Chus Álvarez
A autoorganización das traballadoras sexuais contribúe á loita contra a trata