A.M.C.B., preso até hai pouco no cárcere de Teixeiro foi trasladado a un centro penitenciario de Madrid para comparecer nun xuízo nesta localidade. Ignoramos por agora o seu destino actual. Tamén ignoramos se a Defensora del Pueblo iniciou as dilixencias solicitadas por EsCULcA na Queixa presentada o pasado 16 de xuño en que a urxía a tomar as medidas precisas para garantir a integridade física do penado, o seu dereito aos mínimos reximentais e a recibir unha atención médica adecuada ás patoloxías que padece. Así mesmo, solicitaba se abrise unha investigación inmediata sobre a situación de A.M.C.B. no penal galego e acordar entrevista persoal por medio de comisionado da oficina da Defensoria del Pueblo.

Ver aqui noticia anterior.