O TC abre unha nova vía para suspender leis autonómicas

Por vez primeira outorga aos xuíces ordinarios a potestade de non aplicaren normas que contradigan as estatais. Sen ruído, cunha sentenza que pasou desapercebida porque sobre o papel apenas se inadmitía un recurso de inconstitucionalide dun xulgado de Bilbo contra...
1