MIGUEL ANXO FERNÁN VELLO

Notas ao vivo: “Que Voltem para a Casa”

Margarita Robles, antes maxistrada do Contencioso-Administrativo da Audiencia Nacional e hoxe ministra de Defensa, esixía no ano 1997, seguindo ao pé da letra a Lei Xeral Penitenciaria, que as penas privativas de liberdade se cumprisen “lo más cerca posible del entorno familiar y del ámbito social al que aquél hubiera de incorporarse una vez cumplida la pena impuesta”.