Anos de confinamento solitario, sen contacto humano, sen internet nin teléfono

Como levas o confinamento? Sentes agobio? Sentes angustia? Imaxinas pasar anos nesta situación? Nas cadeas españolas hai persoas que pasan anos confinadas en celas de isolamento. Até 23 horas cada día. Sen contacto humano. A Organización Mundial de Médicos afirma que o confinamento prolongado destrúe a personalidade. A ONU considera o confinamento prolongado unha forma de tortura. E ti? Ver vídeo no interior.