A organización Agora Galiza denuncia as dificultades que está a ter no seu proceso de inscrición no rexistro de partidos políticos como consecuencia de remitir a documentación necesaria para ese proceso en galego. “Tem bloqueada a tramitaçom do expediente no Registo de partidos políticos até que lhe remitamos a documentaçom traduzida para espanhol”, afirman.

 

 

Sempre segundo a versión de Agora Galiza, desde Interior indicáronlles que até que lle remitan toda a documentación traducida ao castelán non poderán tramitar a inscrición da organización. “Estamos pois perante umha vulneraçom dos direitos coletivos do povo trabalhador galego, do direito a empregarmos o nosso idioma”, afirman.

Fonte: Sermos Galiza