ELISA BENI

A conspiración contra os xuíces

O máis complicado de todo iso é que grande parte da carreira xudicial non é capaz de darse conta de que as críticas son reais e de asumir que a realidade engranada mais imperfecta do sistema que lles ensinaron é moi diferente á dexeneración que os feitos deixan transparecer.


ELISA BENI

Corporativismo como ariete

Non é verdade que o Goberno vaia ficar inactivo ante un suposto ataque á inmunidade da xurisdición española por parte dun tribunal estranxeiro O Goberno comparecerá se tal caso se producir, mais, en principio, entenden que a demanda non fala diso e, certamente, que a independencia de ningún xuíz se ve menoscabada.


ELISA BENI

Rescatando Llarena

Até hoxe o sufrido contribuínte español viuse abocado a rescatar bancos e concesionarios de autoestradas varios, mais non se dera o caso até o momento de nos pediren que rescatásemos un xuíz.