Sostén que o instrutor puido incorrer en desacato por negar o habeas corpus ao arrestado e alerta do ‘frecuente incumprimento’ deste dereito constitucional.

 

 

Fachada de la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid.
Fachada da sede do Tribunal Constitucional, en Madrid. ÁLVARO GARCÍA

 

O Tribunal Constitucional atribúe ao Xulgado de Instrución 1 de Ourense unha vulneración do dereito á liberdade dun detido por un suposto delito leve de inxurias ao que negou o habeas corpus (a inmediata posta a disposición xudicial) manténdoo en Comisaría nunha “prolongación indebida da súa privación de liberdade”. Na resolución ao escrito de amparo presentado polo afectado, o tribunal sostén que o xuíz puido incorrer nunha ‘negativa manifesta do deber de acatamento da xurisprudencia constitucional’ que califica de ‘moi grave’. Xunto con iso, deixa patente a súa preocupación polo ‘frecuente incumprimento’ deste fundamento do Estado de Dereito. Alerta de que case non se aplica apesar do enorme número de resolucións que dita a respecto diso.

O demandante do amparo ante o Constitucional foi detido pola Policia Local de Ourense pouco antes das catro da tarde do 15 de febreiro de 2018 e conducido en calidade de detido á Comisaría de Policía Nacional 15 minutos despois. Alí foi informado de que non pasaría a disposición xudicial até o día seguinte. O seu avogado de oficio reclamou o habeas corpus alegando ‘dilixencias policiais terminadas’ e ‘detención innecesariamente prolongada’.

A solicitude foi remitida por fax ao Xulgado de Instrución 1, de garda, e transferida ao Ministerio Fiscal para que emitise o preceptivo informe. A fiscalía considerou que non había ‘motivo algún para considerar irregular ou ilegal a detención’ e desestimou a solicitude por considerala ‘manifestamente improcedente’. O xulgado considerouna igualmente improcedente e o detido reclamou a nulidade, que foi tamén desestimada.

A fiscalía argumentou que a actuación foi realizada ‘dentro dos parámetros legalmente establecidos’ e o xuíz sentenciou que non se produciu ‘ningunha vulneración do procedemento legalmente establecido’ dado que, precisou, ‘non é necesario ouvir o detido para inadmitir un procedemento de habeas corpus‘.

O arrestado pasou a noite en comisaría e no día seguinte foi posto en liberdade polo Xulgado de Instrución 3. Foi absolvido en sentenza emitida oito días despois do delito de inxurias leves polo que fora detido.

A Sección Terceira do Tribunal Constitucional sostén que a vulneración do dereito se perpetuou ao desestimarse a nulidade das actuacións dado que no escrito ‘se citaba expresamente a xurisprudencia constitucional’.

Advirte ao xulgado ourensán do seu ‘grave incumprimento’ tendo en conta que na primeira resolución, de inadmisión do habeas corpus, puido actuar por ignorancia mais non xa así na segunda, ao desestimar o incidente de nulidade en que o detido xa advertía do incumprimento da doutrina do Tribunal Constitucional e anunciaba que pediría amparo.

O alto tribunal mostra a súa ‘moi alta preocupación’ polo frecuente incumprimento do principio constitucional do habeas corpus tendo en conta que constitúe ‘un dos fundamentos elementais do Estado de Dereito’ e adverte de que iso se produce apesar da ‘consolidada xurisprudencia’ polo ‘extenso número de resolucións ditadas por este tribunal’.

El País