O tribunal europeo tamén observa que o número de persoas a bordo, “aínda que sexa superior ao autorizado” non pode constituír a base para un control. O caso responde a un recurso da ONG Sea Watch en que se argumenta que as capitanías marítimas de Palermo e Porto Empedocle se extralimitaron nas súas funcións ao inmobilizaren os seus buques por deficiencias técnicas e operativas perigosas.

 

 

Migrantes a bordo de una embarcación durante un rescate de la ONG Sea Watch en el mar Mediterráneo.Migrantes a bordo dunha embarcación durante un rescate da ONG Sexa Watch no mar Mediterráneo. Max Brugger/Sexa-Watch/dpa

 

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE) ditaminou esta segunda-feira que as autoridades nacionais dos portos marítimos só poden inmobilizar buques de salvamento de ONG en caso de risco para a seguranza, a saúde e o medio ambiente, un risco que o Estado deberá demostrar, informa Europa Press.

Na súa sentenza, o tribunal con sede en Luxemburgo destaca que para efectuar tal inspección, as autoridades nacionais deberán demostrar que existían “indicios graves de perigo para “a saúde, a seguranza, as condicións de traballo a bordo ou o medio ambiente”.

A xustiza europea recoñece que as embarcacións de rescate de ONG que se dedican ao salvamento de persoas no mar poden ser sometidas a inspeccións efectuadas polas autoridades portuarias.

A corte sinala que “unha vez que o buque terminase de desembarcar ou transportar esas persoas nun porto”, as autoridades nacionais teñen a facultade de sometelo a unha inspección para verificar que cumpre as normas de seguranza no mar.

No entanto, o tribunal europeo observa que o número de persoas a bordo, “aínda que sexa superior ao autorizado” non pode constituír a base para un control, xa que o convenio sobre o Dereito do Mar e o Convenio SOAS establecen que o número de persoas a bordo dun buque, no marco dunha operación de salvamento marítimo, “non debe ser tido en conta na hora de comprobar se foron respectadas as normas de seguranza no mar”.

O caso responde a unha consulta do Tribunal Rexional do Contencioso Administrativo de Silicia (Italia) ante o recurso interposto pola ONG Sea Watch, despois de os seus buques seren inmobilizados polas capitanías marítimas de Palermo e Porto Empedocle (Italia), que detectaron deficiencias técnicas e operativas perigosas neles. No seu recurso, a ONG argumentou que as autoridades portuarias italianas se “extralimitaran” no exercicio das súas facultades.

O ditame considera que a directiva 2009/16 se aplica a buques que apesar de ser rexistrados como “buques de carga polivalentes”, desenvolven a actividade de procura e salvamento marítimo, como é o caso dos de Sea Watch.

No caso de que a inspección mostre deficiencias, as autoridades nacionais portuarias poden “adoptar as medidas correctoras”, que deben ser “adecuadas” e proporcionadas”, recolle o ditame da corte.

Por outro lado, a sentenza observa que as autoridades nacionais do porto poden demostrar que existen indicios graves de perigo se un buque de carga é utilizado para actividades de salvamento ou procura de persoas.

Contodo, as autoridades nacionais non poderán esixir a estas embarcacións certificados diferentes dos emitidos polo Estado do pavillón ou que cumpran con requisitos aplicabeis a outra clasificación.

Por último, o TXUE sinala que no caso de se acreditaren deficiencias que son un perigo para a seguranza no mar, debe manterse o principio de “cooperación leal” polo cal os Estados membro — incluídos o Estado do porto e o Estado do pavillón– “están obrigados a cooperar”.

InfoLibre