Arden las redes

Arden las redes

As redes sociais leváronnos a un novo mundo en que vivimos cercados por opinións alleas. O que parecía a conquista total da liberdade de expresión fixo que unha parte da cidadanía remexa, incómoda. Grupos de presión organizados nas redes -católicos, feministas, activistas de esquerdas e dereitas- comezaron a perseguir o que consideran «excesos» intolerabeis mediante o linchamento dixital, as peticións de boicote e as recollidas de asinaturas. A xustiza democratizouse e a silenciosa maioría atopou unha voz desapiedada que fai da deshonra unha nova forma de control social, onde a liberdade de expresión non necesita leis, funcionarios nin estado represor.