En 2018, o Tribunal Europeo dos Dereitos Humanos ditaminou que a Lituania e a Romenia tiñan violado os dereitos de Zubaydah ao permitiren que a Axencia Central de Intelixencia dos Estados Unidos o torturase en centros clandestinos de detención. O tribunal determinou que estes países violaron o artigo 3 dos Convenios de Xenebra, que exixe dar trato humano aos prisioneiros de guerera.