Cre que non existen posibilidades de que “medre feliz” e outorga a custodia ao pai, que reside en Marbella, segundo o auto, unha “cidade cosmopolita”.
.
.
.
Unha rúa de Marbella.                                       Unha rúa de Marbella