A institución do Defensor del Pueblo ten atribuída a condición de Mecanismo Nacional de Prevención da Tortura para ‘minimizar’ o risco de malos tratos nos centros de privación de liberdade.

 

Home alxemado. | Foto: Shutterstock
En 2021 foron impostas un total de oito condenas a funcionarios públicos por delitos de tortura. Así o recolle o ´Relatorio do Mecanismo Nacional de Prevención (MNP). Un número que chega ás 52 sentenzas condenatorias se se computa desde 2010.

Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo,presentou na semana pasada no Congreso dos Deputados o documentos correspondente ao ano 2021, pois a súa institución é responsábel de elaborar este relatorio de carácer anual. Neste sentido, Gabilondo explicou que o obxectivo do MNP é “minimizar ao máximo o risco de que se produzan tortura e malos tratos nos centros de privación de liberdde”, como por exemplo os cárceres.

O Código Penal contempla como delito de tortura o sometemento, por parte da autoridade ou funcionarios públicos, á vítima a procedementos que lle provoquen “sofrimentos físicos ou mentais” para obter información, na hora de castigar o suxeito ou por implicar carácter discriminatorio.

Desta feita, a institución do Defensor del Pueblo informou que desde 2010 foron impostas 52 condenas a funcionarios por teren cometido esta infracción. Por outra parte, tamén foron rexistradas 524 condenas por un delito contra a integridade moral, sendo o ano 2021 aquel en que se produciron máis, un total de 78.

Tamén foron notificadas dúas condenas a funcionarios públicos polo delito de non teren impedido tortura ou atentado á integridde moral. Tanto no ano 2018 como en 2019, houbo unha sentenza por este tipo de delito, conforme a información proporcionada polo Defensor del Pueblo.

O relatorio anual de 2021 do Mecanismo Nacional de Prevención recolle 42 denuncias que evidencian “unha extralimitación ou unha vulneración” dos dereitos das persoas por parte das autoridades. Delas, 17 corresponden a agresión con lesións e 5 a tortura ou outros delitos contra a integridade moral.

Por outro lado, como se conclúe dos datos do Defensor del Pueblo, o ano en que foron notificadas máis queixas por estes comportamentos foi 2018, cun total de 94.

O comportamento de agresión con lesións foi o máis denunciado desde o ano 2017, cun volume total de 137 queixas. Tamén destacan as 14 acusacións de tortura ou outros delitos contra a integridade moral atribuídos a funcionarios públicos, alén das cinco denuncias por homicidioi e “as súas formas”.

As competencias do Defensor del Pueblo como MNP

A lei do Defensor del Pueblo atribúe a este órgao a condición de Mecanismo Nacional de Prevención da Tortura (MNP) do Reino de España desde 2009.Isto se produce despois de o Estado español ter subscrito o Protocolo Facultativo da Convención das Nacións Unidas contra a Tortura de 2002.

O Mecanismo ten como como finalidade velar polo cumprimento dos artigos 15 e 17 da Constitución española. Estes preceitos establecen que as persoas non poden ser sometidas “a tortura nin a penas ou tratos inhumanos ou degradantes”. Portanto, o MNP leva a cabo visitas preventivas a centros de privación de liberdade dependentes das Administracións públicas.

Así, o obxectivo destas inspeccións é “verificar que os poderes públicos españois e o persoal ao seu servizo actúan en conformidade cos criterios esixidos pola nosa normativa e internacionalmente aceptados para este tipo de establecementos”. Durante o ano pasado, foron visitados 72 lugares de privación de liberdade en 14 comunidades auttónomas e en 24 provincias”.

Newtral