13/01/2005

Ao amparo da nova lei de Liberdade de Información (FOI Act), o xornal Independent reclamou e obtivo das autoridades británicas documentos que demonstran existéncia de erros e falsidades nas causas que se seguen contra os detidos en Belmarsh.

Os documentos que agora son públicos revelan, entre outras cousas, que a investigación do M15 se baseou en dados falsos ou pouco fiáveis:

Ler o artigo completo


10/01/2005

O pasado dia 31 de Decembro de 2004, Francisco Xabier Fernández del Buey, presidente da Asociación PreSOS Galiza, apresentou denúncia contra dous Axentes da Policia Municipal de Santiago de Compostela no Xulgado de Instrución desta cidade.

Os feitos que se denuncian aconteceran o dia anterior, 30 de Decembro, cando unha discusión entre o condutor dun veículo e un viandante provocou a actuación dos axentes municipais. Unha actuación inxustificadamente violenta (o viandante foi imobilizado, alxemado e deitado no chao) que levou o Presidente da Asociación PreSOS Galiza a dirixir-se aos axentes para tentar deter a agresión. Intervención a que os funcionários encarregados de facer cumprir a lei responderon con ameazas e insultos: “ti sempre tocando o carallo... e fodendo a actuación policial”, “es un advogaducho de merda, defensor de causas perdidas”, “agora vamos denunciar-te a ti por obstaculizar o lavor policial”, “se non te calas imos deter-te a ti, ten cuidado”, etc.

Ler o artigo completo


23/12/2004

O Consello de Ministros autorizou hoxe a asinatura do Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura e outros Tratos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.

O 18 de Decembro de 2002, a Asemblea Xeral das Nacions Unidas aprovou o Protocolo Facultativo à Convencion contra a Tortura e Outros Tratos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Fixo-o por unha maioria de 127 votos a favor, catro en contra (EE.UU. Illas Marshall, Nixéria e Palau) e 42 abstencións. O Protocolo ficou aberto à asinatura e adesión de todos os estados o 4 de Febreiro de 2003. Para entrar en vigor, precisa-se a ratificación de 20 estados.

Ler o artigo completo


17/12/2004

Segundo unha reportaxe da NBC de princípios de Decembro, o exército USA trata de subxugar Al-Anbar (Faluia) obrigando os residentes que deciden regresar a casa (unhas 250.000 persoas) a pasar controlos biométricos. “Impresións dixitais e exame da retina son obrigatórios para obter o documento de identidade que permitirá estas persoas voltar a casa e acudir aos centros de axuda que están sendo construídos na cidade. Os Marines serán autorizados a utilizar medidas expeditivas (tirar a matar) contra os que non acaten estas novas normas”, afirmou o reporteiro Richard Engel, no programa de Tom Brokaw “Nightly News” o 9 de Decembro pasado.

Ler o artigo completo


17/12/2004

”A resolución da Corte de Apelación da Cámara dos Lores (a mais alta maxistratura británica) declarando ilegal a prisión indefinida sen xuizo nen cargos de nove prisioneiros –a maioria internos do cárcere de Belmarsh- constitui unha das mais importants decisions da história constitucional do Reino Unido”, afirma o director de Liberty, Shami Chakrabarti.

“As xerazóns futuras lembrarán con orgullo que hoxe a mais alta maxistratura británica optou pola defensa dos valores democráticos frente à política do medo.

O internamento indefinido destas persoas é unha chaga purulenta que infectou durante case tres anos a nosa consciéncia. Actuando como xuiz, xúri e carcereiro, o Governo escarneceu os valores que di defender. Agora toca-lle actuar con honradez e inculpar ou pór en liberdade sen demora as persoas retidas”.

O texto integral da resolución do alto tribunal británico pode ver-se en Documentos.

Ler o artigo completo


17/12/2004

Despois que o pasado 29 de Outubro, a Coordenadora Estatal de Solidariedade con as Persoas Presas, interpuxese Recurso Directo contra o Real Decreto “polo que se aprova o Regulamento que desenvolve a Lei Penal do Menor”, instando a suspensión cautelar da sua entrada en vigor, o Grupo Parlamentário Mixto do Congreso formulou unha Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión.

Ler o artigo completo


12/12/2004

Non hai reparación satisfatória para as vítimas de tortura e maus tratos.

Amnistia Internacional denuncia impunidade de facto para os funcionários responsáveis destes delitos.

A Sección Española de Amnistia Internacional (AI) fixo público o pasado dia 3 de Decembro o seu relatório “España, acabar con a dobre inxustiza. As vítimas de tortura e maus tratos non son indemnizadas.” Neste documento AI denuncia a impunidade de que parecen gozar os funcionários responsáveis de tortura e maus tratos asi como a auséncia de medidas eficaces para resarcir as vítimas.

Ler o artigo completo


15/11/2004

Suspendido xuízo contra tres internos de Teixeiro acusados de resisténcia e lesións. O xuiz decreta a nulidade procesual por infracción do direito de audiéncia, defensa e prova.

Ler o artigo completo


15/11/2004

Theo van Boven, relator especial da ONU, que xa alertara o pasado ano sobre a existéncia de torturas no estado español, reiterou as suas denúncias perante a reunión da III Comisión da Asemblea Xeral o pasado mes de Outubro.

Ler o artigo completo


15/11/2004

Mais de cen organizacións sociais apresentan denúncia contra un regulamento que consideran vulnera princípios constitucionais.

Ler o artigo completo