A corporación de Radio Televisión Española gastou en 2019 4.345.661 euros en programas relixiosos emitidos tanto TVE como en RNE. En televisión, os programas repartíronse principalmente entre A 2, TVE América, TVE Asia, TVE Europa/África, e algúns na desconexión da 2 en Cataluña. O segundo canal da corporación foi o que máis horas de programación relixiosa emitiu, cun total 180 horas en todo 2019.

 

Santa Misa de hoy miércoles 10 de abril de 2019 (de ...

 

TVE emite 10 programas relixiosos, a inmensa maioría dedicados ao catolicismo. Tamén hai espazo para o xudaísmo, o cristianismo evanxélico ou o islam.

Se atendemos aos gastos, aos que tivo acceso La Marea através dunha petición ao Portal de Transparencia, a misa do domingo, coñecida como O día do Señor, leva grande parte do orzamento. En total, a eucaristía dominical tivo un custo de 1,5 millóns de euros en 2019. A 2 de TVE foi o canal que emitiu as 61 celebracións católicas que absorveron un total de 67,5 horas de televisión. En 2017, o actual vice-presidente do Goberno Pablo Iglesias aseguraba que a “Igrexa católica ten xa bastantes canais en que poderían emitir misa ou o que queiran”, polo que pedía acabar coa misa televisada: “A min paréceme que as televisións públicas teñen que estar para emitir contidos culturais, contidos que defendan a diversidade e a educación sexual”, defendía hai tres anos.

Pobo de Deus é o segundo programa relixioso máis custoso da televisión pública, tamén de orientación católica. Entre os recursos propios e externos a corporación gastou 760.277,87 euros nos seus 101 programas na 2, algúns dos cales foron repostos nos canais internacionais.

A Misa (só emitida na 2 Cataluña), Boas Noticias TV (programa evanxélico), Shalom (comunidade xudía) e Últimas Preguntas completan o top dos programas relixiosos de maior custo, cun orzamento de entre 300.000 e 400.000 euros cada un e unha media de 50 programas anuais.

O resto de programas representan un menor gasto: Testemuño, Procesións, Medina TVE (para a comunidade musulmá) e Culto evanxélico. Deste último apenas foi emitido un programa en todo 2019 cunha duración menor a unha hora. Apesar diso tivo un custo próximo aos 20.000 euros.

A maior parte destes programas foron producidos con recursos propios “nun 89%”. Para o 11% restante necesitouse contratar recursos externos.

Tamén en RNE
Cun menor orzamento, a radio pública tamén dedica espazo á relixión. En 2019, RNE gastou case 110.000 euros neste tipo de programación. O espazo máis custoso foi ‘Fronteira’, “un programa de entrevistas baseado no diálogo entre a fe e a razón”, segundo reza na propia web. As 46 horas en antena en Radio1 supuxeron uns 54.000 euros para os cofres da corporación.

‘Fé e convivencia’ é un programa semanal “específico dedicado a outras confesións relixiosas non católicas” para crentes evanxélicos, xudeus e musulmáns que se emite os domingos. O ano pasado ocupou máis de 45 horas e tivo un valor de 21.320,64 euros. O resto de programas “misas, Alborada, Horizonte…” supuxeron un custo menor.

Domingos relixiosos
En outubro de 1956, o capelán de Franco abenzoou as instalacións de Paseo da Habana onde comezaron as primeiras emisións de TVE. Tal e como explica o xornalista Angel Munárriz no seu libro Iglesia S.A., o catolicismo “goza dun claro privilexio nos medios públicos” que arrastra desde a ditadura. Os acordos co Vaticano non obrigan a que exista programación relixiosa, aínda que si especifican que “o Estado velará para que sexan respectados nos seus medios de comunicación social os sentimentos dos católicos”.

O bloque dominical de programas relixiosos foi forxado nos 80 e, 40 anos máis tarde, continúan a formar parte da programación da televisión pública dos domingos pola mañá, cunha clara preponderancia da relixión católica. A crise da COVID-19 provocou un aumento dos espectadores da Santa Misa. A imposibilidade de saír de casa fixo que a eucaristía do 15 de marzo fose seguida 1.061.000 espectadores -o duplo que a semana anterior-, o que a converteu en líder da súa faixa horaria cun 14,3% de cota de pantalla e obtendo o seu mellor dato histórico.

Dani Domínguez

La Marea