23/10/2006

Entidades sociais de todo o Estado critican as emendas à Lei Reguladora da Responsabilidade Penal de Menores aprovada no senado o 22/10/2006 por supor un novo paso no aumento da dureza no tratamento das persoas infractoras menores de idade.

Segundo as asociacións asinantes, “o texto aprovado mostra a escasa clareza de ideas e a incapacidade de diálogo dos partidos políticos e cai en contradicións”.

Apoian o Manifesto mais de un cento de organizacións, entre elas EsCULcA.

Ler o artigo completo


22/10/2006

Segundo informa George Monbiot (The Guardian 17.10.2006) “os tribunais comezan a recoñecer que a guerra contra o Iraque é ilegal”.

O xornalista basea a sua afirmación en várias resolucións ditadas por tribunais europeus (ingleses, irlandeses e escoceses) en que se recoñecen como non ilegais accións de sabotaxe realizadas por militantes pacifistas en bases militares con o fin de inutilizar avións e armamento destinado a guerra contra o Iraque.

Asi mesmo, informa Monbiot, un tribunal alemán declarou legal a negativa de un comandante do exército deste país a obedecer ordes que poderian significar unha colaboración indirecta con as tropas invasoras.

Ler o artigo completo


22/10/2006

Várias organizacións europeas acaban de facer público un Manifesto contra as práticas ilegais de numerosos governos da UE que encerran e expulsan menores estranxeiros, vulnerando os direitos que a lexislación internacional recoñece a estas persoas.

Ler o artigo completo


18/10/2006

Despois que hai uns dias o FBI obrigase a sair da aula unha aluna de apenas 14 anos (Laura Wilson) para a interrogar sobre as críticas expresadas contra a política Bush nun foro da rede, agora é o governo Blair quen arremete contra os estudantes. Neste caso contra os de “aspecto asiático” ou de confisón musulmana, que –segundo proposta do Departamento de Educación difundida por The Guardian- deverian ser vixiados de perto. De prosperar a proposta, os docentes terán que pór en coñecimento das autoridades calquer indício de relación con grupos extremistas que observen nas aulas.

Ler o artigo completo


18/10/2006

Asi califican a situación que se vive nas fronteiras de Europa as asociacións que organizan o Colóquio europeu “Fronteiras de Europa. Zonas sen direito”. O encontro terá lugar os dias 20 e 21 do presente mes no Coléxio de Advogados de Barcelona e a sua finalidade é pór en evidéncia as contradicións manifestas que existen entre o direito de toda persoa a circular libremente e fixar a sua residéncia noutro estado, direito recollido na Declaración Universal dos Direitos Humanos, e as políticas sobre imigración na UE.

Mais información: | www.aed-edl.net |
www.acddh.org | www.icab.cat | www.ejdm.de

Ler o artigo completo


15/10/2006

Manfred Nowak, Relator da ONU contra a Tortura, acaba de facer público un novo relatório en que constata que o Governo español continua incumprindo as recomendacións para evitar os maus tratos às persoas detidas. No documento aponta-se tamén que Madrid non atendeu a demanda da ONU para pór fin à dispersión dos “presos políticos vascos”, expresión que sentou mal ao executivo de Zapatero.

Ler o artigo completo


12/10/2006

A Asociación Europea de Direitos Humanos fixo público en Bruxelas, o pasado 9 de Outubro, un comunicado contra o novo acordo do Consello con os EUA sobre transferéncia de dados persoais de pasaxeiros de liñas aéreas.

Ler o artigo completo


12/10/2006

A Comisión de Denúncia de Galiza convoca unha concentración o 12 de Outubro, às 12 da mañá, diante do Cuartel da Guarda Civil de Arteixo para reclamar o esclarecimento da morte, hai agora mais de dous anos, de Diego Viña nas dependéncias dese cuartel.

Ler o artigo completo


07/10/2006

Coincidindo con o primeiro aniversário dos lutuosos acontecimentos que tiveron lugar na fronteira de Marrocos e Melilla o pasado ano, cando un grupo de migrantes saltou o valado que separa os dous territórios e foi duramente reprimido por axentes dos corpos de seguranza dos dous estados, diversas asociacións europeas e africanas organizaron actividades en ambos os continentes en memória das persoas mortas naquela acción e posteriores actuacións represivas dos respectivos governos.

Entre as iniciativas solidárias destaca a publicación do excelente traballo de Migreurop, O Libro Negro de Ceuta e Melilla, que inclui fotografias, análises e testemuños das próprias persoas migrantes.

O texto pode ler-se na íntegra (en francés) en www.migreurop.org.

Ler o artigo completo


06/10/2006

A advogada Florinda Baptista denuncia que os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal raptaron o 28 de Setembro último un seu cliente, o cidadán arxelino Sofiane Laib, para –despois de ter sido interrogado polo FBI en Lisboa- o entregaren à CIA.

O Sr. Laib foi enviado a Madrid, en cuxo aeroporto ficou retido, e despois transladado a Arxélia, onde corre sério perigo de ser torturado.

Ler o artigo completo