Todas elas defenden persoas presas e actúan habitualmente na Audiencia Nacional, polo que esta detención diante das familias, en moitos csos diante de crianzas, non parece xustificada. Teria sido suficiente un requerimento a declarar. De feito, catro das avogadas foron detidas en Madrid, onde se encontraban por seren defensa no macro-xuízo contra partidos políticos que deberia ter sido iniciado hoxe. 

Nestes momentos están sob detención comunicada, polo que a Garda Civil avisou os familiares do seu translado a Madrid, unha vez inspeccionados os bufetes.

 

Máis información aquí.