Trece reclusos morreron no penal entre xaneiro e decembro de 2019.

Reclusos de Villahierro disfrutan de actividades de tiempo libre. JESÚS F. SALVADORES
JESÚS F. SALVADORES

 

Mes fatal
Setembro resultou un mes negro, con catro mortes en apenas unha semana

 

O período entre os días 16 e 20 foi tráxico, con catro mortes en apenas cinco días, debidas a comportamentos autolesivos en tres casos e a un problema coronario no cuarto incidente. Para prevenir o consumo de drogas, Institucións Penitenciarias atendeu unha vella demanda dos sindicatos que peden se organice a entrega de medicamentos prescritos ás persoas presas “de maneira que a cantidade de fármacos a entregar para tratamento non directamente observado sexa a menor posível”. Os sindicatos de funcionarios levan tempo denunciando que a falta de persoal sanitario os fins de semana fai con que sexan entregadas aos reclusos cantidades de medicamentos para varios días e isto fomenta o tráfico interno. A resposta institucional vai no sentido de afirmar que as doses que se entregan nunca poden ser letais mesmo que foren inxeridas dunha única vez e acrecentan que nalgúns cárceres xa se fan controis aleatorios para comprobar que as persoas presas teñen en cada momento as pilulas pautadas e non conseguiron a doutras persoas ou venderon as súas.

 

Problema adicionado
Tamén preocupa o sistema de distribución de medicinas durante períodos feriados prolongados

 

APFP PIDE MEDIDAS

Apfp reclama que sexan adoptadas as medidas precisas para evitar esta perda de vidas humanas. O sindicato defende alén diso a equiparación salarial, o recoñecemento de axentes da autoridade para os funcionarios, mellor formación dos profesionais e un estatuto propio. Do punto de vista da formación sindical, parte deste problema podería ser resolvido se se cubrisen parte dos 3.400 lugares de funcionarios que están vagos.

A última medida pretende reducir os suicidios. Para iso, ordena revistar “a situación de todos e cada un dos internos con condutas e factores de risco suicida”, desde a existencia de tentativas anteriores á falta de apoio familiar e limitacións no réxime de vida ordinario dentro da prisión por sancións disciplinares. Institucións Penitenciarias activará o Protocolo de Prevención de Suicidio (PPS) en todos os casos en que se observar risco de autolesión.

 

Diario de León