O cura de Sax (Alacant), sen máscara nin luvas, foi conducido, axudado e escoltado por membros da Garda Civil nun vehículo da Benemérita, en cuxo interior viaxaban todos xuntos sen respectaren a distancia obrigada e sen que ninguén os multase. O propósito do cura, segundo parece, era abenzoar a vila exhibindo un crucifixo cos brazos en alto e afuxentar así o Covid-19. Duro rival lles saiu aos evanxélicos de alén-mar con este cura de Sax.

 

sax

cura sax

cura