Dereito Internacional

Adoptada a 13 de Dezembro de 2006 (resolução A/RES/61/106)
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência


Consello Económico e Social das Nacións
Principios relativos a unha eficaz prevención e investigación de execucións extralegais, arbitrárias e sumárias
ONU, 24 de Maio de 1989


PARLAMENTO EUROPEU, CONSELLO DA UE, COMISIÓN EUROPEA
Carta dos Direitos Fundamentais da Unión Europea
Nice, 7 de Decembro de 2000


LEXISLACIÓN
Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais


LEXISLACIÓN
Declaración Universal dos Direitos Humanos


CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS
Protocolo facultativo à Convención contra a Tortura e Outros Tratamentos o Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes


CARTA AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS
Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos


DIREITOS HUMANOS NO ISLAM
Declaración do Cairo
05/06/09


ONU
Convención de 1951 relativa ao estatuto dos refuxiados
Asemblea Xeral da ONU 1951


Organización das Nacións Unidas
Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais


LEXISLACIÓN
Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos


LEXISLACIÓN
Protocolo Facultativo referente ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos


CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS
Declaración sobre a protección de todas as persoas contra a tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes


CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS
Princípios para a Protección das Persoas Suxeitas a Prisión


CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS
Convenio para a Protección dos Direitos Civis e Políticos


CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS
Convención sobre a Discriminación das Mulleres


CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS
Convención para os Direitos do Neno


CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS
Covención contra a Tortura


CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS
Convención contra a Discriminación Racial


CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS
Carta dos Direitos Fundamentais da UE


CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS
Convención relativa ao Estatuto dos Refuxiados


CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS
Convénio para a supresión do tráfico de persoas e a explotación da prostituición de outras persoas


CONVÉNIOS, PROTOCOLOS, CONVENCIÓNS E PACTOS INTERNACIONAIS
Protocolo adicional à convención das Nacións Unidas contra o crime organizado transnacional relativo à prevención, represión e sanción do tráfico de persoas, en especial mulleres e crianzas