Non é unha lei de Saúde Pública. É unha reforma que legaliza a suspensión de dereitos fundamentais das persoas doentes e da cidadania en xeral sen requerer a declaración do estado de alamar. Establece como principios de actuación o sometemento das persoas a prácticas médicas en o seu consentimento, a isolamentos e internamentos forzados, á imposición da delación como deber.

Ver aqui Resumo da Reforma Lei de Saúde Pública