JAVIER PÉREZ ROYO

A sorte está lanzada

A revisión polo Ministerio Fiscal da cualificación como rebelión era a única posibilidade de que non houbese condena por tal delito Unha vez confirmada a cualificación polo Ministerio Fiscal, os dados están lanzados; o xuízo é un puro trámite


JAVIER PÉREZ ROYO

Pódese insultar Deus e a Virxe María?

Deus e a Virxe María non son ‘presoas’ no sentido enque é definido este concepto no Código Civil. E sen o concepto de persoa non é posíbel operar no mundo do dereiro. Unha cousa é a negación do holocausto e outra moi diferente cagar en Deus e na Virxe María, a procesión da cona insubmisa ou facer caricaturas de Mahomed.


JAVIER PÉREZ ROYO

Prevaricación contra a democracia

Por que di a Constitución no artigo 14 “os españois son iguais…?” Por que non di “os seres humanos” ou “as persoas” son iguais…? Polo dereito de participación política recoñecido no artigo 23 da Constitución, que está reservado aos cidadáns españois.


JAVIER PÉREZ ROYO

A imaxinación dos xuíces

A razón pola que o xuíz Llarena decidiu non cursar a euroorde non é outra que a imposibilidade de convencer ningún xuíz nun Estado de dereito digno de tal nome de que a conduta de Puigdemont é constitutiva do delito de rebelión.