Pergunta ao goberno sobre confinamento solitario de réxime especial e morte na Lama

Néstor Rego Candamil, deputado nos Congreso (BNG), rexistrou o pasado 29 de xaneiro pregunta ao goberno sobre a Orde de Servizo 6/2016, que establece a posibilidade de manter persoas internas nos cárceres españois en réxime de confinamento solitario prolongado e sen ningún tipo de contacto humano. Un réxime similar ao que padeceu até hai uns dias Julian Assange e denunciado internacionalmente como malos tratos e tortura.