A localidade de Valdepeñas (Ciudad Real) xa ten ‘Señor da Vendima’. Unha distinción que non está recollida no seu regulamento de honras mais que a Corporación municipal tivo a ben conceder á imaxe do noso Pai Xesús Nazareno Rescatado, após a solicitude cursada respecto pola Arquiconfraría de que é titular.

 

 

Un nomeamento que tentaba pasar desapercibido no punto número 19 da sesión plenaria de carácter extraordinario celebrada neste 2 de agosto, aínda que finalmente non foi así. Apesar diso, nin sequera a observación realizada polos concelleiros de Izquierda Unida, relativa á falta de soporte xurídico que apoiase este nomeamento, impedía que PSOE, Partido Popular e Cidadáns Independentes (UCIN) sumasen os seus votos para levar adiante a proposta.

Unha votación en que IU, sen entrar a cuestionar “a devoción e o espírito” de moitos valdepeñeros recolleitos na proposta de nomeamento, prefería absterse, ao considerar que “non cumpre cos requisitos normativos” e que debería contar con “maior apoio” para evitar que o acordo puidese ser impugnado.

Así o sinalaba durante a súa intervención o portavoz de IU no Consistorio, Gregorio Sánchez Yébenes, quen en nome do seu grupo solicitaba a retirada deste punto da orde do día até contar cun relatorio do secretario municipal que avalase a legalidade do nomeamento. Un respaldo xurídico co que “salvagardar” tanto a petición realizada pola Real Archicofradía do noso Pai Xesús Nazareno Rescatado e A nosa Señora da Maior Dor da súa Soidade, mais tamén o propio interese da Corporación e o voto que esta puidese emitir.

E é que, para IU, “non existe a posibilidade de facer este nomeamento”, posto que no Regulamento de Honras e Distincións do Concello “non se recolle tal honra e tal distinción”, e visto que “non existe outro regulamento, lei ou normativa” que habilite o Consistorio para o facer, levalo a cabo podería levar a unha posíbel impugnación do acordo adoptado.

De aí a súa petición de retirar o asunto do Pleno, até ter clara a legalidade ou non do nomeamento.

Un razoamento que agradecía o rexedor valdepeñero, o socialista Jesús Martín, á vez que lembraba que sendo a súa potestade fixar a orde do día do Pleno, non ía retirar este asunto “simplesmente” por carecer de “amparo xurídico” que puidese avalalo.

Neste sentido, o rexedor apelaba ao carácter “emocional” do asunto e aseguraba que “se queremos meter a razón na emoción, imos mal”.

Apesar de que o socialista lembraba a aconfesionalidade do Estado e o seu propio agnosticismo, aferrábase á “emoción” dos fieis lle do noso Pai Xesús Nazareno e Rescatado para avalar o seu apoio a este nomeamento, posto que “todo o que non fai dano, loxicamente abunda para ben”.

Nesta liña, engadía o alcalde que como este nomeamento tampouco supuña outorgar “unha potestade de dereito”, nin a confraría ía recibir unha nómina por parte do Concello, non vía inconveniente en apoiar a proposta. “É un tema simbólico e emocional” cara a unha imaxe ante a que “parte do noso pobo se rende” e a aquela que non o fai “tampouco lle vai a facer dano o que solicita a confraría e que nós imos dar por bo”.

DE PATRÓN A SEÑOR

Unha petición por parte da Arquiconfraría que, tal e como se recollía no ditame da comisión municipal, remóntase a mediados de 2017, cando a Xunta de Goberno da mesma acordaba solicitar á Corporación valdepeñera o nomeamento do noso Pai Xesús Nazareno Rescatado como “patrón da vendima”. Unha petición encadrada na celebración do 325 aniversario da chegada á cidade da imaxe e o recoñecemento popular a esta imaxe como ‘O vendimador’, ao coincidir a súa saída procesional de bendición en setembro coa recolección da uva.

Contodo, o título proposto sufría unha variación durante a tramitación municipal da proposta, pasando de ‘patrón’ a ‘señor’ da vendima. Unha mudanza que se expuña atendendo á recomendación da parroquia de “non incorrer” na confusión que podería existir cos patróns da cidade.

A este respecto, o propio alcalde apuntaba durante o Pleno que “un sector crente da cidadanía” dirixiuse á Alcaldía “dicindo que patroa non había máis que a Virxe da Consolación”.

Á marxe desta apreciación, Martín explicaba que atendendo a esa petición mudouse a denominación de ‘patrón’ a ‘señor’ da vendima, “que igualmente é elegante”, afirmaba durante o Pleno.

FRACASA A RETIRADA DA PROPOSTA

As ‘explicacións’ ofrecidas polo alcalde ao portavoz de IU non foron suficientes para evitar que solicitase someter a votación a retirada da proposta, non fóra que os concelleiros do PP, que durante o Pleno tanto fixeran referencia á solicitude de informes e ao regulamento a respecto doutros temas, tamén neste caso esixíseno ao entender que non era legal o acordo.

Con todo, os ‘populares’ nesta ocasión non o consideraron así, e do mesmo xeito que os socialistas do equipo de Goberno e Cidadáns Independentes, votaban en contra de retirar a proposta.

Máis aínda, o portavoz do PP, Martín Rubio, aproveitaba a súa quenda de palabra para “aplaudir a grandeza” mostrada polo alcalde nesta cuestión e a súa “absoluta falta de prexuízos” neste asunto, ao ter en conta “as distintas condicións humanas que conviven en Valdepeñas”. Actitudes, apostilaba, que “infelizmente se achan cada vez máis a faltar en España”.

Fechábase o debate coa votación do nomeamento, que saía adiante por maioría absoluta, cos votos de socialistas, ‘populares’ e UCIN, e coa abstención dos tres edís de EU.

Fonte: PERIÓDICO CLM