Marc Carrillo (profesor do Departamento de Direito da Universidade Pompeu Fabra), Anxo Quintela (Director de Vieiros) e Fernando Martínez Randulfe (Presidente de EsCULcA).

As conferências públicas terán lugar às 19,30 no Centro Cultural Caixanova, de acordo con o seguinte PROGRAMA.

Ler o artigo completo


14/10/2005

O próximo dia 19 terá lugar en Bruxelas o lanzamento da Rede Europea de Liberdades Civis (European Civil Liberties Network). Esta plataforma, fundada por oito grandes asociacións europeas e un nutrido grupo de persoas de recoñecida traxectória na defensa dos direitos e as liberdades, nasce con o propósito de documentar e analisar a situación das liberdades democráticas en Europa, oferecer información à sociedade e converter-se nun espazo de troca de experiéncias e colaboración entre os colectivos que traballan no ámbito das liberdades públicas.

Constituen a rede, para alén das persoas e grupos fundadores, un elevado número de asociacións europeas, entre elas Esculca.

Podes ler aqui o Manifesto.

Ler o artigo completo


14/10/2005

Katherine Cornier, xuíza de instrución de Nanterre, acaba de procesar cinco xornalistas franceses por non revelaren as suas fontes de información, segundo informa La Vanguardia e recolle xornalistas.com.

Ler o artigo completo


14/10/2005

A Coordenadora Estatal de Solidariedade coas Persoas Presas realiza este ano en Galiza o seu encontro anual os dias 29 e 30 de Outubro.

No decurso deste encontro terán lugar duas Xornadas de análise e debate sobre Formación e Estratéxias en relación coa SAÚDE e o CÁRCERE.

Ler o artigo completo


12/10/2005

Sete importantes asociacións europeas que traballan no ámbito da defensa dos direitos humanos, suscreveron onte un contundente manifesto conxunto urxindo às autoridades do EE, da UE e de Marrocos a pór termo de imediato à violéncia que exercen contra as persoas que chegan à fronteira fuxindo da fame e os conflitos políticos de África. Lembran estas asociacións que os direitos recoñecidos pola lexislación internacional son indivisíveis e de aplicación universal.

Ler o artigo completo


05/10/2005

Médicos Sen Fronteiras acaba de facer público un estremecedor relatório sobre a situación de emigrantes e solicitantes de asilo en Marrocos: Violencia e Inmigración. Neste documentado traballo descreven-se as atroces condicións en que se encontran as persoas que foxen da fame e as guerras ao chegar a Marrocos onde, vítimas da violéncia institucional e social, son submetidas a todo tipo de maus tratos e condenadas as mais das veces a unha morte certa.

Ler o artigo completo


05/10/2005

Con a participación de un elevado número de persoas de ambas as beiras do Mediterráneo, o pasado fin de semana tiveron lugar en Larache as Xornadas organizadas por Chabaka e a Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) sobre o tema “Migración e Direitos Humanos”, onde se aprovou, entre outras resolucións, unha Declaración conxunta sobre os graves acontecimentos de Ceuta e Melilla.

As organizacións asinantes requeren agora o apoio a esta Declaración doutros colectivos europeus e marroquinos para posteriormente a apresentaren perante os respectivos parlamentos.

Podes ler e asinar aqui a Declaración

Ler o artigo completo


05/10/2005

La Coalición Mundial Contra a Pena de Morte organiza cada 10 de Outubro o Dia Mundial contra a Pena de Morte con o propósito de mobilizar persoas de todo o mundo a favor da supresión deste tipo de condenas. Este ano, o dia será dedicado à abolición en África.

Ler o artigo completo


03/10/2005

Con o gallo da celebración do Dia Internacional do Direito a Saber (28 de Setembro), Esculca mantivo entrevistas con representantes do Colexio Profesional e o Sindicato de Xornalistas para comentar a intención do noso observatório de promover a promulgación de unha Lei de Aceso à Información, informá-los da celebración –o próximo mes de Novembro- de II Encontro en Defensa dos Direitos e Liberdades, que este ano será dedicado a analisar este importante mecanismo de participación democrática na xestión dos asuntos públicos, e estudar posíveis vias de colaboración.

Tanto o Sindicato como o Colexio mostraron o seu interese por esta iniciativa e manifestaron a sua disponibilidade para contribuir ao seu desenvolvimento.

Ler o artigo completo


30/09/2005

O pasado dia 26 Privacy International e European Digital Rights, fixeron chegar a todos os membros do Parlamento Europeu un resumo das duas propostas (Comisión e Consello) que sobre Retención de Dados terán de ser debatidas en breve nesta cámara. Embora as duas sexan similares e os problemas que apresentan sexan igualmente graves, o resumo deita luz sobre alguns aspectos importantes a ter en conta en cada una delas.

Ler o artigo completo